Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (8)

 1. Bojana Žakelj: Primerjava metafor v devetih Petrarkovih sonetih z njihovimi prevodi
 2. Viktor Zelj: I tecnicismi nell’italiano sportivo Lo stile e la frequenza della terminologia sportiva tecnica nell’italiano scritto e parlato
 3. Monika Grmek: Traduzione commentata verso lo sloveno di alcuni capitoli del romanzo Neanche con un morso all`orecchio di Flavio Insinna
 4. Renato Zgrinskić: Analisi dell'errore Errori in temi di italiano come lingua seconda e studio dell’interferenza slovena
 5. Edvin Dervišević: Variantnost in distribucija pasiva v italijanščini in slovenščini na osnovi besedne analize dveh sodobnih romanov in njunih prevodov
 6. Anja Pugelj: Alcune particolarità della traduzione slovena del fumetto italiano Alan Ford / Nekaj posebnosti slovenskega prevoda italijanskega stripa Alan Ford
 7. Nika Cvelbar: Kontrastiver Vergleich der Texte des Neuen Geistlichen Liedes im Deutschen und im Italienischen
 8. Mateja Brus: Kontrastivna analiza oglasnih besedil v slovenskem in italijanskem jeziku

Diplomska dela (3)

 1. Špela Bezek: Danilo Dolci in Slovenija
 2. Tina Čuk: Frančiškova Hvalnica stvarstva na Slovenskem
 3. Mateja Marinič: Tipologija in stilistika naslovov presojevalnih besedil v Corriere della sera in Delu

Druga dela (7)

 1. Martina Ožbot Currie: Od posredovalske nespretnosti do recepcijske brezbrižnosti (in naprej)
 2. Alenka Žbogar: Martina Ožbot, ur.: Prevajanje srednjeveških in renesančnih besedil: 27. prevajalski zbornik, Obdobni pristop 1. Ljubljana : Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 2002. 412 str.
 3. Martina Ožbot Currie: Na začetku je bil prevod
 4. Martina Ožbot Currie: Alcuni cenni sugli italianismi in sloveno
 5. Martina Ožbot Currie: Il professor Mitja Skubic ottuagenario
 6. Martina Ožbot Currie: Manzonijeva Zaročenca v slovenščini
 7. Martina Ožbot Currie: Interdisciplinarnost - je sploh (še) mogoče drugače?