Številke
Na grafu je prikazano število novih gradiv na mesec za izbrano organizacijo in vrsto gradiva za zadnji dve leti. Upoštevana so samo gradiva s celotnim besedilom (z datoteko PDF).

Ta stran zahteva sodoben brskalnik in vklopljen JavaScript.