Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (14)

 1. Lara Petra Skela: Slovenska recepcija ljubezenske poezije Marceline Desbordes-Valmore
 2. Mateja Arnež: Preseganje eksistencialnih stisk v romanih treh francoskih avtorjev
 3. Maša Majcen: Adolf Hitler kot literarna oseba
 4. Gea Saje: Tema lepotice in zveri v literaturi in filmskih adaptacijah
 5. Tina Urbanc: Leposlovje v Slovenskem narodu 1933-1943
 6. Tadej Čopar: Tema Henrika VIII. Angleškega v dramatiki
 7. Ana Fajdiga: Literatura in lahko branje – razumevanje in analiza propozicij
 8. Veronika Rupert: Pregled leposlovja v časopisu Glas naroda (1925–1930) s posebnim ozirom na prevajanje kratkih zgodb Marka Twaina
 9. Erika Bolčina: Humor v romanih za odrasle Dese Muck
 10. Tim Verstovšek: Podoba otrok v literarnih delih socialnega realizma
 11. Eva Bizjan: Motivi duševnih motenj v romanih Ameriški psiho in Klub golih pesti, njuni filmski adaptaciji in recepcija na Slovenskem
 12. Lija Gantar: Problem naturalizma v japonski književnosti
 13. Tanja Božić: Podoba sodobne francoske književnosti skozi zmagovalce Goncourtove nagrade (2009–2018)
 14. Tinkara Starček: Spolno nasilje v slovenskih in čeških literarnih delih ter zgodovinskih virih s preloma stoletja

Diplomska dela (74)

 1. Vesna Zupančič: Josip Jurčič med literaturo in novinarstvom
 2. Urška Petelin: Slovenska recepcija Gidove Vrnitve iz Sovjetske zveze in podoba Sovjetske zveze v slovenskem literarnem in dnevnem tisku med svetovnima vojnama
 3. Lara Hana Maček: Afera Dreyfus in Slovenski narod
 4. Nastja Uršula Virk: Dihotomija ženskega lika v Le livre de Monelle Marcela Schwoba
 5. Nina Glavan: Nemški in slovenski naturalizem ter problem evgenike
 6. Niki Hüll: Schillerjeva dramatika na Slovenskem
 7. Anže Rifel: Retroaktivna progresivnost J. K. Rowling
 8. Ema Bjelčevič: Strah pred nemoralnim močvirjem: boj proti alkoholu, modi, plesom in drugim pregreham v času po veliki vojni na Slovenskem
 9. Katarina Kumar Kristančič: Pregled raziskav branja na Slovenskem od osamosvojitve pa do dandanes
 10. Gregor Pušnik: Retorika nezavednega
 11. Maruška Slavec: Viteštvo v zbirki romanov Pesem ledu in ognja Georgea R. R. Martina
 12. Ema Jamnik: Slovenija kot dogajališče špijonskega romana
 13. Tina Urbanc: Zgodovinska povest Lee Fatur
 14. Lucija Šteh: Kmečki upori na gradu Čušperk v zrcalu slovenske zgodovinske povesti
 15. Sara Prelesnik: Postajam to, kar sem
 16. Katja Brenko: Rozenkranc in Gildenstern pri Shakespearu in Stoppardu
 17. Erika Bolčina: Recepcija nekaterih Ibsenovih ženskih likov v slovenski publicistiki 1892-1928
 18. Sanja Podgornik: Slovenska recepcija Gabriela d'Annunzia
 19. Sandra Erpe: Angleška poezija prve svetovne vojne
 20. Eva Bizjan: Filmski adaptaciji romanov Kurta Vonneguta ml. Klavnica pet in Mati noč
 21. Neža Poznič: Vpliv rabe interneta na bralne navade študentov Univerze v Ljubljani
 22. Ingrid Štrukelj: Tema Lepe Vide v slovenskem romanu med letoma 1955 in 2007
 23. Tim Verstovšek: Nacionalna zavest pri literatih mladoslovenskega tabora
 24. Anja Silovšek: Mit in ritem bobna
 25. Polona Konjedic: Tragično v romanu Lionel Shriver Pogovoriti se morava o Kevinu
 26. Janja Kavčič: Spomini in dnevniki s soške fronte - zgodovinski vir ali literarno delo?
 27. Nika Hranjec: Ženske v antičnih dramah
 28. Eva Malnar: Notranjski pesniki med vojno in ljubeznijo
 29. Sara Štern: Motiv ruskega terorista v treh izbranih romanih
 30. Ana Fajdiga: Imagološka analiza Prežihovega Doberdoba
 31. Rok Kodba: Laibach skozi kontekst zgodovinske avantgarde in modernizma
 32. Nejc Marcen: Tematizacija srebreniškega genocida in podobe Drugega v avtobiografiji Mehmedalije Alića Nihče
 33. Valerija Želko Rebec: Književnost in balet
 34. Luka Povšič: Leposlovje v Kmetijskih in rokodelskih novicah (1843 do 1863) s posebnim ozirom na prevajanje Byronovih Hebrejskih melodij
 35. Vanja Osterc: Motivi hazarda pri Dostojevskem in Jenku
 36. Špela Bezek: Danilo Dolci in Slovenija
 37. Ksenija Mlinar: Slovenska recepcija Slavenke Drakulić
 38. Tjaša Šterk: Motivi ljubezni in nezvestobe v Flaubertovi Gospe Bovary in Tolstojevi Ani Karenini
 39. Maša Šraml: Filmske adaptacije literarnih del Bohumila Hrabala
 40. Tjaša Čuček: Vloga retoričnih figur v Shakespearovem Juliju Cezarju, Othellu in Macbethu
 41. Nejc Furlan: Filmska adaptacija novele "Tistega lepega dne"
 42. Špela Derčar: Ljubezen in nasilje v Cankarjevi drami Kralj na Betajnovi in Shakespearovi tragediji Hamlet
 43. Julija Buh: Neljubeča mati
 44. Maruša Lampreht: Podobe otroškega življenja v angloameriški literaturi 19. stoletja
 45. Tadej Čopar: Tema Elizabete I. angleške v dramatiki
 46. Aljaž Glaser: Kje je Pologne? - Motiv smrti v Germinalu in Zolajevi literarni viri
 47. Anja Jan: Filmske adaptacije nekaterih avstralskih romanov
 48. Ksenja Grešak: Delovanje bralnih skupin v Mestni knjižnici Ljubljana
 49. Mateja Pogačar: Leposlovje v podlistku časopisa Slovenec v obdobju 1873-1890
 50. Marko Bunderla: Žanrski elementi v romanu Georga Kleina Libidissi
 51. Mitja Smrekar: Filmske adaptacije po literarni predlogi romana Viharni vrh Emily Brontë
 52. Neli Mlinar: Vseprisotnost motiva vojne v Koncu parade Forda Madoxa Forda
 53. Lidija Rezoničnik: Podoba Slovencev in Slovenije v literarnem ustvarjanju kočevskih Nemcev: primer zgodovinskega romana in avtobiografske pripovedi
 54. Leja Kezmić: Vplivi detektivke E. A. Poeja na Arthurja C. Doyla
 55. Taja Rihtaršič: Analiza in primerjava retoričnih figur v nekaterih Zajčevih pesmih in njihovem angleškem prevodu
 56. Špela Setničar: Maškarada: Od literarne zasnove k filmski uprizoritvi
 57. Eva Žgajner: Religija v Visoški kroniki
 58. Klemen Sagadin: Faustova tema pri Goetheju in Mencingerju
 59. Polona Majdič: Prvoosebni lirski subjekt v pesmih Ivana Minattija in Roberta Lowella
 60. Tinkara Starček: Alkoholizem v delih slovenskih in čeških pisateljic dolgega 19. stoletja
 61. Neža Majcen: Motiv Prahu v trilogiji Njegova temna tvar: komparativistična analiza
 62. Zala Vrhovnik: Podoba meščanstva v delih Henrika Ibsena
 63. Eva Mesarič: Tema Fausta v Strniševih Žabah
 64. Kristina Klara Čušin: Ženski liki v romanu Razsodnost in rahločutnost Jane Austen
 65. Jasna Reščič: Orientalizem v romanih Mali vitez in Pod svobodnim soncem
 66. Kaja Peršolja: Upodobitev pošasti in človeka v Notredamskem zvonarju in Človeku, ki se smeje: Od romana do adaptacije
 67. Tija Zupančič: Zolajev determinizem pri družini Mouret
 68. Urška Kovač: Raznolikost jezika v izbranih dramah Simone Semenič
 69. Amadeja Pipan: Psihoanalitični vpliv Sigmunda Freuda na dramo Dogodek v mestu Gogi Slavka Gruma
 70. Ana Jana Špiletič: Podobe materinstva v filozofiji in literaturi
 71. Nika Priteržnik: Gledališki govor in literarnofonetična analiza drame Fedra
 72. Eva Ostanek: Mannova novela Die Betrogene in Händlov libreto za Žurajevo opero Blühen
 73. Miha Knehtl: Absurd v vojnem svetu romana Menuet za kitaro
 74. Kristina Kupljenik: Pamukov Muzej nedolžnosti v luči muzeološke teorije

Druga dela (8)

 1. Tone Smolej: Prvih deset slovenskih doktoric filozofije
 2. Tone Smolej: Fran Miklošič in njegovi študenti - slovenski pisatelji
 3. Tone Smolej: Ustanovitev Filozofske fakultete in kratek oris njene stoletne zgodovine
 4. Tone Smolej: Proti peresom, pomočenim v črnilo dvoma in nevere. Jernej Levičnik in njegovo literarno obzorje
 5. Tone Smolej: Molière v zgodnejšem dramskem opusu Andreja Rozmana
 6. Tone Smolej: Od precioze do borke za emancipacijo
 7. Tone Smolej: Poučevanje retoričnih figur na Slovenskem
 8. Tone Smolej: Le Horla Guyja de Maupassanta in Na otoku Ivana Cankarja