Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (1)

  1. Andrej Šorgo: Vpliv računalniško podprtega laboratorija na kakovost pouka biologije in razvoj kompetenc pri dijakih

MSc theses (3)

  1. Andreja Žiško: Izobraževalni potencial Krajinskega parka Goričko
  2. Andrej Šorgo: Računalniško podprt laboratorij pri pouku biologije v programu gimnazije
  3. Andrej Šorgo: Računalniško podprt laboratorij pri pouku biologije v programu gimnazije

Other documents (3)

  1. Mateja Ploj Virtič, Kosta Dolenc, Boris Aberšek, Andrej Šorgo, Slavko Kocijančič: Vloga in pomen tehniškega izobraževanja v OŠ
  2. Andrej Šorgo, Saša A. Glažar, Iztok Devetak, Mojca Čepič, Katarina Susman, Maja Pečar: Posodobitve pouka v osnovnošolski praksi
  3. Andrej Šorgo: Vpliv računalniško podprtega laboratorija na kakovost pouka biologije in razvoj kompetenc pri dijakih