Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (7)

 1. Manca Pirc: Raziskave bakterij, povzročiteljic ožiga, na rastlinah iz družine Rosaceae
 2. Jana Erjavec: Vpliv proteinskih ekstraktov in čistih proteinov izoliranih iz gliv (Basidiomycota) ter njihovi učinki na rastlinsko patogeno bakterijo Ralstonia solanacearum
 3. Matevž Rupar: Lokalizacija in sledenje krompirjevega virusa Y v rastlinah krompirja (Solanum tuberosum L.)
 4. Nataša Mehle: Preživetje krompirjevega virusa Y, virusa mozaika pepina in viroida vretenatosti gomoljev krompirja in njihov prenos z vodo
 5. Urška Čepin: Genetska raznolikost in določanje virusa pahljačavosti listov vinske trte (GFLV)
 6. Jana Boben: Kvalitativno in kvantitativno določanje rastlinskih virusov z verižno reakcijo s polimerazo v realnem času
 7. Petra Kramberger: Razvoj tehnologije za koncentriranje in čiščenje rastlinskih virusov z monolitnimi kromatografskimi nosilci

Magistrska dela (4)

 1. Tina Demšar: Vpliv rizosfernih bakterij na rast sadik paradižnika (Solanum lycopersicum L.)
 2. Bernarda Benko: Analiza potenciala sevov Bacillus spp. za biozaščito in pospeševanje rasti rastlin
 3. Patrik Sevšek: Optimizacija pogojev sestavljanja in razstavljanja virusom podobnih delcev
 4. Maja Ravnikar: Logoped surdopedagog v mobilni specialno-pedagoški službi

Diplomska dela (21)

 1. Mateja Želko-Gosak: Proučevanje protibakterijskega učinka ektraktov gliv
 2. Peter Novak: Sinteza in funkcionalizacija superparamagnetnih nanodelcev za biološke aplikacije
 3. Jana Mlakar: Lokalizacija virusa PVY[sup]NTN v rastlinah krompirja
 4. Urška Čepin: Analiza virusa razbrazdanja lesa rupestrisa (RSPaV) v rastlinah iz rodu vinske trte (Vitis sp.)
 5. Darija Kos: Uporaba kometnega testa za odkrivanje kemičnih in virusnih poškodb DNA pri krompirju (Solanum tuberosum L. cv. Desirée)
 6. Katja Istenič: Spremembe proteoma listov krompirja (Solanum tuberosum L.) po okužbi s krompirjevim virusom Y [zgoraj] NTN
 7. Eva Tomšič: Jasmonska in salicilna kislina v krompirju odpornem na okužbo s krompirjevim virusom PVY [zgoraj] NTN
 8. Tina Jurič: Kvasovka Saccharomyces cerevisiae kot modelni organizem za proučevanje vpliva rastlinskih ekstraktov
 9. Leonida Balažic: Kvalitativno in kvantitativno določanje virusa pahljačavosti listov vinske trte (GFLV) z metodo PCR v realnem času
 10. Mateja Mesarič: Odziv različnih sort paradižnika in krompirja na okužbo z bakterijo Ralstonia solanacearum v laboratorijskih razmerah
 11. Nataša Tešić: Določitev optimalnih razmer za diagnostiko fitoplazemske povzročiteljice zlate trsne rumenice v vinski trti
 12. Andreja Vesković: Genska raznolikost virusa razraščanja in pritlikavosti malin (RBDV)
 13. Anita Lenarčič: Primerjava različnih metod za spreminjanje izražanja genov v krompirju (Solanum tuberosum) sorte 'Désirée'
 14. Barbara Mohorič: Postopki regeneracije rastlin pri genski transformaciji
 15. Marko Flajšman: Primerjava različnih markerskih genov za izražanje ß-glukuronidaze za destruktivno in nedestruktivno histokemično testiranje v transgenem tobaku
 16. Simona Prus: Genetska raznolikost satelitske RNA molekule virusa pahljačavosti listov vinske trte (GFLV)
 17. Stina Krsmanović: Razporeditev in določanje virusa pahljačavosti listov vinske trte (GFLV) skozi sezono
 18. Marjanca Blas: Genska raznolikost virusa pahljačavosti listov vinske trte in opis bolezenskih znamenj na okuženih rastlinah
 19. Urška Kristan: Transformacija krompirja sorte 'Désirée' z geni gliv za povečanje odpornosti proti žuželkam
 20. Jasmina Kenda: Vpliv salicilatov na okužbo krompirja s krompirjevim virusom Y
 21. Andrej Gregori: Ugotavljanje virusov v gojenih in samoniklih gobah

Druga dela (32)

 1. Tomaž Mark Zorec, Denis Kutnjak, Lea Hošnjak, Blanka Kušar, Katarina Trčko, Boštjan Kocjan, Yu Li, Miljenko Križmarić, Jovan Miljković, Maja Ravnikar, Mario Poljak: New insights into the evolutionary and genomic landscape of molluscum contagiosum virus (MCV) based on nine MCV1 and six MCV2 complete genome sequences
 2. Tinkara Tinta, Maja Ravnikar, Vlado Malačič, Valentina Turk: V spomin profesorju, mentorju, sodelavcu in prijatelju prof. dr. Juriju Piškurju
 3. Jana Ambrožič-Dolinšek, Marjana Camloh, Jana Žel, Maja Kovač, Maja Ravnikar, Luigi Carraro, Nataša Petrovič: Phytoplasma infection may affect morphology, regeneration and pyrethrin content in pyrethrum shoot culture
 4. Nataša Petrovič, Jana Boben, Maja Ravnikar: Laboratorijsko testiranje trsnih rumenic v Sloveniji kaže na splošno prisotnost rumenice tipa počrnelosti lesa
 5. Jana Boben, Maja Ravnikar, Petra Kramberger, Aleš Štrancar, Nataša Petrovič: Exploring real-time PCR and microarray in plant virus research
 6. Polona Kogovšek, Maruša Pompe Novak, Kristina Gruden, Maja Ravnikar: Potato endophytic microorganisms and their relation to the host's physiological state
 7. Matevž Rupar, Polona Kogovšek, Maruša Pompe Novak, Ion Gutiérrez-Aguirre, Agnes Delaunay, Emmanuel Jacquot, Maja Ravnikar: Assessment of SNaPshot and single step RT-qPCR methods for discriminating Potato virus Y (PVY) subgroups
 8. Nina Prezelj, Petra Nikolić, Kristina Gruden, Maja Ravnikar, Marina Dermastia: Spatiotemporal distribution of flavescence dorée phytoplasma in grapevine
 9. Nataša Mehle, Maja Ravnikar: Plant viruses in aqueous environment
 10. Ion Gutiérrez-Aguirre, Andrej Steyer, Mateja Poljšak-Prijatelj, Petra Kramberger, Nejc Rački, Maja Ravnikar: CIM monoliths as a tool for the concentration and/or removal of enteric viruses from water samples
 11. Tanja Dreo, Manca Pirc, Maja Ravnikar: Real-time PCR, a method fit for detection and quantification of Erwinia amylovora
 12. Nataša Mehle, Maja Ravnikar, Gabrijel Seljak, Vlasta Knapič, Marina Dermastia: The most widespreat phytoplasmas, vectors and measures for disease control in Slovenia
 13. Jana Erjavec, Janko Kos, Maja Ravnikar, Tanja Dreo, Jerica Sabotič: Proteins of higher fungi - from forest to application
 14. Špela Baebler, Katja Stare, Maja Kovač, Andrej Blejec, Nina Prezelj, Tjaša Stare, Polona Kogovšek, Maruša Pompe Novak, S. Rosahl, Maja Ravnikar, Kristina Gruden: Dynamics of responses in compatible potato - potato virus Y interaction are modulated by salicylic acid
 15. Jernej Brzin, Nataša Petrovič, Maja Ravnikar, Maja Kovač: Induction of sucrose synthase in the phloem of phytoplasma infected maize
 16. Nataša Mehle, Gabrijel Seljak, J. T. Verhoeven, C. C. C. Jansen, Nina Prezelj, Maja Ravnikar: Crysanthemum stunt viroid newly reported in Slovenia
 17. Ion Gutiérrez-Aguirre, Andrej Steyer, Marko Banjac, Petra Kramberger, Mateja Poljšak-Prijatelj, Maja Ravnikar: On-site reverse transcription-quantitative polymerase chain reaction detection of rotaviruses concentrated from environmental water samples using methacrylate monolithic supports
 18. Urška Čepin, Ion Gutiérrez-Aguirre, Leonida Balažic, Maruša Pompe Novak, Kristina Gruden, Maja Ravnikar: A one-step reverse transcription real-time PCR assay for the detection and quantitation of Grapevine fanleaf virus
 19. Nataša Mehle, Gabrijel Seljak, Matevž Rupar, Maja Ravnikar, Marina Dermastia: The first detection of a pytoplasma from the 16SrV (Elm yellows) group in the mosaic leafhopper Orientus ishidae
 20. Polona Kogovšek, Maruša Pompe Novak, Špela Baebler, Ana Rotter, Lisa Gow, Kristina Gruden, Gary D. Foster, Neil Boonham, Maja Ravnikar: Aggressive and mild Potato virus Y isolates trigger different specific responses in susceptible potato plants
 21. Petra Nikolić, Nataša Mehle, Kristina Gruden, Maja Ravnikar, Marina Dermastia: A panel of real-time PCR assays for specific detection of three phytoplasmas from the apple proliferation group
 22. Marko Petek, Špela Baebler, Drago Kuzman, Ana Rotter, Zdravko Podlesek, Kristina Gruden, Maja Ravnikar, Uroš Urleb: Revealing fosfomycin primary effect on Staphylococcus aureus transcriptome
 23. Inge M. Hanssen, Ion Gutiérrez-Aguirre, A. Paeleman, K. Goen, L. Wittemans, B. Lievens, A. C. R. C. Vanachter, Maja Ravnikar, B. P. H. J. Thomma: Cross-protection or enhanced symptom display in greenhouse tomato co-infected with different Pepino mosaic virus isolates
 24. Matjaž Hren, Petra Nikolić, Ana Rotter, Andrej Blejec, Nancy Terrier, Maja Ravnikar, Marina Dermastia, Kristina Gruden: 'Bois noir' phytoplasma induces significant reprogramming of the leaf transcriptome in the field grown grapevine
 25. Inge M. Hanssen, Maja Ravnikar: Seed transmission of Pepino mosaic virus in tomato
 26. Ion Gutiérrez-Aguirre, Nataša Mehle, Duška Delić, Kristina Gruden, Rick Mumford, Maja Ravnikar: Real-time quantitative PCR based sensitive detection and genotype discrimination of Pepino mosaic virus
 27. Špela Baebler, Hana Krečič Stres, Ana Rotter, Polona Kogovšek, Katarina Cankar, Esther Kok, Kristina Gruden, Maja Kovač, Jana Žel, Maruša Pompe Novak, Maja Ravnikar: PVY[supra]NTN elicits a diverse gene expression response in different potato genotypes in the first 12 h after inoculation
 28. Matjaž Hren, Maja Ravnikar, Jernej Brzin, Paolo Ermacora, Luigi Carraro, P.A. Bianco, P. Casati, M. Borgo, E. Angelini, Ana Rotter, Kristina Gruden: Induced expression of sucrose synthase and alcohol dehydrogenase I genes in phytoplasma-infected grapevine plants grown in the field
 29. Mojca Milavec, Kristina Gruden, Maja Ravnikar, Maja Kovač: Peroxidases in the early responses of different potato cultivars to infection by potato virus YNTN
 30. Katarina Kovač, Ion Gutiérrez-Aguirre, Marko Banjac, Matjaž Peterka, Mateja Poljšak-Prijatelj, Maja Ravnikar, Janet Zimšek Mijovski, Anna Charlotte Schultz, Peter Raspor: A novel method for concentrating hepatitis A virus and caliciviruses from bottled water
 31. Ion Gutiérrez-Aguirre, Marko Banjac, Andrej Steyer, Mateja Poljšak-Prijatelj, Matjaž Peterka, Aleš Štrancar, Maja Ravnikar: Concentrating rotaviruses from water samples using monolithic chromatographic supports
 32. Irma Tomažič, Irena Mavrič Pleško, Nataša Petrovič, Maja Ravnikar, Zora Korošec-Koruza: Introduction of grapevine virus B and grapevine leafroll-associated virus 2 testing in sanitary selection of grapevine