Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (3)

 1. Barbara Jarh Ciglar: Ženska in družba v sodobnem slovenskem romanu
 2. Breda Marušič, Alojzija Zupan Sosič: Dramatizacija sodobnega slovenskega romana
 3. Sanja Kostanjšek: Iskanje identitete v literarnem ustvarjanju Ferija Lainščka

Magistrska dela (10)

 1. Lara Rojc: Vpliv vojne na povojno generacijo v romanih Da me je strah? in Prišleki
 2. Albina Čeplak: Posilstvo v sodobnem romanu
 3. Ana Žunič: Med dvomom in iskanjem smisla v pokrajinski fantastiki
 4. Mateja Lupšina: Podobe družin v sodobnem slovenskem romanu
 5. Leja Veldin: Lik zaljubljenca v sodobnem romanu
 6. Amadea Kovič: Ženska v sodobnem slovenskem romanu 3. tisočletja
 7. Maša Vertelj: Vzporednice med magičnim realizmom in fantastiko v romanih Sto let samote in Ki jo je megla prinesla
 8. Urška Slavec: Vpliv otroške travme na literarne osebe v sodobnem slovenskem romanu
 9. Mateja Grahovac: Razlike in podobnosti v recepciji zvočne in tradicionalne knjige na primeru romana Óštrigéca Marjana Tomšiča
 10. Tanja Hozner: Homoerotika v najnovejši slovenski pripovedi (2010-2016)

Diplomska dela (22)

 1. Ema Kravanja: Prežihovi samorastniki od novele do filma, od pankrtske matere do herojinje
 2. Patricija Berglez: Koncept nadčloveka v romanih Gospa Judit in Klement Ivana Cankarja in Vitomila Zupana
 3. Rebeka Lebinger: Homoseksualnost v Družinskih parabolah Gojmirja Polajnarja in Družinskem plesu Davida Leavitta
 4. Anja Markelc: Primerjava treh mladinskih problemskih romanov o motnjah hranjenja: Debeluška, Punčka v ogledalu in Zamrznjeni dekleti
 5. Nina Bele: Misterij žene in Njeno življenje Zofke Kveder
 6. Amadeja Ancelj: Ženska v sodobnem slovenskem romanu
 7. Neža Brezovnik: Nezanesljivi pripovedovalec v treh sodobnih slovenskih romanih
 8. Eva Frankol: Anatomija čustvovanja I. in roman Potovanje na konec pomladi Vitomila Zupana
 9. Tjaša Abazović, Matevž Kos: Camusov Tujec in Človek na obeh straneh stene Zorka Simčiča
 10. Gea Gregorič: Vloga matere v sodobnem slovenskem romanu
 11. Irena Verbič: Odvisnost od ljubezenskih razmerij v sodobnem romanu
 12. Julija Buh: Neljubeča mati
 13. Ana Jarc: Odnos do živali v romanih Hiša Marije Pomočnice in Zadnji človek
 14. Žiga Kovač: Novi ateizem
 15. Katja Zver: Subjektivna izkušnja časa in prostora v Udarcih usode Amarja Samba in V visoki travi Gabriele Babnik
 16. Anja Cevzar: Romana Tekoči trak (2015) ter Barbara in Krištof (2016) Petra Rezmana
 17. Mateja Bremec: Ironija v romanih V. Zupana, F. Célina in H. Millerja
 18. Danijel Dolinar: Literarna oseba v izjemnih življenjskih okoliščinah Zupanovega romana Menuet za kitaro
 19. Dušan Dovč: Govorna blokada v sodobnem romanu
 20. Teja Hafner: Motiv homofobije in transfobije v romanih Suzane Tratnik in Zuzane Brabcové
 21. Ana Filip: Mati in hči v sodobnem slovenskem romanu
 22. Nataša Bukšek: Pasivnost literarnih oseb v romanih Franza Kafke in Vlada Žabota

Druga dela (29)

 1. Alojzija Zupan Sosič: Trivialnost
 2. Alojzija Zupan Sosič: Partizanska zgodba v sodobnem slovenskem romanu
 3. Alojzija Zupan Sosič: Zgodba, pripoved in pripovedovanje v dvoravninski in troravninski koncepciji pripovedi
 4. Alojzija Zupan Sosič: Literarno branje
 5. Alojzija Zupan Sosič: Za literarno interpretacijo
 6. Alojzija Zupan Sosič: Postklasična teorija pripovedi
 7. Alojzija Zupan Sosič: Janja Žitnik s sodelovanjem Helge Glušič, ur., Slovenska izseljenska književnost. Založba ZRC SAZU in založba Rokus, Ljubljana 1999, 1291 str.
 8. Alojzija Zupan Sosič: Klečeve erotične pesmi
 9. Alojzija Zupan Sosič: Na literarnem otoku Berte Bojetu
 10. Alojzija Zupan Sosič: Zajemanje časa
 11. Alojzija Zupan Sosič: Fantastika in sodobni slovenski roman ob koncu stoletja
 12. Alojzija Zupan Sosič: Kriminalkina uganka
 13. Alojzija Zupan Sosič: Poti k romanu
 14. Alojzija Zupan Sosič: Slovenska književnost III - pripovedna proza
 15. Alojzija Zupan Sosič: Ali beremo maturitetne romane z užitkom ?
 16. Alojzija Zupan Sosič: Žanrski sinkretizem sodobnega slovenskega romana
 17. Silvija Borovnik: O slovenskem romanu po letu 1990
 18. Alojzija Zupan Sosič: Alamut - ob zgodbi in pripovedi
 19. Alojzija Zupan Sosič: Pregibanje okrog telesa
 20. Alojzija Zupan Sosič: Spolna identiteta in sodobni slovenski roman
 21. Alojzija Zupan Sosič: Spolni stereotipi in sodobni slovenski roman
 22. Alojzija Zupan Sosič: Literarnost, ponovno
 23. Alojzija Zupan Sosič: Etika partizanov v sodobnem slovenskem romanu
 24. Alojzija Zupan Sosič: Slovenski roman v literarni vedi po letu 2000
 25. Alojzija Zupan Sosič: Dramske prvine v sodobnem slovenskem romanu
 26. Alojzija Zupan Sosič: Homoerotikata v naj-novija slovenski roman
 27. Alojzija Zupan Sosič: Transrealizem - nova literarna smer sodobnega slovenskega romana
 28. Alojzija Zupan Sosič: Kolonizacija slovenske literarne zgodovine
 29. Mojca Nidorfer-Šiškovič, Alojzija Zupan Sosič: Program Slovenščina na tujih univerzah kot del infrastrukture slovenščine in slovenistike