izpis_h1_title_alt

Prostorski posegi v območje morja in obalnega pasu med legalnostjo in legitimnostjo : magistrsko delo
ID Bolčič, Jasmina (Avtor), ID Kos, Drago (Mentor) Več o mentorju... Povezava se odpre v novem oknu

.pdfPDF - Predstavitvena datoteka, prenos (2,38 MB)
MD5: 1FB22697008AA17781B30EA985805991
PID: 20.500.12556/rul/f17b9471-79b5-4306-a876-aedaa84525d5

Izvleček
Magistrsko delo obravnava prostorske posege na območju obale z vidika sodelovanja javnosti pri izvajanju takih posegov. V primerjavi s formalnimi opredelitvami in že ustaljenimi postopki na področju urejanja prostora na kopnem je območje morja in ožjega obalnega pasu zapostavljeno in premalo opredeljeno. Zakonodaja in postopki urejanja teh območij so potrebni pregleda, uskladitve in prenove. K reševanju situacije na območju morja ter obale je treba pristopiti s celostno prostorsko razvojno strategijo. V razvitih družbah je potrebna večja stopnja sodelovanja in tudi (so)odločanja. Ta morata temeljiti na dobri kombinaciji vključevanja in omejevanja pravic, predvsem v postopkih odločanja. Za odpravo omejitev in problemov vključevanja javnosti v proces odločanja moramo nujno vzpostaviti odprt fleksibilen sistem prostorskega planiranja s skupnim (recipročnim) razpravljalnim prostorom ter večjo stopnjo sodelovanja in zaupanja med vsemi deležniki urejanja prostora. Civilno družbo moramo tudi neprestano informirati na razumljiv način, spodbujati k sodelovanju ter dvigniti stopnjo zadovoljivosti glede (posrednih in neposrednih) vrednosti bivalnega okolja in prostora. Vsebina magistrskega dela je razdeljena na dva poglavitna sklopa. Prvi obsega analizo in sintezo izbrane literature, načel in omejitev zakonskih aktov, definira, kaj in kako je sploh mogoče posegati v območje morja in obalnega pasu ter katere varstvene ukrepe je treba pri tem zagotavljati. Drugi se nanaša na analizo stališča stroke ter ostale civilne družbe glede posegov v prostor morja in obalnega pasu in sodelovanja javnosti. V drugem delu predvsem s pomočjo kvalitativnih analiz vhodnih virov, izvedbo poglobljenih nestrukturiranih intervjujev (razprav) s predstavniki stroke (leto izvedbe 2015, št. sodelujočih je 5) ter nereprezentativne spletne ankete (leto izvedbe 2015, velikost vzorca je 317), raziščemo individualna mnenja ter stališča stroke in civilne družbe. Z vidika posameznika oz. družbe (javnosti) analiziramo tudi doživljanje ter mnenje, kateri so sprejemljivi posegi za specifični prostor morja in obalnega pasu. Ugotovitve nato kvalitativno analiziramo in na podlagi sinteze še vseh ostalih obravnavanih vsebin pripravimo nov predlog načrta sodelovanja javnosti. Uporabni rezultat magistrskega dela je torej nabor predlogov izboljšav oziroma aplikacija novih možnih pristopov v procesu urejanja prostora in sodelovanja javnosti. V zaključku magistrskega dela oblikujemo tudi predlog izboljšave sodelovanja z javnostjo, ki temelji predvsem na spremembi odnosa do javnosti in uporabi neformalnih pristopov sodelovanja. Načrt predlagamo v obliki sodelovanja z neformalnimi pristopi z zgodnejšimi časovnimi termini. Podamo tudi usmeritve za boljše in hitrejše reševanje konfliktov s strani javnosti nasploh ter za specifično območje morja in obalnega pasu.

Jezik:Slovenski jezik
Ključne besede:prostorsko načrtovanje, magistrsko delo, Interdisciplinarni podiplomski študij prostorskega in urbanističnega planiranja, pomorsko načrtovanje, obalni pas, sodelovanje javnosti, formalno in neformalno sodelovanje, legalnost, legitimnost
Vrsta gradiva:Magistrsko delo
Tipologija:2.09 - Magistrsko delo
Organizacija:FGG - Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Kraj izida:Ljubljana
Založnik:[J. Bolčič]
Leto izida:2016
Št. strani:XIX, 157 str.
PID:20.500.12556/RUL-84454 Povezava se odpre v novem oknu
UDK:328.34:711(497.4)(043)
COBISS.SI-ID:7597921 Povezava se odpre v novem oknu
Datum objave v RUL:04.10.2016
Število ogledov:2774
Število prenosov:539
Metapodatki:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Kopiraj citat
Objavi na:Bookmark and Share

Sekundarni jezik

Jezik:Angleški jezik
Naslov:Spatial planning interventions in the sea area and the coastal zone between legality and legitimacy
Izvleček:
This master's thesis deals with the spatial interventions in the coastal area from the perspective of public cooperation in performing such interventions. Compared to the formal definitions and set procedures regulating spatial management on the mainland, a definite neglect and lack of regulations in the sea and narrow coastal strip area are noted. Legislation and spatial management procedures in these areas need to be revised, adjusted and updated. The situation has to be addressed in the shortest time possible and with a well thought out spatial development strategy. Developed societies definitely need to be informed of the events, to be involved in them and have the possibility to decide. The cooperation has to be based on a balanced combination of inclusion and limitation of rights, especially in the decision making processes. To remove limitations and problems of including the public in the decision making process, it is necessary to establish an open, flexible spatial planning system with a reciprocal discussion field, and a greater level of cooperation and trust between all the participants in the spatial management. The public has to be constantly informed in a comprehensive way, encouraged to participate and rise the degree of satisfaction with the (direct and indirect) values of living environment and space. The contents of the master's thesis are divided into two major parts. The first part includes analysis and synthesis of the selected literature, principles and limitations of legislative acts, defines what and how it is possible to intervene in the area of the sea and coastal strip and which protective measures have to be guaranteed while doing so. The second part pertains to the analysis of the position of the profession and the rest of the public, regarding the interventions in the sea and coastal strip area, and public participation. The second part explores individual opinions, and positions of the expert community and the public, predominantly by using quality analysis of the entry sources, implementation of in-depth unstructured interviews (discussions) with the members of the expert community (conducted in 2015, with 5 participants), and non-representative online survey (conducted in 2015, sample size 317). From the viewpoint of the individual or society (public), the experience and opinion on acceptable interventions for the specific area of the sea and coastal strip are also analysed. The findings are then quality analysed, and a new suggestion of a plan for public cooperation is prepared based on the synthesis of all other contents discussed herein. The useful result of the master’s thesis is a set of proposals for improvements, or an application of possible new approaches in the spatial management process and public cooperation. In the conclusion of the master’s thesis we formed also a preposition for improving public cooperation, based predominantly on the attitude change towards the public and use of informal cooperation approach. The proposed plan takes form of early informal approach to public cooperation. Guidelines for better and more efficient problem solving are also given, along with guidelines for public’s greater approval and acceptance of interventions in the space in general and specifically in the sea and coastal area.

Ključne besede:Spatial planning, marine planning, sea area, coastal zone, public participation, formal and informal participation, legality, legitimacy

Podobna dela

Podobna dela v RUL:
Podobna dela v drugih slovenskih zbirkah:

Nazaj