Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (5)

  1. Nika Pahor: Vpliv zaviralcev cisteinskih peptidaz na signalno pot NF-[kappa]B v celicah PC-3
  2. Jernej Repas: Vpliv katepsina X na interakcijo celic Jurkat s celicami NCTC2544
  3. Timotej Žvanut: Zaviranje katepsina X z endogenimi zaviralci cisteinskih peptidaz
  4. Tanja Jakoš: Novi zaviralci cisteinske peptidaze katepsina X
  5. Maja Meško: Priprava rekombinantnega katepsina S v Pichia pastoris in njegova uporaba pri testiranju zaviralcev

Bsc theses (2)

  1. Ana Zgonc: Vpliv zaviralcev klitocipina in makrocipina na aktivnost katepsina X, izraženega v kvasovki
  2. Maja Štalekar: Priprava rekombinantnega katepsina B v E. coli in inhibicija njegove aktivnosti z nizkomolekularnimi inhibitorji

Other documents (1)

  1. Bernarda Majc, Anamarija Habič, Metka Novak, Ana Rotter, Andrej Porčnik, Jernej Mlakar, Vera Župunski, Urša Pečar Fonović, Damijan Knez, Nace Zidar, Stanislav Gobec, Janko Kos, Tamara Lah Turnšek, Anja Pišlar, Barbara Breznik: Upregulation of cathepsin X in glioblastoma