izpis_h1_title_alt

Preložitev ceste G2 v Grobelnem - Idejna študija variant : diplomska naloga
Krištof, Petra (Author), Juvanc, Alojzij (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window

URLURL - Presentation file, Visit http://drugg.fgg.uni-lj.si// This link opens in a new window
.pdfPDF - Presentation file, Download (18,88 MB)

Abstract
Naselje Grobelno leži na meji med Občino Šentjur na zahodu in Občino Šmarje pri Jelšah na vzhodu. Jedro naselja tvori pozidava, ki se je izoblikovala ob križanju ceste in železnice. Urbane razmere so se v naselju s povečanjem cestnega in železniškega prometa poslabšale, prisotni pa so tudi vsi ostali negativni vplivi na bivalno okolje. Glavna cesta predstavlja povezavo Šmarja pri Jelšah in Rogaške Slatine v smeri Celja in osrednje Slovenije. V območju Grobelnega večkrat nivojsko križa železniško progo, kar predstavlja oviro v prometu, bivalnem okolju, pa tudi v regionalnem razvoju prostora. Diplomska naloga obsega izdelavo in preučitev idejnih rešitev izvennivojskega križanja, primerjavo glede na prometno - tehnične, prometno – ekonomske in prostorske kriterije, ter predlog najustreznejše rešitve. V nalogi sem izdelala med seboj tri neodvisne variante ceste G2-107/1275 z izvennivojskimi križanji z glavno in regionalno železniško progo ter navezavo na obstoječe cestno omrežje. Izdelala sem tudi rešitve priključkov lokalnih cest, dostopov in dovozov in vseh tangiranih priključkov, ki so zaradi preložitve glavne ceste neuporabni. Kot podlago za projektiranje sem uporabila temeljni topografski načrt ter ortofoto. Osrednji del obravnavanega prostora je ravnina – dolinsko dno, ki ga oblikuje sotočja Slomščice in levega pritoka Šentviškega potoka. Značilna je reliefna razgibanost, dolino na severni in južni strani obrobljajo griči. Kmetijske površine so pretežno na prisojnih legah, osojna pobočja pa poraščena z gozdom. Dolinsko dno tvorijo kmetijske površine in mokrotni travniki. Zaradi neposredne bližine potokov na tem območju ni priporočljiva gradnja podvozov pod železnico. Da bi odkrili potenciale območja in upoštevali specifičnost prostorske situacije, moramo prostor najprej spoznati. Problemske analize izpostavijo prednost območja, ki jih je smiselno izkoristiti, kot tudi pomanjkljivosti, ki zahtevajo sanacijo. Vsaka specifična prostorska situacija se umešča v širši družbeni kontekst in razkriva teme in problematiko, s katerimi se danes sooča stroka. Osvetlitvi širšega konteksta je namenjen teoretični del naloge.

Language:Slovenian
Keywords:gradbeništvo, diplomska dela, UNI, glavna cesta, trasa, nivojsko križanje z železnico, prometno-tehnični kriterij, prometno-ekonomski kriterij, regionalni razvoj
Work type:Undergraduate thesis (m5)
Tipology:2.11 - Undergraduate Thesis
Organization:FGG - Faculty of Civil and Geodetic Engineering
Year:2006
Publisher:[P. Krištof]
Number of pages:XII, 38 str., 13 pril.
Place:Ljubljana
UDC:625.72:711.73(043.2)
COBISS.SI-ID:3189345 Link is opened in a new window
Views:938
Downloads:428
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
 
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only to logged in users.
:
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Secondary language

Language:English
Title:Deviation of road G2 in Grobelno - Preliminary study : graduation thesis
Abstract:
Grobelno settlement lies right in between of Šentjur municipiality on its West and the Šmarje municipiality on its East. The nucleus of the settlement is consisted of a built that was formed with the crossing of the public road and the railway. The urban conditions have with the increase of the road and railway traffic worsened in addition to the presence of the negative influences on the habitat. The main road represents a connection of Šmarje pri Jelšah and Rogaška Slatina in direction of Celje and of the central Slovenia. At the Grobelno territory it in many ways and in different levels crosses the railways causing traffic, habitat and regional development of space obstacles. My thesis contains developing and a study of possible solutions of out-of-level crossing, a comparison according to the traffic, technical, cost and spacial criteria in addition to a proposal of the most suitable solution. In my final thesis I have developed three independent variations of the G2-107/1275 public road with out-of-level crossings with the main and the regional railways besides the relation to the already existing road network. I have also produced the solutions of the juctions of local roads, accesses, driveways and all touching junctions now useless because of the relocation of the main public road. For the basis of the designing I have used the basic topographic plan and ortophoto. The central part of the space in question is a flat land – the bottom of the valley is curved by the crossing of the river Slomščica and the left affluent of the Šentvid creek. The dinamics of the relief is specific since the valley is surrownded by hills on North and South. The agriculturally used territory lies on the sunily areas, sunless areas are mainly covered with forests. The bottom of the valley is used partly for agriculture, the rest are damp meadows. Beacuse of the closeness of the creeks this territory can not be used for constuctions of the railway underpasses. In order to discover the potentials of the area in consideration of the specific spacial situation we need to get acquainted with the space in question. The problem analysis point out the advantages of the area worth using and the remediation of the shortages. Every specific spacial situation is a part of the broader social context and reveals topics and probems the experts nowadays come across. The theoretical part of the thesis involves the enlightenment of issues of the broader context.

Keywords:main road, route, level crossing, traffic criteria, technical criteria, cost criteria, regional growth

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Comments

Leave comment

You have to log in to leave a comment.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back