Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (8)

 1. Jaka Dujc: Metoda končnih elementov za račun mejne nosilnosti in lokalizirane porušitve ploskovnih konstrukcij
 2. Mitja Papinutti: Dynamic analysis of floating bridges
 3. Uroš Bohinc: Prilagodljivo modeliranje ploskovnih konstrukcij
 4. Miha Jukić: Končni elementi za modeliranje lokaliziranih porušitev v armiranem betonu
 5. Andjelka Stanić: Solution methods for failure analysis of massive structural elements
 6. Marko Lavrenčič: Numerični postopki za nelinearne statične in dinamične analize lupinskih sistemov različnih velikosti
 7. Blaž Kurent: Probabilistic Modelling and Model Updating of Tall Timber Buildings
 8. Blaž Kurent: Verjetnostno modeliranje in posodabljanje modelov visokih lesenih stavb

Magistrska dela (13)

 1. Jaka Brezočnik: Analiza porušnih mehanizmov križno lepljenih rebrastih plošč
 2. Aleksander Felc: Harmonična analiza visoke lesene stavbe
 3. Jure Turk: Armiranobetonske lupinaste konstrukcije
 4. Toni Klemenčič: Potresna analiza jeklenih cilindričnih rezervoarjev
 5. Primož Zelenec: Prednapeta membranska konstrukcija za prekritje kolesarnice
 6. Marko Lavrenčič: Numerične analize padca velikega armirano betonskega zabojnika
 7. Uroš Ristić: Ocena globine razpok v betonu z metodo Impact Echo
 8. Samo Pergarec: Fasadna konstrukcija iz mreže kablov za jekleni stolp za shranjevanje energije v Heidelbergu
 9. Matija Majhen: Numerična analiza velike zračno podprte konstrukcije nepravilne oblike
 10. Đorđe Đukić: Eksperimentalna in numerična ocena modalnih parametrov enostavne jeklene konstrukcije
 11. Gabriel Pereira de Carvalho Veloso: Web3 Services for Information Exchange in the Construction Site
 12. Polina Sherstobitova: A Self-Sovereign Digital Wallet for Sustainable Construction
 13. Davor Kaučič: Razvoj postopkov za projektiranje z iQwood lesenimi paneli

Diplomska dela (47)

 1. Ditka Čakš: Analiza novega hladilnega stolpa v Šoštanju na vpliv vetra
 2. Miha Jaklič: Numerično iskanje optimalne oblike ploskovnih konstrukcij
 3. Mojca Usnik: Eksperimentalna in numerična simulacija obnašanja svetlobne kupole
 4. Sašo Vozel: Projektiranje lesenega razglednega stolpa
 5. Domen Zalokar: Projektiranje večstanovanjske zidane stavbe po EVROKODIH
 6. Damir Kovačević: Prednapete membranske konstrukcije
 7. Uroš Kokot: Numerična toplotna analiza dveh detajlov fasadnega elementa Qbiss Air
 8. Luka Zupančič: Primeri uporabe programa Abaqus za stacionarne toplotne analize
 9. Simon Vrbovšek: Projektiranje ponapete betonske plošče
 10. Matic Meža: Analiza in projektiranje plošč na stebrih
 11. Matevž Kocjan: Numerično modeliranje preskusov na leseno steklenih stenastih elementih
 12. Tomaž Lavrenčič: Preboj pri gobastih ploščah brez vut
 13. Tomaž Tušar: Simulacija padca armiranobetonskega zabojnika na togo podlago
 14. David Koren: Modeliranje neidealnih stikov med konstrukcijskimi elementi
 15. Žiga Kališnik: Analiza in dimenzioniranje etažne armiranobetonske plošče
 16. Aleš Košmrlj: Analiza in dimenzioniranje rebričastih plošč
 17. Gorazd Brglez: Zračno podprte membranske konstrukcije
 18. Nejc Pavlin: Metoda vezi in razpor za projektiranje armiranobetonskih stenastih elementov
 19. Domen Ivanšek: Numerična analiza prehoda toplote na stikih Qbiss Air fasadnega sistema
 20. Tadej Gutnik: Steklo kot konstrukcijski material
 21. Tanja Srednik: Projekt konstrukcije iz prednapete membrane
 22. Jan Kus: Projektiranje armiranobetonske plošče v stanovanjski hiši
 23. Jurij Žejn: Simulacija porušitve Trimo sendvič panelov zaradi gubanja pločevine
 24. Miha Jukić: Algoritem za optimalno projektiranje armature v stenah, ploščah in lupinah
 25. Jure Lopatič: Primerjava modelov za numerično analizo armiranobetonskih konstrukcij
 26. Andrej Perič: Upraba polimernih izdelkov v gradbeništvu
 27. Igor Buh: Gradnja rezervoarja iz nerjavnega jekla za fosforno kislino
 28. Blaž Velkavrh: Primerjava različnih pristopov k projektiranju armiranobetonskih stenastih nosilcev
 29. Boris Pogačar: Doka opažni sistem SL-1 za gradnjo predorov. Primer: predor Šentvid
 30. Igor Gavrić: Študija modularnih enot iz križno lepljenega lesa
 31. Simon Petrovčič: Analiza in projektiranje tankostenskih cilindričnih silosov v skaldu z Evrokod standardi
 32. Aljoša Kikelj: Dinamična analiza s programom EAVEK 2007
 33. Mihela Baumgartner: Projektiranje jeklenega cilindričnega rezervoarja
 34. David Božiček: Geometrija lupinastih konstrukcij
 35. Toni Klemenčič: Analiza obnašanja leseno steklenega panela pri horizontalni obtežbi
 36. Ana Kragelj: Palične lupinaste konstrukcije
 37. David Pukšič: Analiza in dimenzioniranje plošče na stebrih
 38. Tomaž Šabec: Analiza novega hladilnega stolpa v Šoštanju na temperaturni vpliv
 39. Katarina Smrke: Analiza novega načina vgradnje oken v fasadni sistem Qbiss One z metodo končnih elementov
 40. Rok Soklič: Parametrično modeliranje in optimizacija konstrukcij s programom Rhinoceros - Grasshopper
 41. Jan Cunja: Analiza in dimenzioniranje armiranobetonske plošče
 42. Matej Opačić: Uporaba BIM za večmaterialno modeliranje in določitev računskih modelov
 43. Domen Pungerčar: Dimenzioniranje armiranobetonskega konstrukcijskega elementa
 44. Luka Kočevar: Uporaba programa SCIA za analizo in projektiranje sovprežnih plošč
 45. Davor Kaučič: Numerična analiza in projektiranje medetažne plošče s programom Safe
 46. Tomaž Durcik: Projektiranje armiranobetonske etažne plošče
 47. Tajda Lovšin: Projektiranje armiranobetonske etažne plošče

Druga dela (45)

 1. Uroš Bohinc, Adnan Ibrahimbegović, Boštjan Brank: Model adaptivity for finite element analysis of thin or thick plates based on equilibrated boundary stress resultants
 2. Boštjan Brank, Adnan Ibrahimbegović, Uroš Bohinc: On Prediction of 3d Stress State in Elastic Shell by Higher-order Shell Formulations
 3. Jaka Dujc, Boštjan Brank, Adnan Ibrahimbegović, Delphine Brancherie: An embedded crack model for failure analysis of concrete solids
 4. Boštjan Brank: On composite shell models with a piecewise linear warping function
 5. Adnan Ibrahimbegović, Boštjan Brank, Jože Korelc: Nonlinear shell problem formulation accounting for through-the-thickness stretching and its finite element implementation
 6. Boštjan Brank, Erasmo Carrera: A family of shear-deformable shell finite elements for composite structures
 7. Jaka Dujc, Boštjan Brank, Adnan Ibrahimbegović: Multi-scale computational model for failure analysis of metal frames that includes softening and local buckling
 8. Boštjan Brank, Jože Korelc, Adnan Ibrahimbegović: Dynamic and time-stepping schemes for elastic shells undergoing finite rotations
 9. Jaka Dujc, Boštjan Brank, Adnan Ibrahimbegović: Quadrilateral Finite Element with Embedded Strong Discontinuity for Failure Analysis of Solids
 10. Boštjan Brank, Adnan Ibrahimbegović: On the relation between different parametrizations of finite rotations for shells
 11. Boštjan Brank, Said Mamouri, Adnan Ibrahimbegović: Constrained finite rotations in dynamic of shells and Newmark implicit time-stepping schemes
 12. Boštjan Brank, Erasmo Carrera: Multilayered shell finite element with interlaminar continuous shear stresses
 13. Marko Lavrenčič, Boštjan Brank, Miha Brojan: Multiple wrinkling mode transitions in axially compressed cylindrical shell-substrate in dynamics
 14. Luka Porenta, Boštjan Brank, Jaka Dujc, Miha Brojan, Jaka Tušek: A shell finite element model for superelasticity of shape memory alloys
 15. Andjelka Stanić, Boštjan Brank, Adnan Ibrahimbegović, Hermann G. Matthies: Crack propagation simulation without crack tracking algorithm - embedded discontinuity formulation with incompatible modes
 16. Jaka Dujc, Boštjan Brank: Stress resultant plasticity for shells revisited
 17. Efim I. Shifrin, Boštjan Brank: On solution of elliptical interface crack problem
 18. Dejan Batistič, Boštjan Brank: Nosilnost armiranobetonskega nosilca, ojačenega z armiranopolimernim trakom
 19. Jaka Dujc, Boštjan Brank: Račun mejne nosilnosti armiranobetonskih plošč
 20. Jaka Dujc, Boštjan Brank: Račun mejne nosilnosti jeklenih plošč
 21. Boštjan Brank, Djordje Perić, Frano Damjanić: On large deformations of thin elasto-plastic shells: implementation of a finite rotation model for quadrilateral shell element
 22. Boštjan Brank, Djordje Perić, Frano Damjanić: On implementation of a nonlinear four node shell finite element for thin multilayered elastic shells
 23. Boštjan Brank, Lamberto Briseghella, Nicola Tonello, Frano Damjanić: On non-linear dynamics of shells
 24. Efim I. Shifrin, Boštjan Brank, Giuseppe Surace: Analytical-numerical solution of elliptical interface crack problem
 25. Andrej Kristanc, Simon Petrovčič, Werner Guggenberger, Boštjan Brank: Jekleni silosi za sipke materiale. 1. del, Vplivi pri polnjenju in praznjenju
 26. Viktor Brajak, Simon Petrovčič, Werner Guggenberger, Boštjan Brank: Jekleni silosi za sipke materiale : 2. del - membranske sile pri polnjenju in praznjenju
 27. Matevž Kocjan, Nina Koželj: Slabo vreme
 28. Blaž Kurent, Wai Kei Ao, Aleksandar Pavic, Fernando Pérez, Boštjan Brank: Modal testing and finite element model updating of full-scale hybrid timber-concrete building
 29. Nina Kumer, Maja Kreslin, Uroš Bohinc, Boštjan Brank: Numerična ocena dinamičnih karakteristik viadukta Ravbarkomanda
 30. Luka Porenta, Marko Lavrenčič, Jaka Dujc, Miha Brojan, Jaka Tušek, Boštjan Brank: Modeling large deformations of thin-walled SMA structures by shell finite elements
 31. Blaž Kurent, Noemi Friedman, Wai Kei Ao, Boštjan Brank: Bayesian updating of tall timber building model using modal data
 32. 3rd International Conference on Multiscale Computational Methods for Solids and Fluids, September 20-22, 2017, Ljubljana, Slovenia
 33. Marko Lavrenčič, Boštjan Brank: Energy-decaying and momentum-conserving schemes for transient simulations with mixed finite elements
 34. Mitja Papinutti, Matjaž Četina, Boštjan Brank: Nonparametric modeling of self-excited forces based on relations between flutter derivatives
 35. Blaž Kurent, Boštjan Brank, Wai Kei Ao: Model updating of seven-storey cross-laminated timber building designed on frequency-response-functions-based modal testing
 36. Jaka Dujc, Boštjan Brank: Combining coupled, staggered and uncoupled solution methods for phase-field-based fracture analysis
 37. Marko Lavrenčič, Boštjan Brank: Hybrid-mixed low-order finite elements for geometrically exact shell models: overview and comparison
 38. Andjelka Stanić, Boštjan Brank, Delphine Brancherie: Fracture of quasi-brittle solids by continuum and discrete-crack damage models and embedded discontinuity formulation
 39. Tomo Veldin, Boštjan Brank, Miha Brojan: Computational finite element model for surface wrinkling of shells on soft substrates
 40. Marko Lavrenčič, Boštjan Brank: Hybrid-mixed shell quadrilateral that allows for large solution steps and is low-sensitive to mesh distortion
 41. Marko Lavrenčič, Boštjan Brank: Comparison of numerically dissipative schemes for structural dynamics - generalized-alpha versus energy-decaying methods
 42. Jaka Dujc, Boštjan Brank: Modeling fracture in elasto-plastic solids by embedded-discontinuity stress-hybrid finite element formulation
 43. Blaž Kurent, Boštjan Brank, Aleksandar Pavic: Surrogating and calibrating finite element models of tall timber buildings
 44. Boštjan Brank, Tomo Veldin, Marko Lavrenčič, Miha Brojan: A comparison of computational models for wrinkling of pressurized shell-core systems
 45. Blaž Kurent, Noemi Friedman, Boštjan Brank: Modelling of multi-storey cross-laminated timber buildings for vibration serviceability