izpis_h1_title_alt

Ekološka/okoljska zavest Slovencev na pragu tretjega tisočletja
ID Kirn, Andrej (Author)

URLURL - Presentation file, Visit http://dk.fdv.uni-lj.si/tip/tip20031kirn.pdf This link opens in a new window

Abstract
Prispevek temelji na obdelavi odgovorov ankete Slovenskega javnega mnenja (SJM) 2000/2, ki se nanašajo na okolje. Za primerjavo pa so ponekod pritegnjeni tudi podatki iz SJM 1993/2, 1997/1 in 1997/3. Obravnavani so odgovori anketirancev, ki kažejo na njihovo vrednotno intrinzično ali instrumentalno, pragmatično, antropocentrično dojemanje življenja, narave in okolja, na samopodobi lastnih možnosti okoljskega delovanja, na smiselnosti okoljevarstvenega prizadevanja, če tega ne počenjajo tudi drugi, na odnos do različnih okoljskih posledic (kemizacija prehrane, nizke doze radioaktivnega sevanja, topla greda), na stopnjo ozaveščenosti lastne vpletenosti v okoljske posledice, zaznavanje nevarnosti onesnaževanja ter ozaveščenosti o mednarodni naravi okoljskih zadev. Ekološka /okoljska zavest Slovencev je heterogena. Možno pa je ugotoviti soobstoj treh vzorcev ekološke/okoljske zavesti in praktične ekološke/okoljske drže: a) prevlada razsežnosti ekološke paradigme, b) uravnotežnost neekološke in ekološke miselne in praktične drže ter c) prevlada značilnosti neekološke paradigme. Soočenje različnih odgovorov razkrije navzočnost naslednjih razkorakov: med javnomnenjsko in znanstveno vednostjo, med načelno pripadnostjo intrinzičnim ekološkim vrednotam, a hkrati pristajanje na antropocentrične vrednote v konfliktnih situacijah, med ekološko/okoljsko deklarativno motiviranostjo za ekološkim delovanjem ter med dejanskim ekološkim obnašanjem.

Language:Slovenian
Work type:Not categorized
Typology:1.01 - Original Scientific Article
Organization:FDV - Faculty of Social Sciences
Year:2003
Number of pages:Str. 17-36
Numbering:Let. 40, št. 1
PID:20.500.12556/RUL-6002 This link opens in a new window
UDC:316.334
ISSN on article:0040-3598
COBISS.SI-ID:21994333 This link opens in a new window
Publication date in RUL:11.07.2014
Views:1381
Downloads:174
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
Share:Bookmark and Share

Record is a part of a journal

Title:Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja
Shortened title:Teor. praksa
Publisher:Visoka šola za politične vede, Visoka šola za politične vede, Visoka šola za sociologijo, politične vede in novinarstvo, Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo, Fakulteta za družbene vede
ISSN:0040-3598
COBISS.SI-ID:763652 This link opens in a new window

Secondary language

Language:Unknown
Abstract:
The article is written on the basis of statistical data from Slovenian public opinion survey (SJM) 2000/2 (a part that refers to environment). A comparison is also made by data from Slovenian public opinion survey 1993/2, 1997/1 and 1997/3. The author took into account the answers of the respondents that show the following: respondents' value intrinsic or instrumental, pragmatic, anthropocentric perception of life; their self-reflection on their own possibilities for environmental action; their opinion regarding the value of environmental action; their attitude toward various environmental consequences(chemisation of food, low dose of radioactive radiation, hotbed), the level of consciousness regarding their own interference into the environmental consequences; perception of risk of pollution; and information regarding the international environmental issues. Environmental consciousness of Slovenians is heterogeneous. However, three patterns of ecological/environmental consciousness and practical ecological/environmental posture can be traced: a) prevalence of extension of ecological paradigm; b) balance between non-ecological and ecological mental and practical posture, and c) prevalence of characteristics of non-ecological paradigm. Confrontation of various answers reveals presence of the following differences: between public opinion and scientific knowledge; between principled support to intrinsic ecological values and at the same time consentto anthropocentric values in conflict situations; between ecological/environmental declarative motivation for ecological action and the actual ecological behavior.


Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back