izpis_h1_title_alt

Stališča vzgojiteljev do učenja tujega jezika v vrtcu : magistrsko delo
ID Košalin, Daniela (Avtor), ID Dagarin Fojkar, Mateja (Mentor) Več o mentorju... Povezava se odpre v novem oknu

URLURL - Predstavitvena datoteka, za dostop obiščite http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3046 Povezava se odpre v novem oknu

Izvleček
V teoretičnem delu so predstavljene splošne teorije učenja in usvajanja jezika, ki temeljijo na različnih poudarkih. Nobena od teh teorij ne zajema vseh vidikov, ki vplivajo na usvajanje maternega jezika in učenje tujega jezika, vendar skupaj lahko prispevajo k večjemu razumevanju učenja jezikov. Spodbujanje večjezičnosti je eden od ciljev, ki jih lahko najdemo v dokumentih Evropske unije, zato si jezikovna politika v posameznih državah prizadeva slediti tem ciljem z namenom razširjenja in zgodnjega učenja enega ali več tujih jezikov na primarni ali predšolski stopnji izobraževanja. Pregled učenja dodatnih jezikov v otroštvu po svetu nam lahko pomaga oblikovati cilje in program, ki bo spodbujal in zagotavljal kontinuiteto učenja tujih jezikov od zgodnjega otroštva dalje. Pri oblikovanju ciljev je treba upoštevati otrokova izhodišča za usvajanje jezikov, ki temeljijo predvsem na osnovah otrokovega razvoja ter njegovih predispozicijah za učenje jezikov. V Sloveniji tuji jezik ni del kurikula za vrtce, zato učenje tujega jezika poteka v različnih oblikah, kar ne zagotavlja kontinuitete učenja tujega jezika. Sistemska neurejenost na tej stopnji pa prispeva k neenakopravni dostopnosti zgodnjega učenja tujega jezika in tako vpliva na nadaljnje šolanje. Pregled razlogov za zgodnje učenje in prednosti učenja tujih jezikov na tej stopnji daje odgovor, zakaj si sploh prizadevati za zniževanje starosti za učenje jezikov. V nadaljevanju lahko preberemo, kateri dejavniki vplivajo na zgodnje učenje tujega jezika, posebej poudarjene so kompetence in profesionalni razvoj vzgojitelja, ki prispevajo k uspešnosti zgodnjega učenja tujega jezika. V empiričnem delu izsledki raziskave kažejo na pozitiven odnos anketiranih vzgojiteljev do učenja tujega jezika v vrtcu. Vzgojitelji, ki so bili vključeni v raziskavo, v večji meri nakazujejo strinjanje z uvajanjem tujega jezika v vrtec in menijo, da naj bi v vrtcu poučeval vzgojitelj predšolskih otrok z opravljenim programom za izpopolnjevanje iz zgodnjega poučevanja tujih jezikov. Ugotovitve kažejo, da je del vzgojiteljev naklonjen k izvajanju tujega jezika v vrtcu, za nepripravljenost izvajanja tujega jezika v vrtcu pa lahko predvidevamo, da izvira iz pomanjkanja kompetenc vzgojiteljev za učenje tujega jezika. Pripravljenost za dodatno usposabljanje na področju zgodnjega učenja tujih jezikov je pri anketiranih vzgojiteljih velika, vendar pod določenimi pogoji, kot je npr. brezplačno usposabljanje ali izobraževanje v organizaciji vrtca. Pridobljeni podatki lahko vplivajo na zavedanje vzgojiteljev o pomembnosti profesionalnega razvoja ter na poučevanje tujih jezikov v vrtcu nasploh in pomagajo pri oblikovanju programov izobraževanja za vzgojitelje na področju učenja tujih jezikov.

Jezik:Slovenski jezik
Ključne besede:zgodnje učenje tujega jezika, vrtec, vloga vzgojiteljev pri učenju tujega jezika, kompetence vzgojiteljev za poučevanje tujega jezika
Vrsta gradiva:Magistrsko delo/naloga (mb22)
Tipologija:2.09 - Magistrsko delo
Organizacija:PEF - Pedagoška fakulteta
Leto izida:2015
Založnik:[D. Košalin]
Št. strani:[107] str.
UDK:373.2.016:81'243(043.2)
COBISS.SI-ID:10703945 Povezava se odpre v novem oknu
Datum objave v RUL:29.09.2015
Število ogledov:1144
Število prenosov:214
Metapodatki:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Objavi na:AddThis
AddThis uporablja piškotke, za katere potrebujemo vaše privoljenje.
Uredi privoljenje...

Sekundarni jezik

Jezik:Angleški jezik
Naslov:Preschool teachers' attitudes to foreign language learning in kindergarten
Izvleček:
The theoretical part presents the general theories of learning and language acquisition, based on different emphasis. None of these theories covers all aspects that affect the acquisition of mother tongue and foreign language learning, but together they can contribute to a greater understanding of language learning. Promoting multilingualism is one of the objectives that can be found in the documents of the European Union, which is why language policy in each country strives to follow this objective with the aim of expansion and early learning of one or more foreign languages at primary or pre-school level of education. Overview of learning of additional languages in the childhood around the world can help us establish objectives and a program that will encourage and ensure the continuity of learning foreign languages from an early age. In formulating the objectives, the child's basis for the acquisition of language should be considered, based primarily on the basics of child development and its predisposition for language learning. In Slovenia a foreign language is not part of the curriculum for kindergartens, so learning a foreign language takes different forms, which does not provide continuity of learning a foreign language. Systemic deregulation at this stage contributes to unequal availability of early foreign language learning, and thus affects further education. Overview of reasons for early learning and the benefits of foreign language learning at this stage give the answer, why seek to lower the age for learning languages. In the continuation we can read what factors affect the early learning of a foreign language, especially highlighted are the competencies and professional development of preschool teacher, which contribute to the success of early foreign language learning. In the empirical part the results of the research show a positive attitude of the surveyed preschool teachers towards learning a foreign language in kindergarten. Preschool teachers who were included in the study, largely indicate agreement with the introduction of a foreign language in kindergarten, and consider it should be taught in kindergarten by a teacher of pre-school children with a finished program for the training of early foreign language teaching. The findings show that a part of preschool teachers is in favour of the implementation of a foreign language in kindergarten, however, the unwillingness of the implementation of a foreign language in kindergarten can be assumed to arise from a lack of competence of preschool teachers to teach a foreign language. Willingness to undertake training in the field of early foreign language learning in the surveyed preschool teachers is great, but under certain conditions, such as free training or education organized by kindergarten. The information obtained may affect the awareness of preschool teachers about the importance of professional development and on foreign language teaching in kindergarten, and can generally help in designing training programs for preschool teachers in the field of foreign language learning.

Ključne besede:attitudes of preschool teachers

Podobna dela

Podobna dela v RUL:
Podobna dela v drugih slovenskih zbirkah:

Nazaj