izpis_h1_title_alt

Energetska učinkovitost in vpliv energetskega označevanja na investicijske odločitve gospodinjstev
ID LAKIĆ, EDIN (Avtor), ID Gubina, Andrej Ferdo (Mentor) Več o mentorju... Povezava se odpre v novem oknu, ID Zorić, Jelena (Komentor)

.pdfPDF - Predstavitvena datoteka, prenos (5,39 MB)
MD5: 2EB34ABFDA0F07121AA0777A599FCDFF

Izvleček
V okviru našega doktorskega dela smo želeli raziskati, kako spremeniti energetsko izkaznico (EI) stanovanjske stavbe tako, da bi podajala natančnejšo in bolj razumljivo informacijo o ekonomiki potencialnih energetskih prihrankov. Če bi poleg informacij o energetski učinkovitosti (EE) stavbe investitorju podali še informacijo o strošku energije, ki jo bo stanovanje porabilo v posameznem obdobju, bi si kupec lažje ustvaril ekonomsko sliko o razmerju med višino investicije ob nakupu in verjetnimi ekonomskimi prihranki v pričakovani življenjski dobi. To ekonomsko informacijo bi lahko zajeli s spremenjeno obliko EI tako, da bi nosila informacije o stroških energije, ki jih bo stanovanje imelo v določenem časovnem obdobju. Skladno s tem smo v okviru raziskave nadgradili teoretični model odločanja potrošnikov glede EE, ki predstavlja osnovo za analize. Ta nadgradnja je bila ključna za razumevanje vedenja potrošnikov v kontekstu EE pri nakupu stanovanj. Nadalje smo z anketnim vprašalnikom preverili, kako pomembna je EE za potrošnike pri odločanju o nakupu in poskušali razumeti vpliv energijskega označevanja na izbiro EE. Prav tako smo želeli identificirati glavne tržne in vedenjske ovire za naložbe v EE ter pridobiti empirične podatke o vlogi različnih dejavnikov, kot so socialno-ekonomske značilnosti in stališča potrošnikov, pri teh odločitvah. Za boljše razumevanje, kako potrošniki vrednotijo EE pri odločitvah o nakupu, smo izvedli eksperiment diskretne izbire, kjer smo potencialne kupce nepremičnin razdelili v dve skupini. Kontrolna skupina je prejela informacijo o EE nepremičnine, kot je trenutno podana v EI – v kWh/m2, medtem ko je eksperimentalna (poskusna) skupina dobila informacijo o EE v denarnih enotah za obdobje enega leta - EUR/leto. Cilj eksperimenta je bil primerjati odzive obeh skupin in oceniti, kako različni načini prikaza informacij vplivajo na investicijske odločitve gospodinjstev. Poseben poudarek smo dali na merjenje pripravljenosti za plačilo (WTP) za oceno cenovnih premij, pri čemer smo uporabili pogojni logit model, mešani logit model in model skupnih preferenc za ocenjevanje učinkov novega načina prikaza EI. Rezultati raziskave kažejo, da EE predstavlja enega od ključnih dejavnikov pri odločanju kupcev o nakupu nepremičnin v Sloveniji in da slovenska gospodinjstva, zlasti ženske, visoko cenijo EE pri izbiri nepremičnine. Analize, izvedene s pomočjo pogojnega in mešanega logit modela ter modela skupnih preferenc, so razkrile, da so kupci pripravljeni plačati višjo premijo za nepremičnine z boljšo EE, še posebej, ko so informacije o porabi energije prikazane v denarnih enotah. Kupci so pripravljeni plačati več za nepremičnine z nižjo starostjo, bližje mestnemu središču in manjšo oddaljenostjo od pomembne infrastrukture. Poleg tega je bila ugotovljena statistično značilna interakcija med ceno in EE, kar kaže na to, da dodatne informacije o denarnih stroških, povezanih z EE nepremičnine, znatno vplivajo na odločitve kupcev. Prispevek k znanosti leži v razviti metodi za identifikacijo ključnih dejavnikov vpliva na potrošnikove odločitve o nakupu nepremičnin, ki obsega model odločanja potrošnikov pri investicijah v nepremičnine in postopek uporabe tega modela, ki temelji na eksperimentu diskretne izbire. Metoda omogoča preučitev, kako informacije o EE, predstavljene v kWh/m2 v primerjavi z evri, vplivajo na izbiro potrošnikov in oceno, koliko več so potrošniki pripravljeni plačati za stanovanja z višjo EE. Prav tako smo razvili poenostavljen model za preračun informacij o EE, ki so podane v fizikalnih enotah na računskih EI, v denarne enote. To pomaga pri boljšem razumevanju in primerjavi stroškov, povezanih z EE nepremičnin.

Jezik:Slovenski jezik
Ključne besede:energetska učinkovitost, stanovanjska stavba, energetska izkaznica, investicijske odločitve, eksperiment diskretne izbire, označevanje stroškov, pripravljenost za plačilo
Vrsta gradiva:Doktorsko delo/naloga
Organizacija:FE - Fakulteta za elektrotehniko
Leto izida:2024
PID:20.500.12556/RUL-155814 Povezava se odpre v novem oknu
COBISS.SI-ID:193762819 Povezava se odpre v novem oknu
Datum objave v RUL:19.04.2024
Število ogledov:156
Število prenosov:52
Metapodatki:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Kopiraj citat
Objavi na:Bookmark and Share

Sekundarni jezik

Jezik:Angleški jezik
Naslov:Energy Efficiency and the Impact of Energy Labelling on Household Investment Decisions
Izvleček:
In our doctoral research, we wanted to investigate how to modify the Energy Performance Certificate (EPC) of a residential building to provide more accurate and understandable information on the economics of potential energy savings. If, in addition to the information on the energy efficiency (EE) of the building, the investor is given information on the cost of energy that the building will consume over a given period, the buyer would be better able to build up an economic picture of the relationship between the level of investment at the time of purchase and the likely economic savings over the expected lifetime of the building. This economic information could be captured by a modified form of the EPC to carry information on the energy costs that the dwelling will incur over a given period of time. Accordingly, we upgraded the theoretical model of consumer decision-making regarding EE, forming the basis for our analyses. This upgrade was crucial for understanding consumer behavior in the context of EE when purchasing homes. Moreover, we assessed the significance of EE in consumers' purchasing decisions and determined the influence of energy labelling on EE selections via a survey questionnaire. Our objective was to identify the main market and behavioral barriers to EE investments and gather empirical data on the role of various factors, such as socio-economic characteristics and consumer attitudes, in these decisions. In order to gain a more comprehensive understanding of the manner in which consumers prioritise EE when making purchasing decisions, we divided prospective real estate purchasers into two groups and conducted a discrete choice experiment (DCE). The control group was presented with data regarding the EE of the property, as it is presently specified in the EPC (kWh/m2). The other group was given information regarding EE in monetary terms over a one-year period (EUR/year). Comparing the responses of the two groups and determining how distinct presentation techniques affect household investment decisions was the objective of the experiment. In order to assess price premiums, our research centred on the measurement of willingness to pay (WTP). To this end, we used the conditional logit model, mixed logit model, and model of shared preferences to analyse the effects of the novel EPC presentation method. According to the findings of the study, EE is a significant determinant in the property purchase decisions of Slovenian consumers, with Slovenian households, particularly women, placing a high value on EE when buying a property. Through the application of shared preferences and conditional and mixed logit models, it was determined that buyers are more likely to pay an increased premium for properties that possess better EE, particularly when the cost of energy consumption is expressed in monetary terms. Potential buyers are more inclined to pay a premium for properties that are newer, in closer proximity to urban centres, and situated at a shorter distance from important infrastructure. Furthermore, an analysis revealed a statistically significant interaction between price and EE, suggesting that financial implications of EE has a substantial impact on consumer choices. The scientific contribution resides in the developed method for identifying key factors influencing consumers' decisions to purchase properties. This method incorporates a discrete choice experiment-based application process and a model of consumer decision-making in real estate investments. The method allows for examining how EE information, presented in kWh/m2 compared to euros, influences consumer choice and estimating how much more consumers are willing to pay for homes properties featuring higher EE. Additionally, we developed a simplified method for converting EE data, which is displayed in physical units on computational EPCs, to monetary units. This facilitates comparisons and comprehensions of the expenses linked to EE properties.

Ključne besede:energy efficiency, residential building, energy performance certificate, investment decisions, discrete choice experiment, cost labelling, willingness to pay

Podobna dela

Podobna dela v RUL:
Podobna dela v drugih slovenskih zbirkah:

Nazaj