Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Tatjana Robič Pikel: Traceability of physical development of full-term and premature children

Magistrska dela (9)

 1. Maruša Rošer: Skeletokronološka analiza in interpretacija linij zavrte rasti v dolgih kosteh močerila
 2. Tina Malus: Ocena sprememb v rasti in razvoju slovenskih mladostnikov v obdobju 1993-2013
 3. Mojca Györek: Vpliv sedečega življenjskega sloga na sestavo telesa in fizično zmogljivost osnovnošolcev v Sloveniji
 4. Teja Rajar: Razvoj metode za določitev dovzetnosti mezenhimskih matičnih celic na sproženo senescenco
 5. Mateja Pecl: Analiza prehrane volka na območju Dinaridov
 6. Nino Kirbiš: Vpliv poplav in heterogenosti prostora na populacijsko gostoto martinčka (Lacerta agilis)
 7. Petra Erjavec: Optimizacija gojenja mezenhimskih matičnih celic iz maščevja na mikronosilcih v mešalnem biorekatorju
 8. Sandra Hočevar: Isolation and characterization of pure glial cell populations from adult mouse central nervous system white matter
 9. Urban Bogataj: Tvorba kutikule v prebavnem sistemu med embrionalnim razvojem raka Porcellio scaber

Diplomska dela (12)

 1. Ciril Kink: Časovna dinamika poleganja in značilnosti rasti pri divjem prašiču (Sus scrofa) v Sloveniji
 2. Maja Kovačič: Morfologija močerilovih testisov
 3. Lara Habič: Morfologija atrezij v jajčniku bele podvrste močerila
 4. Tina Centrih Genov: Morfometrična analiza skeleta črnega močerila (Proteus anguinus parkelj) z različnimi metodološkimi pristopi
 5. Nina Lapanja: Hemopoetska mesta v ledvicah in jetrih močerilarjev (Amphibia: Proteidae)
 6. Marjeta Konec: Tridimenzionalna rekonstrukcija notranjega ušesa pri močerilu (Proteus anguinus, Amphibia: Urodela)
 7. Petra Roglič: Uporabnost skeletokronološke metode za oceno starosti pri močerilarjih (Amphibia: Proteidae)
 8. Marko Pezdirc: Določanje vsebnosti polikloriranih bifenilov - PCB v človeški ribici (Proteus anguinus, Amphibia: Urodela) in v sedimentu s področja reke Krupe
 9. Polona Mrak: Morfologija vranice močerilarjev (Amphibia: Proteidae)
 10. Dagmar Ceket: Ultrastruktura oogonijev in zgodnjih oocit v jajčniku močerila (Proteus anguinus anguinus)
 11. Eva Ogorevc: Primerjava sposobnosti embrionalnih in odraslih matičnih celic človeka za diferenciacijo v živčne celice
 12. Urška Žibert: Zoritev oocit v ovariju močerila (Proteus anguinus anguinus)

Druga dela (10)

 1. Lilijana Bizjak-Mali, Iva Talaber, Urška Žibert, Dagmar Ceket, Lara Habič, Boris Bulog: Oogenesis of the olm
 2. Katarina Mihajl, Ingrid Falnoga, Magda Tušek-Žnidarič, Darja Mazej, Janez Ščančar, Boris Bulog: Cd, Cu, Zn, Se, and metallothioneins in two amphibians, Necturus maculosus (Amphibia, Caudata) and Bufo bufo (Amphibia, Anura)
 3. Lilijana Bizjak-Mali, Boris Bulog: Ultrastructure of previtellogene oocytes in the neotenic cave salamander Proteus anguinus anguinus (Amphibia, Urodela, Proteidae)
 4. Marjeta Ukmar: Vpliv mezenhimskih celic na rast in diferenciacijo urotelijskih celic v kulturi
 5. Petra Roglič: Uporabnost skeletokronološke metode za oceno starosti pri močerilarjih (Amphibia: Proteidae)
 6. Boris Bulog, Arie Van der Meijden: Proteus anguinus
 7. Boris Bulog, Jernej Polajnar: Olm
 8. Boris Bulog, Jernej Polajnar: Črni močeril
 9. Boris Bulog, Jernej Polajnar: Človeška ribica
 10. Katarina Mihajl: Sinteza metalotioneinov in razporeditev kovin pri pisanem nekturu (Necturus maculosus, Amphibia, Caudata) izpostavljenem CdCl2