izpis_h1_title_alt

Analiza lokacije HE Zalog na srednji Savi : diplomska naloga
ID Benedik, Nejc (Avtor), ID Kryžanowski, Andrej (Mentor) Več o mentorju... Povezava se odpre v novem oknu

.pdfPDF - Predstavitvena datoteka, prenos (18,35 MB)
MD5: 13B501EC9130BE4135708B2C6FA3536A
PID: 20.500.12556/rul/cb04777c-f8e4-47e3-b2f2-dc2f3c611856

Izvleček
Diplomska naloga je vsebinsko razdeljena na tri dele. V uvodnem sklopu je podan opis splošnega stanja energetike v Sloveniji. Predstavljeni so tako že izkoriščeni kakor tudi še neizkoriščeni energetski potenciali pri nas, poleg tega pa so navedeni tudi cilji in smernice skupne evropske energetske politike, k izpolnjevanju katerih smo kot polnopravni člani EU zavezani tudi sami. Brez večjih posegov v samo strukturo energetsko-proizvodnih kapacitet pri nas bo do leta 2020 praktično nemogoče izpolniti pogoje, ki so predpisani v evropski energetski zakonodaji. Ker voda predstavlja enega redkih obilnejših naravnih virov pri nas, saj se po njeni količini na prebivalca uvrščamo na tretje mesto v Evropi, bo v prihodnosti za izpolnjevanje evropskih zahtev neizogibna gradnja novih hidroelektrarn.V drugem sklopu diplomske naloge je zato podan splošni pregled načrtovanih hidroelektrarn na energetsko sicer zelo slabo izkoriščeni reki Savi, s posebnim poudarkom na odseku med Šentjakobom in Jevnico. Ideja o izgradnji verige energetskih objektov na tej reki ni novost, saj so bili prvi načrti izdelani že na začetku prejšnjega stoletja, kljub temu pa vse do danes še ni prišlo do realizacije projekta. V vmesnem obdobju so bile izdelane številne dodatne študije in variante verige. Zadnji in posledično tudi najbolj aktualni sta t.i. koncesijska in okoljska varianta verige. Izkaže se, da HE Zalog zaostaja za ostalimi srednjesavskimi elektrarnami tako v energetskem kot ekonomskem smislu, poleg tega pa ima tudi velik vpliv na bližnje naravne znamenitosti. V zadnjem delu naloge so podrobno predstavljene alternativne zasnove, pri katerih je nedonosna in okoljsko nesprejemljiva HE Zalog opuščena, namesto nje pa je predvidena modifikacija sosednjih dveh elektrarn. Prikazanih je 21 različnih alternativ, ki predvidevajo kombinacijo nadvišanja kote zajezitve pri HE Jevnica ter poglabljanje struge pod HE Šentjakob. Za vsako izmed različic je prikazana zajezitvena krivulja, poleg tega pa je izračunana tudi nova moč modificiranih elektrarn ter podana ocena obsega zemeljskih del. V nadaljevanju je izbrana optimalna možnost, kjer so podrobno obdelane vse potrebne tehnične rešitve vzdolž obravnavanega odseka. Prikazan je okoljski vpliv nove zasnove, podana je tudi ocena stroškov izvedbe. V zaključku so ovrednotene prednosti in slabosti izbrane zasnove pred okoljsko varianto verige, podan je tudi predlog boljše od obeh verzij.

Jezik:Slovenski jezik
Ključne besede:gradbeništvo, diplomska dela, UNI, srednjesavska veriga, HE Šentjakob, HE Zalog, HE Jevnica, nasip, poglobitev struge, akumulacija, optimizacija, zajezitvene krivulje
Vrsta gradiva:Diplomsko delo
Tipologija:2.11 - Diplomsko delo
Organizacija:FGG - Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Kraj izida:Ljubljana
Založnik:[N. Benedik]
Leto izida:2012
Št. strani:XVI, 142 str., 52 pril.
PID:20.500.12556/RUL-32597 Povezava se odpre v novem oknu
UDK:627.8(282.243.743)(043.2)
COBISS.SI-ID:6082401 Povezava se odpre v novem oknu
Datum objave v RUL:10.07.2015
Število ogledov:3105
Število prenosov:648
Metapodatki:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Kopiraj citat
Objavi na:Bookmark and Share

Sekundarni jezik

Jezik:Angleški jezik
Naslov:Location analysis of hydro power plant Zalog on the middle Sava
Izvleček:
The thesis is divided into three parts. In the introductory part, a description of an overall situation in slovenian energy sector is given. Both the already utilized, as well as yet untapped energy potentials of our country are presented. In addition, the goals and guidelines of the common european energy policy, to which we are bound as a full members of the EU, are listed. Without major interventions in the very structure of slovenian energy production capacities by the end of 2020, it is going to be virtually impossible to meet the conditions, specified in the european energy legislation. Since water represents one of the few abundant natural resources in our country and since its quantity per capita ranks third in Europe, the construction of new hydroelectric power plants is inevitable, if we are to meet the european requirements. Therefore, a general overview of the planned hydroelectric power plants on river Sava is presented in the second part of the thesis. Special emphasis is put on a stretch between Šentjakob and Jevnica. The idea of building a chain of power plants on the Sava is not new, since such plans were first made in the beginning of previous century, but the project remained unrealized til now. In the meantime, a number of additional studies and versions of the power chain have been made. The last and consequently most up to date are the so called concessional and environmental versions of the power chain. It turns out that HPP Zalog is lagging behind the other hydropower plants on the middle Sava on both, energetic and economical terms. In addition, it also has a major impact on the surrounding natural landmarks. In the last part of the thesis, alternative conceptions, where the unprofitable and environmentally unacceptable HPP Zalog is abandoned, are presented. Instead of building HPP Zalog, an adjustment of the adjacent plants is proposed. 21 different alternatives, that provide a combination of water level rise at the HPP Jevnica and deepening of the riverbed below HPP Šentjakob, are given. For each of these variants, a stagnation curve is shown, rated power of the modified power plants is calculated and the extent of earthworks is assesed. Hereafter, optimal of the presented variants is chosen and a detailed description of the proposed technical solutions along the discussed stretch of the river is Benedik, N. 2012. Analiza lokacije hidroelektrarne Zalog na srednji Savi. VII Dipl. nal. – UNI Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Hidrotehnična smer. given. In addition, environmental impact and bill of costs of the new conception is also presented. In conclusion, strengths and weaknesses of the chosen modified version are compared to the environmental version and the better of the two variants is proposed.

Ključne besede:graduation thesis, the middle Sava power chain, HPP Šentjakob, HPP Zalog, HPP Jevnica, embankment, riverbed deepening, optimization, stagnation curves

Podobna dela

Podobna dela v RUL:
Podobna dela v drugih slovenskih zbirkah:

Nazaj