Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (11)

 1. Samo Videc: Litija med drugo svetovno vojno 1941-1945
 2. Žan Grm: Protialkoholni boj v slovenskih šolah v prvih desetletjih 20. stoletja
 3. Lara Rojc: Vpliv vojne na povojno generacijo v romanih Da me je strah? in Prišleki
 4. Sonja Gerič Bevec: Vloga Kleklovih Novin v slovenskem nacionalnem gibanju v Prekmurju med leti 1913 in 1919
 5. Monika Merhar: Razvoj šolskega svetovalnega dela in vloga pedagoga v šolski svetovalni službi
 6. Lucija Gerdevič: Vpliv raznarodovalne politike Avstro-Ogrske in fašistične Italije na razvoj šolstva na Krasu
 7. Tim Verstovšek: Spodnje Posavje med drugo svetovno vojno
 8. Ivan Smiljanić: Kult Franceta Prešerna v socialistični Jugoslaviji na primeru Kranja
 9. Urša Brinovec: Vzhodna fronta skozi izkušnjo slovenskega prisilnega mobiliziranca
 10. Anamarija Gorenc: Jugoslovanstvo od začetka do nastanka prve jugoslovanske države
 11. Erik Logar: Gradniki in učinki socialnega kapitala v podeželski skupnosti

Diplomska dela (69)

 1. Katarina Sosič: Mariborčani, Štajerci, Slovenci in Evropejci?: Lokalna, regionalna, nacionalna in evropska identiteta pri mladih v Mariboru in okolici
 2. Gašper Šenica Pavletič: 1. brigada VDV; Enota za borbo proti peti koloni
 3. Matija Podlogar: Pomen delavskih gibanj pri gradnji Nove Gorice
 4. Jan Sabadžija: Socializem v 21. stoletju in primerjava uveljavitve socializma v Rusiji leta 1917 ter Venezueli konec 20. stoletja
 5. Nuša Vešligaj: Poročanje slovenskih časopisov ob božiču v času prve svetovne vojne
 6. Miha Duh: Partizanski objekti v Kočevskem Rogu od povojnega časa do danes in njihov potencial za obogatitev turistične ponudbe regije
 7. Svit Lencl: Narodno osvobodilni boj na območju Dobrovelj
 8. Urban Pipan: Zaznamovani: Otroštvo v času druge svetovne vojne
 9. Nika Radi: Rudnik Senovo in njegov vpliv na družinsko življenje
 10. Jure Pavšek: Slovenski naborniki v JLA ob začetku vojne za Slovenijo
 11. Jernej Jurčec, Božo Repe: Zgodovina in praksa vzgojnih zavodov na Slovenskem
 12. Urška Ravnik: Razvoj podružničnih šol na Slovenskem s poudarkom na treh izbranih šolah
 13. Klemen Žarn: Reforma osnovnega šolstva leta 1929 v Kraljevini Jugoslaviji
 14. Jasna Malkoč: Pedagoška dejavnost salezijancev na Rakovniku od 1901 do 2001
 15. Anja Svetlin: Zgodovinski razvoj posebnega šolstva na primeru Zavoda za usposabljanje Janeza Levca
 16. Karin Gradišnik: »Kakšen kmet si!« – medijska podoba kmečkega prebivalstva v Socialistični republiki Sloveniji in v Republiki Sloveniji
 17. Sara Omovšek: Troimeni narod in Slovenci: Slovenska narodna identiteta med leti 1918 in 1923
 18. Saša Kralj: Reakcije časopisov v slovenskem etničnem območju na razpad Avstro-Ogrske in nastanek države SHS
 19. Lea Meserko: Politični in socialni vzroki za izseljevanje iz slovenskega prostora po 2. svetovni vojni
 20. Tanja Germovnik: Analiza lokalne samouprave v Sloveniji
 21. Sarah Tkalec: Kult osebnosti Josipa Broza Tita
 22. Sara Kobal: Življenje vojakov in civilistov v času soške fronte na Slovenskem
 23. Jan Garbus: Kandidatura žensk na predsedniških volitvah v samostojni Sloveniji
 24. Tia Valand: Spominska obeležja in poimenovanja prve svetovne vojne v Kopru
 25. Ana Uršič: Korespondenca kot vir medsebojne komunikacije v času 1. svetovne vojne
 26. Meliha Tuhčić: Kršitve človekovih pravic
 27. Maruša Nartnik: Raznarodovalna politika po drugi svetovni vojni med Slovenci v Benečiji
 28. Sara Možina: Interpretacija začetka osamosvojitvene vojne za Slovenijo
 29. Jan Lajovic: Ruska cesta čez Vršič in usoda ruskih ujetnikov
 30. Jaroš Krivec: Dojemanje pomena turizma za gospodarstvo
 31. Miha Kramberger: Milan Lenarčič
 32. Jošt Ješelnik: Akcija Sever skozi časopisno gradivo
 33. Urška Ivančič: Kinematografija med drugo svetovno vojno
 34. Grega Hrib: Sodobna zgodovina študentskih gibanj v Sloveniji
 35. Neža Brundula: Prva svetovna vojna - vojaška pokopališča na Krasu
 36. Dejan Ristić: Vpliv centralizacije na nacionalna trenja v Kraljevini SHS/Jugoslaviji
 37. Živa Lovšin: Kulturno in družabno življenje v občini Ribnica na primeru nekaterih društev
 38. Matija Ketiš: Slovensko gospodarstvo skozi tokove globalizacije
 39. Rok Trdan: Družbenogospodarski razvoj župnije Dolenja vas
 40. Rebeka Šuligoj: Ravnanje s premično materialno dediščino soške fronte in njen vpliv na okolje v občinah Tolmin, Kobarid in Bovec
 41. Sabina Bešić: Zgodovinski in geografski oris občine Litija
 42. Valentina Smrdel: Vojaškozgodovinska dediščina utrdbenega sistema Alpskega zidu na območju Pivške kotline
 43. Klavdija Gorenčič: Geografski in zgodovinski razvoj Krške kotline
 44. Tadej Grabnar: Spreminjanje dolenjskih vinogradniških površin in možnosti njihovega trajnostnega razvoja
 45. Tomi Tomšič: Prostorski razvoj univerz v Sloveniji s poudarkom na univerzitetnih kampusih
 46. Katja Istenič: Priseljevanje na Vrhniko v 20. stoletju
 47. Miško Sebanc: Gospodarski razvoj v občini Krško od sredine 19. stoletja
 48. Martina Volk: Razvoj Turistične zveze Slovenije po letu 1991 s poudarkom na občini Brežice
 49. Gašper Krhin: Slovenska diaspora v Avstraliji s poudarkom na območju Adelaide
 50. Karmen Lešnik: Funkcionalna dvojezičnost v javnih ustanovah na avstrijskem Koroškem
 51. Samo Žerjav: Spreminjanje podeželja od 19. stoletja dalje na primeru vinorodnih Haloz
 52. Darja Kukovič: Civilno-vojaški odnosi v jugoslovanski družbi med letoma 1945 in 1991
 53. Danijel Osmanagić: Vojaško-politična strategija ZSSR 1945-1991
 54. Nika Baumkirher: Posavje v vojni za obrambo neodvisnosti Slovenije leta 1991
 55. Anton Jurinčič: Jame in NOB
 56. Janja Lokovšek: Regionalni učinki rudnika Senovo
 57. Martin Štukelj: Bohinjska Bistrica
 58. Patricija Bukovič: Zgodovinski in prostorski razvoj Nove Gorice
 59. Klemen Grbec: Partizanski spominski znak 1941
 60. Vesna Vidrih: Vizualna reprezentacija ženske v partizanski in protirevolucionarni propagandi
 61. Blaž Pongračič: Proizvodnja in oskrba z orožjem in strelivom v NOB
 62. Rok Šuligoj: Zavezniška pomoč jugoslovanskemu odporniškemu gibanju, vpliv na mednarodne odnose in politične strukture
 63. Sanja Remškar: Občina Vrhnika v času vojne za Slovenijo (1991)
 64. Miha Čučkin: Geografsko-zgodovinska analiza mejnega območja med Savo in Kolpo
 65. Gregor Bogovčič: Zgodovina razvoja nuklearnih elektrarn in njihova varnost v sodobni družbi
 66. Aleš Šafarič: Od navijaštva do vojne v Jugoslaviji
 67. Janja Sedlaček: Slovenska narodna sprava v časopisju (1984-1997)
 68. Aleš Žlebnik: Strateško načrtovanje in izzvajanje oskrbe enot NOV in POS v Sloveniji
 69. Tonja Klanšek: Interpretacija upodobitev krajin na oglasih Kolinske iz obdobja pred 1. svetovno vojno

Druga dela (52)

 1. Božo Repe: Matjaž Kmecl kot politik
 2. Danijela Trškan: Arab world in the subjects of history, geography and Slovene language in elementary and secondary schools in Slovenia
 3. Božo Repe, Ana Kastelic, Stane Berzelak, Ana Nuša Kern, Metoda Livk, Dušan Nećak, Gabrijela Škraba: Učni načrt
 4. Božo Repe: Rovte s pomenljivim imenom niso le slovenske, pač pa tudi evropske
 5. Božo Repe: Zgodovina, zgodovinopisje in etika
 6. Grčija proti Nemčiji
 7. Božo Repe: Evropske integracije, revizija zgodovine in novi protifašizem
 8. Bibliografija o Hitlerju
 9. Božo Repe: Pozivate nas, naj bomo povezani ...
 10. Božo Repe, Jure Gašparič, Tadej Troha: Bojan Godeša: Čas odločitev
 11. O slovenskem osamosvajanju po letu 1918 in ideoloških bojih
 12. Predsedniške volitve
 13. Tanja Malle: JUropa oder Jugoslawischen Lektionen für EU-Europa
 14. Božo Repe: Pregled skozi čas
 15. Božo Repe: Veränderte Sichtweisen auf die neuere slowenische Geschichte
 16. "Boga smo pravi trenutek pocukali za plašč"
 17. Božo Repe: Družba ostrih rezov in dvojne morale
 18. Božo Repe: The impact of occupation on the legitimacy of former political authorities, national and resistance movements in Yugoslavia and Slovenia
 19. Božo Repe: Slovenija u procesu raspada socijalističke Jugoslavije
 20. Koga skuša zaščititi slovenska vlada z zapiranjem arhivov tajne politične policije
 21. Politika naj neha "kuriti" pod kotlom z zgodovinskimi temami
 22. Huda jama: politika ne bi smela "kuriti" pod "zgodovinskim kotlom"
 23. Stane Kavčič v ogledalu politike in zgodovine
 24. Pogovor o Stanetu Kavčiču z Božom Repetom
 25. Trideseta leta 20. stoletja
 26. Pristopna pogajanja Hrvaške z Evropsko unijo
 27. Branik pred ZSSR-jem, temelj samostojnosti
 28. Brez plebiscita ne bi bilo samostojnosti
 29. Repe: Tito je bil velika zgodovinska osebnost
 30. Začetek sojenja Radovanu Karadžiču
 31. Bili smo blizu sprave, a smo se oddaljili
 32. Današnje Slovenije brez odpora ne bi bilo
 33. Božo Repe - Nedeljski gost
 34. Vpliv osebnih pričakovanj na obnašanje v volitvah
 35. Brisanje starih in ustvarjanje novih meja v glavah
 36. Martin Luther King
 37. Martin Luther King
 38. Zakaj moramo Slovenci razčistiti s svojo preteklostjo
 39. Domovinske oziroma domoljubne note, stihi, verzi
 40. Gojko Bervar: Demokratične volitve
 41. Dan samostojnosti
 42. Božo Repe, zgodovinar
 43. Božo Repe, Ana Kastelic, Dušan Nećak, Stane Berzelak, Ana Nuša Kern, Metoda Livk, Gabrijela Škraba: Učni načrt
 44. Odnos mladih do zgodovine
 45. 20 let padca Berlinskega zidu
 46. Božo Repe, Vlado Miheljak, Dejan Kovač: Berlinski zid - 20 let pozneje
 47. Patriotizem
 48. Danijela Trškan: History of today's Arab countries in Slovenia
 49. Vlado Miheljak, Niko Toš, Božo Repe, Samo Uhan, Slavko Kurdija, Brina Malnar, Živa Broder, Rebeka Falle Zorman, Sergio Švara, Matej Kovačič: Učinki pouka zgodovinskih tem na oblikovanje slovenske identitete
 50. Niko Toš, Peter Vodopivec, Ivan Bernik, Spomenka Hribar, Božo Repe, Mitja Hafner-Fink, Vlado Miheljak, Zdenko Roter, Brina Malnar: Slovensko javno mnenje 1995/3
 51. Božo Repe: Teorija in praksa in njeni pisci v času partijskega "liberalizma"
 52. Božo Repe: Zgodovinske okoliščine, v katerih je bil preprečen "miting resnice" v Ljubljani