izpis_h1_title_alt

Načini spoprijemanja pedagoških delavcev z izkušnjo nasilja, povzročeno s strani učencev in dijakov
ID Kramar, Tjaša (Avtor), ID Vec, Tomaž (Mentor) Več o mentorju... Povezava se odpre v novem oknu

URLURL - Predstavitvena datoteka, za dostop obiščite http://pefprints.pef.uni-lj.si/4926/ Povezava se odpre v novem oknu

Izvleček
Magistrsko delo obravnava problematiko nasilja učencev in dijakov nad pedagoškimi delavci, natančneje soočanje pedagoških delavcev z različnimi oblikami nasilja, povzročenega s strani učencev in dijakov. Osrednja cilja dela sta raziskati izkušnje pedagoških delavcev z omenjeno vrsto nasilja ter prispevati k večji prepoznavnosti in razumevanju problematike. V teoretičnem delu so predstavljene različne definicije nasilja in teorije agresivnosti, ki bralcu približajo obravnavano tematiko. V nadaljevanju so opisane pojavne oblike nasilja v šolskem prostoru v odnosu do nasilja učencev in dijakov nad pedagoškimi delavci. Predstavljeni so dejavniki, ki vplivajo na razvoj nasilnega vedenja, in modeli za raziskovanje le-teh. Ker se delo osredotoča na vrsto nasilja, ki se pojavlja znotraj šolskega prostora, se tudi pri soočanju z omenjeno problematiko poudarja vlogo pedagoških delavcev in vodstva šole, predvsem šolske svetovalne službe, v kateri se vedno pogosteje zaposlujemo tudi socialni pedagogi. Namen empiričnega dela je raziskati izkušnje in soočanje pedagoških delavcev z različnimi oblikami nasilja s strani učencev in dijakov ter na podlagi rezultatov oblikovati smernice za delo šolske svetovalne službe v okviru nudenja pomoči pedagoškim delavcem na tem področju. Zajema raziskovanje pogostosti in načinov soočanja pedagoških delavcev z omenjeno vrsto nasilja, raziskovanje oblik podpore in pomoči, ki so jim ob tem nudene, ter njihovo zadovoljstvo z le-temi. Vzorec vključuje pedagoške delavce osnovnih in srednjih šol znotraj Mestne občine Ljubljana. Za pridobivanje podatkov sta bila uporabljena anketni vprašalnik in intervju. Na anketne vprašalnike je odgovarjalo 42 anketiranih, intervjuji pa so bili opravljeni z osmimi pedagoškimi delavci. Po mnenju sodelujočih je nasilje učencev in dijakov nad pedagoškimi delavci v šolskem prostoru prisotno in ga po pogostosti uvrščajo takoj za nasilje med vrstniki. Rezultati kažejo, da se pedagoški delavci najpogosteje soočajo s psihičnimi oblikami nasilja. Izkušnje nasilja najpogosteje delijo z drugimi učitelji, svojimi domačimi in prijatelji ter v šolski svetovalni službi. Vseeno je še vedno visok odstotek takih, ki o nasilju spregovorijo redko ali včasih, kot razloge za to pa najpogosteje navajajo občutek manjvrednosti/neuspešnosti, zasmehovanje s strani sodelavcev, občutek nemoči, dvom v podporo svetovalne službe/vodstva in slabe izkušnje ob preteklih deljenjih. Z odzivom oseb, ki jim izkušnjo zaupajo, so v večini zadovoljni, kot oblike pomoči pa navajajo pogovor, seminarje in delavnice. Veliko jim pomeni tudi ustrezno sankcioniranje učenca ali dijaka. Pri soočanju z izkušnjami nasilja si pedagoški delavci želijo več podpore s strani vodstva, skupinskih (intervizij, skupin za samopomoč) in individualnih oblik pomoči. Izkazalo se je, da pedagoški delavci v večini niso zadostno opremljeni z znanji tako za razumevanje dejavnikov, ki vplivajo na pojav nasilnega vedenja, kot tudi za delo z učenci in dijaki, ki se vedejo nasilno.

Jezik:Slovenski jezik
Ključne besede:izkušnja nasilja
Vrsta gradiva:Magistrsko delo/naloga
Tipologija:2.09 - Magistrsko delo
Organizacija:PEF - Pedagoška fakulteta
Leto izida:2017
PID:20.500.12556/RUL-98981 Povezava se odpre v novem oknu
COBISS.SI-ID:11873097 Povezava se odpre v novem oknu
Datum objave v RUL:31.01.2018
Število ogledov:1226
Število prenosov:131
Metapodatki:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Kopiraj citat
Objavi na:Bookmark and Share

Sekundarni jezik

Jezik:Angleški jezik
Naslov:The methods of confronting violence committed by pupils and students against pedagogical workers
Izvleček:
The M.A. thesis discusses the problem of violence committed by pupils and students against pedagogical workers; to be specific, it discusses how the pedagogical workers confront different types of violence committed by pupils and students. The primary goals of the thesis are to explore the pedagogical workers' experiences with a certain type of violence and to contribute to an increased visibility and understanding of the problem. In the theoretical part of the thesis a variety of definitions of the term 'violence' are presented, as well as the theories of aggression, which familiarize the reader with the subject discussed. In the continuation there are described the types of violence present in the school area, concerning the pupil and student’s violent behaviour against the pedagogical workers. The factors influencing the development of violent behaviour are presented, as well as models for their research. As the thesis is focused on the type of violence present in the school area, we emphasize the roles of pedagogical workers and school managers when dealing with the problem, especially the role of school consultancy services, where social pedagogical workers are often employed. The intention of the empirical part is to explore the experiences and confrontation of the pedagogical workers with different kinds of violence committed by pupils and students and, on the foundation of the results obtained, to lay out the guidelines for the work of school consultancy services when offering help to the pedagogical workers in that area. The research on how and how often the pedagogical workers confront a certain type of violence is included, as well as the research on how support and help are offered and the pedagogical workers’ level of satisfaction with them. The model includes pedagogical workers of the primary and secondary schools in the City of Ljubljana. The information was collected through questionnaires and interviews. 42 interviewees answered the questionnaire, while 8 pedagogical workers participated in the interview. The participants hold the opinion that violence committed by pupils and students against the pedagogical workers in the school area is present and, regarding the frequency, it ranks immediately after peer violence. The results show that the type of violence the pedagogical workers most frequently face is psychological abuse. Most often they share their experiences with violence with other teachers, family members and friends, as well as with the school consultants. There is still a large percentage of those that rarely or only sometimes speak of violence and they claim that the reasons for that are feelings of unworthiness/unsuccessfulness, their co-workers’ ridicule, feelings of powerlessness, the doubt about the school consultancy services’/the school management’s support and bad experiences when the measures have been taken before. They are commonly satisfied with the response of the person, whom they share their experiences with and they get help through talk, seminars and workshops. It is also appreciated if an appropriate sanction is applied against the pupil or student. When suffering violence, the pedagogical workers request for more support from the school management, group (intervision, self-help groups) and individual types of help. It has been shown that the pedagogical workers are mostly not well-familiarized with the understanding of the factors that contribute to the occurrence of violent behaviour, as well as with the knowledge on how to work with the pupils and students that act aggressively.

Ključne besede:experiencing violence

Podobna dela

Podobna dela v RUL:
Podobna dela v drugih slovenskih zbirkah:

Nazaj