izpis_h1_title_alt

Določanje parcelnih vzorcev in analiza njihovega spreminjanja v slovenskem podeželskem prostoru : doktorska disertacija
ID Foški, Mojca (Avtor), ID Lisec, Anka (Mentor) Več o mentorju... Povezava se odpre v novem oknu, ID Perko, Drago (Komentor)

.pdfPDF - Predstavitvena datoteka, prenos (91,44 MB)
MD5: 4D62FFBBA48E2A7D185F2DE7C82313B4
PID: 20.500.12556/rul/125e9ce6-8e82-4faf-8576-fd5174c6f9f3

Izvleček
Polja, tj. zaokrožena območja kmetijskih obdelovalnih površin, se med seboj razlikujejo po obliki in velikosti parcel, posestni razdrobljenosti in razpršenosti ter rabi prostora. Opisovanje značilnosti prostora – tudi polja – je enoznačno z merljivimi oziroma številčnimi vrednostmi (kazalniki oziroma indeksi), kar je predmet obravnave doktorske naloge. Oblikovali smo nabor medsebojno neodvisnih indeksov, določenih na ravni enote, razreda ali območja. Vrednosti indeksov smo določili za izbranih 22 polj grud, delcev, sklenjenih prog in celkov v Sloveniji na podlagi podatkov iz leta 2015, za izbrana polja pa tudi iz časa nastanka franciscejskega katastra. Analiza dobljenih vrednosti indeksov ter statistična obdelava podatkov sta pokazali, da lahko z indeksom oblike parcel (IOP), indeksom posestne razdrobljenosti (K), indeksom posestne razpršenosti (SD) in Simpsonovim indeksom pestrosti rabe (SIDI) dobro opišemo značilnosti polja. Nizka vrednost indeksa IOP kaže na parcele nepravilnih oblik za polja v grudah in celkih. Delci in polja na vinogradniških območjih imajo visoko vrednost IOP, kar kaže na parcele pravilnejših oblik. Celki in polja na vinogradniških območjih imajo visoko vrednost indeksov K in SD, kar kaže na majhno posestno razdrobljenost in razpršenost. Na vseh ostalih poljih je posest močno razdrobljena in razpršena (nizka vrednost indeksov K in SD). Polja na vinogradniških območjih izstopajo po pestrosti rabe (indeks SIDI). Ugotovili smo, da težko razmejujemo tipe poljske razdelitve le na podlagi enega indeksa, s poznavanjem več indeksov pa je to mogoče. To smo potrdili tudi z metodo hierarhičnega razvrščanja, s katero so se testna polja, na podlagi statističnih vrednosti indeksov, razvrstila v grude, delce, sklenjene proge in celke, v svojo skupino pa so se uvrstila tudi polja na vinogradniških območjih. Zaradi odstopanja vrednosti indeksov za polja na vinogradniških območjih od ostalih tipov poljske razdelitve predlagamo, da se ta polja razvrstijo v svoj tip poljske razdelitve. Primerjava indeksov v dveh časovnih obdobjih je potrdila uporabno vrednost indeksov za ugotavljanje sprememb v prostoru, kar bi bilo smiselno uporabiti pri stalnem spremljanju stanja prostora. Indeks SIDI pokaže na večje spremembe rabe prostora v dveh časovnih obdobjih, medtem ko se oblike parcel niso bistveno spreminjale, prav tako pa tudi ne posestna razdrobljenost in razpršenost. Indekse smo oblikovali za opisovanje značilnosti polja, vendar jih lahko uporabimo za opisovanje različnih prostorskih pojavov, kar smo nakazali v zaključnih poglavjih naloge.

Jezik:Slovenski jezik
Ključne besede:grajeno okolje, gradbeništvo, disertacije, poljska razdelitev, oblika parcel, raba prostora, posestna razpršenost, Simpsonov indeks, parcelni vzorec, spreminjanje parcelnih vzorcev, hierarhično razvrščanje, Slovenija
Vrsta gradiva:Doktorsko delo/naloga
Tipologija:2.08 - Doktorska disertacija
Organizacija:FGG - Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Kraj izida:Ljubljana
Založnik:[M. Foški]
Leto izida:2017
Št. strani:XXXII, 240 str.
PID:20.500.12556/RUL-89132 Povezava se odpre v novem oknu
UDK:711.1/.3:911.372.31(497.4)(043)
COBISS.SI-ID:7904865 Povezava se odpre v novem oknu
Datum objave v RUL:21.02.2017
Število ogledov:3191
Število prenosov:750
Metapodatki:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Kopiraj citat
Objavi na:Bookmark and Share

Sekundarni jezik

Jezik:Angleški jezik
Naslov:Determination of plot patterns and their changes in slovenian rural areas : doctoral thesis
Izvleček:
Fields, i.e. enclosed areas of arable land, are distinguished according to parcel shape and size, land fragmentation, land dispersion, and land use. The description of characteristics of a space, including a field, is unique when expressed in measurable, i.e. quantifiable values (indicators or indices), and this was the subject dealt with in this doctoral thesis. We designed a set of mutually independent indices determined either at the level of a unit, a class, or an area. The values of the indices were determined for the selected 22 fields as irregular blocks, furlongs, continuous strips, and enclosures based on the 2015 data and for selected fields also the data from the Franciscan Cadastre. The analysis of the obtained index values and statistical data processing showed that field characteristics are well described by the parcel shape index (IOP), index of land fragmentation (K), index of land dispersion (SD), and the Simpson’s Diversity Index (SIDI). The low IOP index points to irregularly shaped parcels as fields in irregular blocks and enclosures. Furlongs and fields in winegrowing areas have a high IOP, which points to parcels of more regular shapes. Enclosures and fields in winegrowing areas have high K and SD indices, which points to small land fragmentation and land dispersion. In all other types of fields, land fragmentation and land dispersion are strong (low K and SD indices). Fields in winegrowing areas particularly stand out in terms of land use diversity (SIDI index). We also found that using only one index it is difficult to distinguish between the types of arable land division, while this is possible if we use more indices. This was confirmed using the hierarchical clustering method to classify the test fields, based on the statistical values of the indices, into irregular blocks, furlongs, continuous strips, and enclosures and, as a separate group, fields in winegrowing areas. Notably, due to the deviation of the indices for the fields in winegrowing areas from other types of arable land division, we propose that these fields are classified as a separate type of arable land division. The comparison of indices in two time periods confirmed the practical application of the indices for identifying the changes in space, which could be reasonably used in continuous monitoring of land use. The SIDI index points to significant changes in land use in two periods, while the parcel shapes as well as land fragmentation and dispersion did not change significantly. Even though the indices were formed to describe field characteristics, they can be also used for describing various spatial phenomena, as proposed in the final chapters of this thesis.

Ključne besede:building environment, civil engineering, thesis, field pattern, parcel shape, land use, real property dispersion, real property fragmentation, Simpson's diversity index, monitoring of field patterns, cluster analysis, Slovenia

Podobna dela

Podobna dela v RUL:
Podobna dela v drugih slovenskih zbirkah:

Nazaj