Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (3)

 1. Nataša Sirnik: Modeliranje hidrodinamičnih, oceanografskih in okoljskih spremenljivk ter koncentracij živega srebra v morskem okolju
 2. Aljaž Maslo: Numerično modeliranje razlitja nafte v reko z uporabo mrežne Boltzmannove metode
 3. Vanja Ramšak: Numerično modeliranje tokov onesnažil med okoljskimi segmenti

Magistrska dela (9)

 1. Romina Korenika: Simulacija izpustov slanice z razsoljevalne naprave z modelom Cormix
 2. Matic Skalja: Sistemi za odvzem električne energije v napravah za izkoriščanje energije morskih valov
 3. Špela Tomažič: Modeliranje izmenjave živega srebra med morjem in zrakom na območju Jadranskega morja
 4. Magdalena Tasevska: Earthquake and wave induced liquefaction – case study Amantea (Calabria, Italy)
 5. Jerneja Čehovin: Uporaba generatorja valov za določanje lastnosti in dosega valov na nagnjeni obali
 6. Matjaž Marsič: Pomorsko prostorsko načrtovanje in celostno upravljanje obalnega območja
 7. Lovrenc Pavlin: Modeliranje vpliva curka ladijskega vijaka na hitrosti ob morskem dnu
 8. Anja Lešek: Uporaba metode sledenja delcev za modeliranje transporta in odmiranja Escherichie coli v morju
 9. Ajda Kranjc Požar: Meritve in modeliranje mikroplastike na slovenski obali

Diplomska dela (40)

 1. Matija Kolarič: Večfrakcijski pristop k modeliranju transporta plavin
 2. Davor Kvočka: Emulzifikacija nafte in izdelava modela EMU
 3. Aleksandra Aubreht: Dejavniki, ki vplivajo na prisotnost metil-živega srebra v vodnem stolpcu Sredozemskega morja
 4. Helena Šoško: Modeliranje širjenja nafte po metodi trajektorij v morskem okolju
 5. Maja Šaponja: Modeliranje izhlapevanja nafte po metodi Fingas
 6. Anja Praznik: Simulacije širjenja onesnažil iz rek v Severnem Jadranu po metodi sledenja delcev
 7. Mitja Bosnič: Ranljivost slovenske obale za onesnaženje z nafto
 8. Gala Jarc: Dejavniki, ki vplivajo na preživetje Escherichie coli v morskem okolju
 9. Anja Lešek: Vpliv prostorskega povprečenja vetra na cirkulacijo v Tržaškem zalivu
 10. Mohor Gartner: Analiza valovne klime in ocena projektne višine vala za Tržaški zaliv
 11. Elena Terzić: Modeliranje zadrževalnega časa vode v Tržaškem zalivu
 12. Vanja Ramšak: Simulacija izmenjave živega srebra med vodo in zrakom s 3-D modelom PCFLOW3D v Tržaškem zalivu
 13. Teja Jeglič: Modeliranje razlitja nafte v Tržašem zalivu
 14. Aljaž Verdev: Vpliv povprečevanja vetrana hidrodinamiko Sredozemskega morja
 15. Mitja Centa: Modeliranje transporta hranil v Tržaškem zalivu
 16. Elvira Džebo: Primerjava modelov MIKE 3 in PCFLOW3D za simulacije hidrodinamike v Tržaškem zalivu
 17. Jasna Kovšca: Dopolnitve modela PCFLOW3D za simulacijo tokov in širjenja polutantov
 18. Aljaž Maslo: Vpliv krajevno spremenljivega vetra na sliko tokov v tržaškem zalivu, simulacije z modelom PCFLOW3D
 19. Mirko Krsmanović: Uporaba metode sledenja delcev za širjenje mikroplastike v Severnem Jadranu
 20. Jure Mlekuž: Določanje stabilnosti valobrana po metodi Sainflou
 21. Urška Martinčič: Modeliranje izmenjave živega srebra med sedimentom in vodo v Tržaškem zalivu
 22. Vesna Vidmar: Simulacija gibanja kapljevin v cisterni po metodi SPH in metodi nihala
 23. Barbara Novak: Račun hidrodinamičnih količin v Tržaškem zalivu zaradi spremenljivih meteoroloških parametrov
 24. Tanja Tofil: Vpliv parametrizacije vetrnih valov na strižne napetosti pri dnu
 25. Špela Tomažič: Izmenjava živega srebra med vodo in zrakom v Tržaškem zalivu
 26. Goran Jotanović: Vpliv izhlapevanja in emulzifikacije na viskoznost razlite nafte na morju
 27. Urška Pečovnik: Procesi pri transportu kohezivnih sedimentov
 28. Tadej Ostanek Jurina: Primerjava modelov širjenja nafte v morju po metodah trajektorij in sledenja delcev
 29. Marko Jaćimović: Vpliv metode za določanje vetrnih valov na emulzifikacijo razlite nafte
 30. Romina Korenika: Procesi ob stiku razlitja nafte z morsko obalo
 31. Jelko Gomboc: Modeliranje transporta kohezivnih sedimentov z modelom PCFLOW3D
 32. Domen Vertot: Primerjava metod za račun obremenitev na konstrukcije v obalnem inženirstvu
 33. Aja Golja: Nadzor ravnanja z balastno vodo - indikativne metode
 34. Elio Gregorič: Vplivi izpusta slanice iz razsoljevalnih naprav na okolje
 35. Vesna Bertoncelj: Nizkofrekvenčna nihanja morske gladine v Sredozemskem morju
 36. Jerneja Čehovin: Dimenzioniranje skalometov v obalnem inženirstvu
 37. Caterina Leonardi: Vpliv sončnega sevanja na odmiranje Escherichie coli v morskem okolju
 38. Ivo Ušaj: Vpliv valov zaradi plovbe na obremenitve in stabilnost brežin
 39. Tilen Kuzman: Izvedba protipoplavnih ukrepov v Savinjski dolini
 40. Igor Mlakar: Enačbe valovanja morja

Druga dela (13)

 1. Dušan Žagar, Vanja Ramšak, Matjaž Ličer, Boris Petelin, Vlado Malačič: Uporaba numeričnih modelov ob razlitjih nafte na morju
 2. Aja Golja, Klaudija Lebar, Dušan Žagar, Matej David: Pulzno amplitudna modulacija kot indikativna metoda za nadzor ravnanja z balastnimi vodami - test instrumenta Walz Water PAM
 3. Matjaž Mikoš, Rok Fazarinc, Bojan Majes, Rudolf Rajar, Dušan Žagar, Mario Krzyk, Tomaž Hojnik, Matjaž Četina: Numerical Simulation of Debris Flows Triggered from the Strug Rock Fall Source Area, W Slovenia
 4. Matjaž Ličer, Dušan Žagar, Maja Jeromel, Jure Jerman: Modeliranje vodostaja morja z metodo nevronskih mrež na primeru neurnega vala v Tržaškem zalivu decembra 2008
 5. Jože Kotnik, Dušan Žagar, Rudolf Rajar, Milena Horvat: Modeliranje hidrodinamike in transporta živega srebra v Velenjskem jezeru
 6. Matjaž Ličer, Dušan Žagar, Maja Jeromel, Martin Vodopivec: Numerični modeli za določanje stanja morja v Jadranskem morju
 7. Gorazd Novak, Polona Pengal, Ana T. Silva, Jose Manuel Dominguez, Angelo Tafuni, Matjaž Četina, Dušan Žagar: Interdisciplinary design of a fish ramp using migration routes analysis
 8. Gorazd Novak, José M. Domínguez, Angelo Tafuni, Ana T. Silva, Polona Pengal, Matjaž Četina, Dušan Žagar: 3-D numerical study of a bottom ramp fish passage using smoothed particle hydrodynamics
 9. Davor Kvočka, Dušan Žagar, Primož Banovec: A review of river oil spill modeling
 10. Tadej Ostanek Jurina, Helena Šoško, Dušan Žagar: Primerjava modelov širjenja nafte na morju po metodah trajektorij in koncentracij
 11. Dušan Žagar, Elvira Džebo, Gregor Petkovšek: Comparison of models MIKE3 and PCFLOW3D - hydrodynamic simulations in the gulf of Trieste
 12. Gorazd Novak, Angelo Tafuni, José M. Domínguez, Matjaž Četina, Dušan Žagar: A numerical study of fluid flow in a vertical slot fishway with the smoothed particle hydrodynamics method
 13. Dušan Žagar: Ecohydraulics modelling and simulation