Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (6)

 1. Doris Dekleva Smrekar: Oblikovanje in vrednotenje sistemov ekspertnega ocenjevanja v znanosti
 2. Teja Koler-Povh: Vpliv odprtega dostopa na citiranost znanstvenih objav v gradbeništvu
 3. Petruša Miholič: Znanstveno publiciranje in uporaba znanstvene literature na manjših univerzah
 4. Stojan Pečlin: Znanstvena produkcija raziskovalnih skupin v Sloveniji in odmevnost njihovih objav
 5. Maja Peteh: Bibliometrijska analiza objavljanja raziskovalnih skupin na področju gozdarstva, lesarstva in papirništva
 6. Gordana Budimir: Samocitati v znanstvenem komuniciranju in pri vrednotenju znanstvenega dela

Magistrska dela (28)

 1. Marjeta Gros: Načrtovanje bibliobusne mreže v občinah Kranj, Cerklje, Naklo, Preddvor, Šenčur in Jezersko
 2. Aleksandra Šifrer: Vključenost slovenskega naravoslovja v Web of Science in Scopus
 3. Nina Škufca: Knjige v angleščini v slovenskih splošnih knjižnicah
 4. Anda Almažan: Information and other needs of library users of Romanian minority in Voivodina
 5. Rezarta Binaj: Experiences and expectations of undergraduates in using library resources
 6. Robert Čadej: Vključenost slovenskega družboslovja in humanistike v Web of Science in Scopus
 7. Mara Despotov: Information literacy of students and academic staff in Serbia according to ACRL standards no. 2 and 4
 8. Tina Enci: Predstava javnosti o delu knjižničarja
 9. Iva Habjanič: Mere ekonomičnosti pri uporabi elektronskih revij v visokošolskih in specialnih knjižnicah
 10. Petra Margon: Nabavna politika v splošnih knjižnicah
 11. Besa Hysa: Should there be a shift from printed to electronic collections?
 12. Danijela Kajzer: Oblikovanje nabavne politike v osnovnošolski knjižnici
 13. Jana Kovač: Šolski knjižničarji in raziskovalno delo
 14. Monika Luarasi: The automation of University Libraries in Albania
 15. Shkëlqim Psatha: What can school libraries do to enhance reading among students?
 16. Robert Matoh: "Peer review" in bibliometrijski indikatorji
 17. Muamera Smajić: Knowledge of copyright law in Bosnia and Herzegovina among publishers - librarians - to end users
 18. Maja Vratuša: Dostopnost prostorov knjižnice in njihova varnost
 19. Edlira Macaj: Stakeholders and public library mission
 20. Tamara Banko: Zlata hruška
 21. Ana Češarek: Dostop do raziskovalnih rezultatov v doktoratih
 22. Ana Novaković: Primerjava iskanja virov v DiKUL in Google Scholar
 23. Simona Kronovšek: Dejavnosti v osnovnošolski knjižnici kot aktivnosti za spodbujanje branja
 24. Arta Kqiku: Avtomatizacija knjižnic na Kosovu
 25. Tilen Heco: IFLA gradi močno izobraževanje na področju bibliotekarske in informacijske znanosti
 26. Urška Plaznik: Primerjava citiranosti in uporabe člankov iz mednarodnih znanstvenih revij
 27. Matko Katalenić: Delovanje nabavnih konzorcijev - primerjava Slovenije, Finske in Islandije
 28. Anika Zupančič: Bibliometrijska analiza revije Knjižnica v obdobju 2011 - 2016

Diplomska dela (7)

 1. Špela Velikonja: Naravne nesreče v slovenskem gorskem svetu v slovenski strokovni in planinski literaturi 1945-2006
 2. Ana Kosič: Kako urediti posebno zbirko za potrebe odraslih s posebnimi potrebami
 3. Ines Klavžar: Knjiga in otrokova govorna kompetentnost v povezavi z družinskim in knjižničnim okoljem
 4. Janez Moder: Kanadske knjižnice in informacijska politika Kanade
 5. Barbara Odlazek-Hajdarpašić: 20 let izhajanja revije Šolska knjižnica
 6. Mateja Kovačič: Stili vodenja v splošnih knjižnicah
 7. Alenka Praper: Igroteke v splošnih knjižnicah

Druga dela (5)

 1. Primož Južnič: Evropeizacija kmetijstva
 2. Teja Koler Povh, Primož Južnič, Žiga Turk, Goran Turk: Analiza znanstvenih objav v slovenskem gradbeništvu in geodeziji na primeru UL FGG
 3. Marija Maršič, Primož Južnič: Bibliometrično-bibliografska primerjava letnikov revije Teorija in praksa, 1985:1990:1995
 4. Stojan Pečlin, Primož Južnič: Mladi raziskovalci - analiza projekta
 5. Maja Peteh, Primož Južnič: Značilnosti publiciranja na področju gozdno-lesne verige in njihov vpliv na vrednotenje področij v sklopu evalvacij raziskovalnih dosežkov - pregled objav