izpis_h1_title_alt

STORITVENI OKVIR ZA PODPORO INTEGRACIJI PROCESOV DRUŽBENIH OMREŽIJ IN PROCESOV E-IZOBRAŽEVANJA
ID ROŽAC, JERNEJ (Author), ID Pogačnik, Matevž (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window

.pdfPDF - Presentation file, Download (5,05 MB)
MD5: 0974A1526E0D9BF760D78D561A0D1567
PID: 20.500.12556/rul/e67b1d94-08c3-4c28-ae69-06833ae778d6

Abstract
E-izobraževanje je proces izobraževanja na daljavo. V ciljni terminologiji je to proces izobraževanja, ki se izvaja z uporabo informacijsko-telekomunikacijskih tehnologij. Pri eizobraževanju gre lahko za ločen proces izobraževanja na daljavo ali dopolnitev običajnega izobraževalnega procesa. V obeh primerih gre za interaktiven proces, ki se izvaja z uporabo sistemov za podporo e-izobraževanju. Podporni sistemi nudijo primerne osnovne storitve za izvajanje izobraževalnega procesa. Podpora komunikacijskim procesom je med sistemi različna in običajno, zaradi slabih orodij, neustrezna. Spletna družbena omrežja so javne platforme, ki nudijo skupinam povezanih posameznikov možnost javnega izražanja in komunikacije. Uporabniki lahko preko različnih mehanizmov objavijo poljubno vsebino, ki je glede na povezanost znotraj družbenega grafa dostopna ostalim uporabnikom. Uporabniki se lahko na vsebino odzovejo neposredno z objavo nove vsebine ali posredno z deljenjem vsebine z ostalimi uporabniki, komentiranjem in izražanjem naklonjenosti ali kritike. Družbena omrežja v ta namen implementirajo različna orodja in mehanizme obveščanja. Slednji omogočajo in spodbujajo medsebojno interaktivnost uporabnikov. Sistemi družbenih omrežij uporabnikom izpostavijo tiste vsebine, ki so potencialno v posameznikovem interesnem območju. Skupno vsem družbenim omrežjem je, da ima vsak posameznik splošno možnost družbenega vpliva. Delo obravnava pomanjkljivosti spletnih sistemov za podporo e-izobraževanju v kontekstu podpore medsebojne interakcije uporabnikov. Splošno velja, da so komunikacijska orodja sistemov za podporo e-izobraževanju zastarela in neučinkovita. Ne omogočajo komunikacije v realnem času in jih ni možno uporabljati na mobilnih napravah. Uporaba komunikacijskih orodij v takih sistemih je zato omejena. Nasprotno je v primeru družbenih omrežij, ki nudijo sodobna komunikacijska orodja, katerih uporaba je enostavna ter uporabnikom spleta in družbenih omrežij že poznana. Cilj te naloge in drugih raziskav je uporabniško izkušnjo, glede na medsebojne interakcije uporabnikov, prenesti iz konteksta družbenih omrežij v kontekst e-izobraževanja. Osnovna možnost je implementacija komunikacijskih orodij znotraj sistemov za eizobraževanje po zgledu družbenih omrežij. Učinkovitejša rešitev je uporaba komunikacijskih orodij družbenih omrežij v sistemih za podporo e-izobraževanju. To je možno, saj večina družbenih omrežij in sistemov za podporo e-izobraževanju omogoča integracijo z zunanjimi omrežji na različne načine. Obstajajo tudi primeri integracije sistemov za podporo eizobraževanju z družbenimi omrežji. Rednih uporabnikov družbenih omrežij je več kot milijarda, takih, ki redno uporabljajo sisteme za podporo e-izobraževanju pa je bistveno manj. Integracija obeh sistemov ima zato, predvsem zaradi poenostavljenega dostopa, potencial za rast uporabnikov storitev sistemov za podporo e-izobraževanju. Komunikacijske lastnosti družbenih omrežij so v primeru integracije prenesene iz splošnega konteksta v kontekst e-izobraževanja. Slednje lahko zaradi poznanih komunikacijskih orodij prispeva k večji medsebojni interakciji uporabnikov. Zaradi delno javnih objav se negativen vpliv integracije kaže v manjši stopnji zasebnosti uporabnikov učnih gradiv. Tehnično težavo pri integraciji predstavlja velika heterogenost obeh vrst sistemov. Specifičnih standardov, ki bi urejali področje integracije, ni. V primeru sistemov za podporo eizobraževanju je v uporabi standard za vzajemnost izobraževalnih orodij, ki določa način integracije zunanjih orodij in definira predpise za izdelavo le-teh za uporabo v zunanjih sistemih. Pomembnejši sistemi za podporo e-izobraževanju standard implementirajo. Na strani družbenih omrežij standardov ni. Obstajajo priporočila konzorcija svetovnega spleta (W3C), ki s strani družbenih omrežij v veliki meri niso spoštovana. V praksi družbena omrežja implementirajo različne načine povezovanja z zunanjimi sistemi, pri čemer gre za izvirne rešitve posameznih družbenih omrežij. Pristop k rešitvi problema integracije družbenih omrežij in sistemov za podporo eizobraževanju je v določitvi splošnih pravil integracije obeh vrst sistemov, pri čemer so upoštevane lastnosti družbenih omrežij z največjim dosegom in pomembnejših sistemov za podporo e-izobraževanju. Delo predstavlja načrtovalske vzorce kot primere dobre prakse pri splošnem iskanju rešitev. Na podlagi obstoječih načrtovalskih vzorcev razprave in sinhronega interaktivnega izobraževanja določa primer modela družbenih aktivnosti v eizobraževanju. Storitveni okvir za podporo integraciji procesov družbenih omrežij in procesov eizobraževanja predstavlja eno izmed možnih splošnih teoretičnih rešitev integracije obeh vrst sistemov na osnovi modela družbenih aktivnosti. Okvir določa integracijo v kontekstu storitev, ki jih morata podpirati družbeno omrežje in sistem za podporo e-izobraževanju. Definicija storitvenega okvirja je podana skladno z omejitvami obeh vrst sistemov, vendar je splošno neodvisna od izbire konkretnih sistemov. Kljub temu, zaradi velikih razlik med sistemi, implementacija storitvenega okvirja ni možna za vse kombinacije obstoječih sistemov. Priporočila k storitvenemu okvirju opisujejo uporabo obstoječih standardiziranih rešitev glede sistemov za podporo e-izobraževanju in prilagajanje lastnostim družbenih omrežij. Predlagana je uporaba spletnih vtičnikov, skladno s standardom za vzajemnost izobraževalnih orodij. Definicija storitvenega okvirja je na osnovi družbenega omrežja Facebook in sistemov za e-izobraževanje Coome in E-cho preverjena s primeroma praktične implementacije. Testni uporabniki, glede na rezultate analize vpliva vključevanja družbenih omrežij v eizobraževanje in obratno, v splošnem izobraževalni potencial rešitve ocenjujejo kot dober, samo rešitev pa kot primerno.

Language:Slovenian
Keywords:sistemi za e-izobraževanje, družbena omrežja, arhitektura spletnih aplikacij, storitveni okvirji
Work type:Dissertation
Organization:FE - Faculty of Electrical Engineering
Year:2016
PID:20.500.12556/RUL-84735 This link opens in a new window
COBISS.SI-ID:11483732 This link opens in a new window
Publication date in RUL:01.09.2016
Views:1445
Downloads:425
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
Share:Bookmark and Share

Secondary language

Language:English
Title:SERVICE FRAMEWORK SUPPORTING THE INTEGRATION OF E-LEARNING PROCESSES AND SOCIAL NETWORK PROCESSES
Abstract:
E-learning is a distance learning process supported by information and telecommunication technologies, as defined in target terminology. It exists as a standalone process of remote learning or as a complementation of a regular learning process. In both cases e-learning is settled as an interactive process supported by learning management systems. Those in majority offer suitable services to support the e-learning process execution. However, support for communication processes is limited due to a lack of adequate communication tools. Web based social networks are public platforms which offer various communication tools and options of public expressions for related individuals and groups. Users are offered to use diverse mechanisms to publish a custom content which is accessible to other users according to the social graph connections. A feedback to a published content is directly possible by publishing another content or indirectly by sharing the content with other users, providing comments and expressing approval or disapproval. Therefore, social networks implement diverse notification mechanisms and tools, which enable and boost the interaction among users. Social networks prioritize content according to potential fields of users interests. They share a common feature of providing the possibility of social impact for every single individual. This work spots on lacks of learning management systems in context of support for users’ interaction. It is well known that communication tools of learning management systems are inefficient and outdated, missing the support for real time communication and mobile devices. The use of such tools is therefore limited. On the contrary, social networks offer modern and easy to use communication tools. Furthermore, there is a big number of web users, who are as well users of social networks and are already familiar with the usage of those tools. The objective of this thesis and other related research works is to apply the users’ interaction experience from the field of social networks to the field of e-learning. Elemental option is to implement social networks like communication tools within learning management systems. A more efficient way is to use social networks tools inside learning management systems. This is possible as a majority of social networks implement ways of integration with external systems. Furthermore, there are existing examples of integration of social networks with learning management systems. There is a pool of over a billion of regular users of social networks. A number of regular users of learning management systems is significantly lower. Therefore, due to mainly simplified access, the integration of both systems has the potential to gain the number of elearning users. In case of integration there are communication features exploited from general context to the e-learning context. By reason of users’ familiarity with the communication tools this could lead to a higher level of interactions among users. However, there are known drawbacks in fields of publicly available learning materials and decreased privacy. The divergence of systems of both types results in technical issues of integration. There are no existing regulations addressing a such integration. In field of e-learning major systems implement the learning tools interoperability standard which defines the way of integration of external tools to learning management systems and specifies the rules for the development of tools to be used in external systems. Differently, there are no such standards in field of social networks. There are recommendations of the World Wide Web Consortium (W3C) which are mainly ignored. In practice social networks implement multiple proprietary solutions of interconnection with external systems. The proposed approach to the solution of integration of social networks and learning management systems is to define general integration rules based on the features of existing social networks with the biggest reach of users and most important learning management systems. This works presents the design patterns as examples of good practice of problem solving in general. Additionally, based on the debate pattern and the synchronous interactive learning pattern, one of possible models of social activities in e-learning is defined. Service oriented framework to support the integration of e-learning processes with social networks processes offers one of the possible model-based theoretical solutions of the integration of systems of both types. The definition of the framework is based on previously introduced social learning activities model and determinates the integration in context of services which are required to be supported on both types of systems. It is defined according to known limitations of existing systems although it is independent of the systems selection. However, there are considerable diversities among existing systems, preventing the framework to be implemented using all custom combinations of systems available. The framework definition is supplemented with recommendations explaining the use of standardized solution in field of learning management systems and required implementation flexibility related to the use of social networks. Use of web plugins complied with the learning tools interoperability standard are proposed as the best solution. Service framework definition was verified with practical implementations using the Facebook as the social network and systems called Coome and E-cho as learning management systems. Test users included into the analysis of the impact of the two-way integration qualified the solution as appropriate with positive education potential.

Keywords:learning management, systems social networks, web applications architecture, service frameworks

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back