izpis_h1_title_alt

Vloga učitelja v procesu usmerjanja otrok s posebnimi potrebami
Vovk Ornik, Natalija (Avtor), Peček Čuk, Mojca (Mentor) Več o mentorju... Povezava se odpre v novem oknu, Kavkler, Marija (Komentor)

URLURL - Predstavitvena datoteka, za dostop obiščite http://pefprints.pef.uni-lj.si/3708/ Povezava se odpre v novem oknu

Izvleček
Doktorska disertacija proučuje vlogo učitelja v postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. Osrednja tema moje raziskave se nanaša na mnenje učiteljev glede obstoječega načina obravnave otrok v postopku usmerjanja s poudarkom na sodelovanju in vlogi učitelja in staršev. V teoretičnem delu opišem nekatere teorije postmodernizma kot izhodišča za koncept inkluzije. Predstavim ključne dejavnike v konceptu vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, opišem različne diskurze in opredelim pomen prehoda iz medicinskega v pedagoški diskurz usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. V nadaljevanju se osredotočim na pomen učiteljevih kompetenc za delo z učenci s posebnimi potrebami in opredelim tudi učiteljeva stališča pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami v večinsko šolo. Predstavim tudi vlogo staršev v procesu vključevanja otrok s posebnimi potrebami skozi različne modele sodelovanja, zakonodajo in v povezavi s sodelovanjem učitelja in staršev v procesu vzgoje in izobraževanja. Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami je zakonsko opredeljeno, zato predstavim temeljne mednarodne dokumente in zakonodajo s področja usmerjanja, pravic in enakih možnosti. V nadaljevanju opišem sisteme usmerjanja otrok s posebnimi potrebami v nekaterih izbranih državah in prakso nekaterih držav evropske unije na področju usmerjanja. Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v programe vzgoje in izobraževanja je odvisno od njihovih vzgojno-izobraževalnih potreb, zato opišem in opredelim populacijo otrok s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami in njihove temeljne vzgojno-izobraževalne potrebe. V zaključku teoretičnega dela se osredotočim na opis postopka usmerjanja otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji, s poudarkom na vlogi in udeleženost učitelja in vlogi staršev v njem. Osnovni cilj doktorske disertacije je bil raziskati in analizirati učiteljevo vlogo v postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. Zanimalo me je, kako učitelj pred usmeritvijo prepoznava otrokove posebne potrebe in kako po usmeritvi prenaša ugotovitve v vsakodnevno poučevalno prakso. Ker je sodelovanje učitelja in staršev otrok v vzgoji in izobraževanju ključno in opredeljeno tudi v ciljih in načelih vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, me je zanimalo tudi mnenje staršev o postopku usmerjanja in to, kako ocenjujejo učiteljevo sodelovanje v procesu usmerjanja. Empirični del raziskave temelji na kvalitativnem metodološkem pristopu. Podatke sem pridobila s pomočjo analize dokumentacije in polstrukturiranih intervjujev s 37 učitelji in 29 starši otrok s posebnimi potrebami, skupaj torej z 66 osebami. Analiza dokumentacije in kvalitativna analiza pogovorov z učitelji in starši sta pojasnili pomen učiteljeve vloge, njegovih kompetenc in aktivnega sodelovanja v postopku usmeritve otroka. Učitelji in starši otrok s posebnimi potrebami so poudarili pomen aktivne vloge učitelja v procesu usmerjanja predvsem zaradi učiteljevega poznavanja otroka v vsakodnevnih učnih situacijah. Ker pa je pomembno takojšnje odkrivanje in odziv na otrokove vzgojno-izobraževalne potrebe, je bilo poudarjeno tudi zgodnje prepoznavanje otrokovih vzgojno-izobraževalnih potreb. Raziskava je pokazala, da je udejanjanje učiteljeve vloge v procesu usmerjanja še vedno normativno neustrezno urejeno, saj ta proces ne spodbuja pedagoškega diskurza, temveč ohranja medicinski model in profesionalizem, vsaj v smislu obvezne sestave komisije, v kateri ne sodeluje učitelj, od njega se pridobi zgolj pisno ali ustno mnenje. Ugotovljeno je bilo, da obstoječa praksa usmerjanja ne spodbuja implementacije inkluzivne prakse v vsakodnevni šolski prostor, saj neaktivna in obrobna vloga učiteljev lahko vodi v premislek o njihovi nekompetentnosti pri delu z učenci s posebnimi potrebami. Starši otrok s posebnimi potrebami so povedali, da bi bila ob aktivnem sodelovanju učitelja, ki dobro pozna učni program in cilje, vsebina strokovnega mnenja bolj usmerjena v način dela z otrokom. Ob tem velja pripomniti, da bi učitelj v primeru aktivne vloge v komisiji pridobljena spoznanja kasneje prenesel tudi v neposredno pedagoško prakso. Ugotovitve raziskave so bile iztočnica za nadaljnje razmišljanje in oblikovanje nekaterih predlogov za načrtovanje sistemskih rešitev glede polnega vključevanja učiteljev v delovanje komisije, razumevanja njegove odgovorne vloge, zaradi česar bi prišlo do dviga kakovosti usmerjanja in uresničevanja inkluzivnega izobraževanja.

Jezik:Slovenski jezik
Ključne besede:usmerjanje otrok s posebnimi potrebami
Vrsta gradiva:Doktorska disertacija (m)
Tipologija:2.08 - Doktorska disertacija
Organizacija:PEF - Pedagoška fakulteta
Leto izida:2016
COBISS.SI-ID:11150665 Povezava se odpre v novem oknu
Število ogledov:1223
Število prenosov:195
Metapodatki:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
 
Skupna ocena:(0 glasov)
Vaša ocena:Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom.
:
Objavi na:AddThis
AddThis uporablja piškotke, za katere potrebujemo vaše privoljenje.
Uredi privoljenje...

Sekundarni jezik

Jezik:Angleški jezik
Naslov:The role of a teacher in the process of placing children with special needs
Izvleček:
This doctoral dissertation studies the role of a teacher in the placement process of children with special needs. The central theme of my research deals with the opinion of teachers in regard to already existing treatments of children in the process of placement with the focus on cooperation and the role of a teacher and child’s parents. In the theoretical part I present some theories of postmodernism as the starting points of inclusion. I present the key factors in the concept of education of children with special needs, I describe various discourses and define the importance of the transition from medical to pedagogical discourse in the placement process of children with special needs. Furthermore, I focus on the importance of the teacher’s viewpoints, his role and competences in integrating students with special needs in mainstream schools. I also present the role of parents in including their children in the educational process and their cooperation in the placement process. Guidance of children with special needs is lawfully regulated; therefore I also focus on the core international documents and laws regarding the process of placement, children’s rights and equal possibilities. I describe the systems of the placement process of children with special needs in some countries in the world and the practice of some in the European Union. Inclusion of children with special needs depends on their educational needs, therefore I describe and define the population of children with special educational needs and their basic educational needs. At the end of the theoretical part I focus on the description of the placement process in Slovenia, with the emphasis on the role and involvement of the teacher and the parents’ role in it. The principal purpose of this dissertation was to research and analyse already existing ways of placement of children with special needs and the teacher’s role in that process, to recognise and analyse the teacher’s competences and knowledge about the child with special needs and if their active cooperation in the process influences the quality of the placement process. Because cooperation of the teacher and the parents in the child’s educational process is a key factor, which is also detailed in the goals and principles of education of children with special needs, I also wanted to know the parents’ opinions about the placement process and about the teachers’ and their own role in it. The empirical part of my research is based on a qualitative methodological approach. I gathered the data by analysing documentation and half-structured interviews with 37 teachers and 29 parents of the children with special needs, all together there were 66 persons. The analysis of the documentation and the qualitative analysis of the discussions with teachers and parents explained the importance of the teacher’s role in the placement process, in regard to his competences and active approach. The teachers and parents of the children with special needs emphasised the importance of a teacher’s active approach in the placement process, especially because of their knowledge about the child in everyday learning situations. Since early recognition and proper response to a child’s educational needs are crucial, that was also highlighted in the responses. My research showed that the realisation of a teacher’s role in the placement process is still normatively inadequately regulated, since it does not encourage pedagogical discourse, but rather maintains the medical model and professionalism, at least in the sense of the mandatory structure of Commission, in which the teacher does not participate and only provides a written or oral opinion. The research also found that the already existing ways of placement do not encourage implementation of inclusive practice in an everyday school environment, since an inactive and marginal role of the teachers can lead to a reflection about their incompetence in working with children with special needs. Parents of the children with special needs expressed that with a more active approach from the teacher, who is well acquainted with the learning curriculum and goals, the contents of the professional opinion could be better targeted towards ways of working with the child. The teacher could, in a case of having an active role in Commission, transfer the knowledge and findings to an everyday class situation. Findings of this research promote further reflection and shaping of new suggestions for creating systemic solutions concerning a complete inclusion of teachers in the work of Commission, understanding the responsibility of their role and with that indirectly increasing the quality of the placement process and achieving inclusive education.

Ključne besede:placement of children with special needs

Podobna dela

Podobna dela v RUL:
Podobna dela v drugih slovenskih zbirkah:

Komentarji

Dodaj komentar

Za komentiranje se morate prijaviti.

Komentarji (0)
0 - 0 / 0
 
Ni komentarjev!

Nazaj