Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (4)

 1. Marta Malus: Primerjalna analiza in predlog obdelave ostalih mešanih komunalnih odpadkov na primeru ljubljanske regije
 2. Simona Šalej: Načrtovanje integriranega ravnanja z odpadnimi blati in biorazgradljivimi odpadki v Gorenjski regiji
 3. Sabina Eršte: Stabilizacija odpadnega borovega koncentrata z namenom odlaganja na odlagališču nenevarnih odpadkov
 4. Jožica Peljhan Korošec: Načrt za družbo brez odpadkov

Bsc theses (16)

 1. Gašper Jarc: Podpora nadzornega sistema predelave odvečnega blata čistilnih naprav v trdno gorivo
 2. Mitja Štangelj: Študija stabilizacije lesnega pepela s CO2 pod različnimi pogoji
 3. Belmira Muratović: Razvoj postopkov predelave odpadnih lesnih pepelov
 4. Maja Bečaj: Vzorčenje in analiza komunalnih odpadkov
 5. Rok Ogrizek Woermann: Problematika in pregled naravno prisotnih radionuklidov ter njihova pojavnost v komunalnih dejavnostih
 6. Andrej Tašler: Zasnova regijskega centra za ravnanje z odpadki za regijo SAŠA
 7. Rok Založnik: Ravnanje z gradbenimi odpadki
 8. Marko Degenek: Zbiranje in ravnanje z odpadnimi baterijami
 9. Krištof Zupančič: Mehansko biološka obdelava odpadkov in možnost njene uporabe v Sloveniji
 10. Helena Kolarek: Predlog za tehnološko - ekološko modernizacijo ravnanja z odpadki v osrednjeslovenski regiji
 11. Nadja Košmrlj: Razvoj postopka zbiranja in recikliranja odpadnih nagrobnih sveč
 12. Josip Radman: Razvoj instrumenta za oceno učinkovitosti javnih služb pri ravnanju s komunalnimi odpadki
 13. Črt Pečar: Integralni sistemi za ravnanje z odpadki v Obalni regiji in možnosti njihove predelave
 14. Nejc Vesel: Uporaba odvečnega blata iz občinske komunalne čistilne naprave
 15. Nejc Štukl: Zasnova metodologije za implementacijo mestnega kompostiranja na lokalni ravni v RS
 16. Sabina Hauptman: Elementi integriranega sistema za ravnanje z odpadki v izbrani slovenski regiji

Other documents (2)

 1. Mija Sežun, Viktor Grilc, Gregor Drago Zupančič, Romana Marinšek-Logar: Anaerobic digestion of brewery spent grain in a semi-continuous bioreactor
 2. Nejc Štukl, Helena Korošec: Lutkovna in dramska igra v otrokovih "sto jezikih"