Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (3)

 1. Maša Jelušič: Kakovost in funkcioniranje onesnaženih vrtnih tal po remediaciji
 2. Dragana Tica: Dostopnost kovin v onesnaženih tleh po remediaciji z metodo stabilizacije
 3. David Voglar: Uporaba elektrokemijskih procesov pri remediaciji tal, onesnaženih s kovinami

Magistrska dela (5)

 1. Anja Pecman: Izolacija in elektrokemična razgradnja mikrocistina ter ugotavljanje toksičnosti produktov
 2. Polona Senekovič Ferčec: Vpliv kovin Zn in Cd v fermentacijskem ostanku bioplinarne na talno mikrobno združbo
 3. Simon Gluhar: Biodostopnost nevarnih kovin po remediaciji onesnaženih tal
 4. Urška Zadel: Struktura mikrobne združbe in mineralizacija modelne organske snovi po remediaciji s kovinami onesnaženih tal
 5. Andrea Cesar: Postopki čiščenja podtalnice onesnažene z atrazinom in njegovimi metaboliti

Diplomska dela (19)

 1. Sabina Dremelj: Vpliv kuhanja na vsebnost težkih kovin v krompirju, korenju in rdeči pesi z onesnaženega območja Mestne občine Celje
 2. Maja Jerin: Vpliv neživih dejavnikov na dosegljivost svinca, cinka in kadmija po remediaciji onesnažene zemljine
 3. Urška Mlakar: Ocena izpostavljenosti prebivalcev Litije svincu in cinku iz onesnaženih tal
 4. Žiga Petek: Uporaba elektrokemijske metode pri remediaciji tal
 5. Nina Ivančič: Mikrobiološka aktivnost tal pred in po remediaciji
 6. Damjen Kostič: Uporaba hidravličnih vezi pri stabilizaciji tal, onesnaženih z bakrom
 7. Andrej Prodan: Biodostopnost svinca v onesnaženih tleh Mežiške doline
 8. Marko Cvetko: Novi postopki remediacije z bakrom onesnaženih tal
 9. Katarina Savšek: Bioakumulacija Pb, Zn in Cd v izopodnih rakih vrste Porcellio scaber kot merilo uspešnosti remediacije onesnaženih tal s stabilizacijo
 10. Anita Dirnbek: Uporaba elektrokemijskih procesov pospešene oksidacije pri remediaciji s svincem, cinkom in kadmijem onesnaženih tal
 11. Aleksandra Stritar: Akumulacija svinca, cinka in kadmija v rakih enakonožcih vrste Porcellio scaber Latr. kot biomarker biodosegljivosti kovin v tleh
 12. Andreja Šekoranja: Izogibalni test z deževniki vrste Eisenia fetida Savigny kot indikator onesnaženosti tal s svincem, cinkom in kadmijem
 13. Jasmina Kešpret: Stabilizacija svinca, cinka in kadmija v onesnaženi zemljini z območja stare cinkarne v Celju
 14. Živa Plavc: Frakcionacija in biodosegljivost svinca in cinka v glistinah deževnikov pred in po remediaciji tal
 15. Alenka Žumer: Izpiranje bakra iz onesnaženih tal z ligandom EDDS v zaprti procesni zanki
 16. Nina Derman: Kombinirana metoda inducirane fitoekstrakcije in pranja tal onesnaženih s Pb in Zn
 17. Grega E. Voglar: Uporaba pospešene oksidacije kovinskih kompleksov EDTA z ozonom in UV žarki pri čiščenju tal onesnaženih s Pb in Zn
 18. Saša Plestenjak: Uporaba biološko razgradljivega liganda in hidrogela pri inducirani fitoekstrakciji svinca
 19. Nadja Baćac: Vpliv nekaterih talnih lastnosti na frakcionacijo svinca in cinka v onesnaženih tleh celjske regije

Druga dela (30)

 1. Simon Gluhar, Anela Kaurin, Neža Finžgar, Marko Gerl, Damijana Kastelec, Domen Leštan: Demonstrational gardens with EDTA-washed soil
 2. Anela Kaurin, Simon Gluhar, Irena Maček, Damijana Kastelec, Domen Leštan: Demonstrational gardens with EDTA-washed soil
 3. Simon Gluhar, Anela Kaurin, Dominik Vodnik, Damijana Kastelec, Vesna Zupanc, Domen Leštan: Demonstration gardens with EDTA-washed soil
 4. Metka Udovič, Damjana Drobne, Domen Leštan: An in vivo invertebrate bioassaa of Pb, Zn and Cd stabilization in contaminated soil
 5. David Voglar, Domen Leštan: Pilot-scale washing of Pb, Zn and Cd contaminated soil using EDTA and process water recycling
 6. Dragana Tica, Metka Udovič, Domen Leštan: Long-term efficiency of soil stabilization with apatite and Slovakite: The impact of two earthworm species (Lumbricus terrestris and Dendrobaena veneta) on lead bioaccessibility and soil functioning
 7. Maša Jelušič, Helena Grčman, Dominik Vodnik, Marjetka Suhadolc, Domen Leštan: Functioning of metal contaminated garden soil after remediation
 8. Grega E. Voglar, Domen Leštan: Equilibrium leaching of toxic elements from cement stabilized soil
 9. Maja Čič, Domen Leštan: Washing of metal contaminated soil with EDTA and process water recycling
 10. Metka Udovič, Domen Leštan: EDTA and HCl leaching of calcareous and acidic soils polluted with potentially toxic metals: Remediation efficiency and soil impact
 11. David Voglar, Domen Leštan: Pilot-scale washing of metal contaminated garden soil using EDTA
 12. David Voglar, Domen Leštan: Electrochemical treatment of spent solution after EDTA-based soil washing
 13. Maja Čič, Domen Leštan: Novel EDTA and process water recycling method after soil washing of multi-metal contaminated soil
 14. Maja Čič, Domen Leštan: Recycling of EDTA solution after soil washing of Pb, Yn, Cd and As contaminated soil
 15. Dragana Tica, Metka Udovič, Domen Leštan: Immobilization of potentially toxic metals using different soil amendments
 16. Alja Livio Torkhani, Nevenka Kožuh Eržen, Lucija Kolar, Tina Virant Celestina, Domen Leštan: Does ivermectin attract earthworms?
 17. Maja Čič, Domen Leštan: Electrochemical EDTA recycling with sacrificial Al anode for remediation of Pb contaminated soil
 18. Metka Udovič, Domen Leštan: Eisenia fetida avoidance behaviour as a tool for assessing the efficiency of remediation of Pb, Zn and Cd polluted soil
 19. David Voglar, Domen Leštan: Electrochemical separation and reuse of EDTA after extraction of Cu contaminated soil
 20. Grega E. Voglar, Domen Leštan: Solidification/stabilisation of metals contaminated industrial soil from former Zn smelter in Celje, Slovenia, using cement as a hydraulic binder
 21. Metka Udovič, Domen Leštan: Fractionation and bioavailability of Cu in soil remediated by EDTA leaching and processed by earthworms (Lumbricus terrestris L.)
 22. Urška Zapušek Novak, Domen Leštan: Fractionation, mobility and bio-accessibility of Cu, Zn, Cd, Pb and Ni in aged artificial soil mixtures
 23. Maja Čič, Domen Leštan: Using electrocoagulation for metal and chelant separation from washing solution after EDTA leaching of Pb, Zn and Cd contaminated soil
 24. Metka Udovič, Damjana Drobne, Domen Leštan: Bioaccumulation in Porcellio scaber (Crustacea, Isopoda) as a measure of the EDTA remediation efficiency of metal-polluted soil
 25. Metka Udovič, Domen Leštan: Pb, Zn and Cd mobility, availability and fractionation in aged soil remediated by EDTA leaching
 26. Maja Čič, Domen Leštan: EDTA leaching of Cu contaminated soil using electrochemical treatment of the washing solution
 27. Hana Javorská, Pavel Tlustoš, Michael Komárek, Domen Leštan, Regina Kaliszová, Jiřina Száková: Effect of ozonation on polychlorinated biphenyl degradation and soil physico-chemical properties
 28. Domen Leštan, Neža Finžgar, Boštjan Kos: Bioavailability of Pb before and after remediation of contaminated soil
 29. Metka Udovič, Domen Leštan: Remediacija zemljine z območja stare cinkarne v Celju z metodo stabilizacije s cementom
 30. Neža Finžgar, Domen Leštan: Ocena dostopnosti težkih kovin iz onesnaženih tal Mežiške doline