Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (4)

 1. Aleksandra Krivograd-Klemenčič: Alge v izbranih vodnih in kopenskih habitatih - floristični in ekološki vidik
 2. Ana Jurše: Ugotavljanje primernosti navadnega trsta (Phragmites australis) in različnih klonov topola (Populus spp.) za čiščenje odpadne vode s povišano slanostjo
 3. Alenka Sajovic: Perspektiva poklicnega profila in poklicnih kompetenc naravovarstvenega tehnika
 4. Polona Ojsteršek Zorčič: Izbira in umeščanje ekoremediacijskih ukrepov v vodozbirno območje akumulacijskih jezer

MSc theses (1)

 1. Ivanka Krajnik: Učinkovitost čiščenja odpadnih voda v rastlinski čistilni napravi ob zagonu

Bsc theses (6)

 1. Sergej Vrhovec: Možnost uporabe rastlinskih čistilnih naprav na zaščitenih območjih
 2. Elena Štendler: Perifitonska združba v potoku Glinščica
 3. Živa Krelj: Ekološki status ribnika Tivoli
 4. Sonja Dravec: Kondicioniranje mikrobiološko onesnaženega vodnega vira v Gerlincih s pomočjo rastlinske čistilne naprave
 5. Tea Erjavec: Geografska ocena ekoremediacijskih in konvencionalnih metod na primeru načrtovane rabe vodnega vira na Gorjušah
 6. Mojca Klemenčič Lipovec: Selektivnost umetnega substrata pri razvoju perifitonske združbe v rečnem ekosistemu

Other documents (2)

 1. Darko Drev, Danijel Vrhovšek, Jože Panjan: Raziskave možnosti uporabe porozne keramike kot podstave ali filtrirne snovi pri čiščenju odpadnih vod
 2. Elena Štendler: Perifitonska združba v potoku Glinščica