izpis_h1_title_alt

O preživljanju časa v sodobni družbi skozi animirani film
ID Cebe Podržaj, Liza (Avtor), ID Korošec, Helena (Mentor) Več o mentorju... Povezava se odpre v novem oknu

URLURL - Predstavitvena datoteka, za dostop obiščite http://pefprints.pef.uni-lj.si/7173/ Povezava se odpre v novem oknu

Izvleček
V diplomski nalogi predstavljam vprašanje preživljanja prostega časa skozi različne teoretične vidike ter s pomočjo zgodbe, ustvarjene v tehniki animiranega filma. Diplomska naloga je sestavljena iz kratkega animiranega filma z naslovom Čas ter teoretičnega dela, ki je sestavljen iz dveh delov. V teoretičnem delu se z družbenega vidika (psihološkega, sociološkega in filozofskega) dotaknem vprašanja časa in preživljanja prostega časa ter ju postavim v širši okvir. S pomočjo različnih avtorjev opišem družbo, v kateri živimo danes in se sprašujem o kvantiteti in kvaliteti časa, ki ga preživimo. Čas razdelim na dva dela, in sicer na delo ter prosti čas, s pomočjo teorije pa skušam razumeti, komu oz. čemu namenjamo čas. Pri razumevanju preživljanja časa se oprem tudi na teorijo Karla Marxa, v kateri igra delo osrednjo vlogo. Prav tako opišem, kaj se je s prostim časom dogajalo skozi zgodovino ter poudarim vpliv tehnologije v današnji družbi. Govorim tudi o položaju otrok in mladih danes. Drugi del teoretičnega dela pa se nanaša na poglavja o animaciji in animiranem filmu. Tu govorim o vrstah animiranja, o tehnikah animacije, osredotočim se predvsem na stop-motion animacijo ter govorim o zametkih in zgodovini animacije. Izpostavim pomen in vlogo animacije in animiranja pri vzgojno-izobraževalnem delu ter povem, kakšno vlogo imajo pri tem otroci in mladi. V raziskovalnem delu diplomske naloge opišem proces izdelave animiranega filma, nalogo pa zaključim z lastno refleksijo o izdelavi animiranega filma ter o vsebini teoretičnega dela. Čas je družbeno pogojen pojem, ki je abstrakten tako za otroke kot tudi za odrasle ter zajema veliko različnih perspektiv, ki so med seboj močno povezane. Zato je pomembno, da se o času sprašujemo in o njem razmišljamo, kajti ravno razmišljanje nam odpira oči. Sploh danes je čas zelo dragocen, zato je kvaliteta časa in stvari, ki jih počnemo, še toliko pomembnejša. Z animacijo oživimo določen predmet, podobo, risbo ter jim damo nek drug pomen in ustvarimo neko novo zgodbo. Z animiranim filmom pa lahko dobro povežemo umetnost, praktično znanje ter določeno družbeno vsebino. S pomočjo kratkega animiranega filma se lahko poglobimo v družben problem, ki nam z raziskovanjem postavlja nova in nova vprašanja, naša naloga pa je, da iščemo odgovore. Animacija in animirani film igrata v vzgojno-izobraževalnem delu velik pomen, tako s praktičnega kot z izobraževalnega vidika. Z zadnjega se preko vsebine filma z otroki ter mladimi pogovarjamo, iščemo skupne rešitve, izražamo mnenja, izpostavljamo kritično mišljenje, otroci pa s tem postajajo samozavestnejši. Film predstavlja idealno sredstvo za učenje vrednot, predstavlja pa tudi umetniško zvrst, s pomočjo katere lahko otrok začne graditi na pozitivnem odnosu do drugih umetniških zvrsti. S praktičnega vidika pa otroci ter mladi skozi ustvarjanje animacij razvijajo ustvarjalne sposobnosti, čut za estetiko, krepi se njihovo sodelovanje, komunikacija ter iskanje skupnega cilja. Najpomembnejše pa je zadovoljstvo, ki ga posameznik občuti ob končanem animiranem filmu. Ustvarjalnost, ki igra osrednjo vlogo v procesu izdelave filma, saj te žene h končnemu produktu, je pri tem ključna, zato bi ustvarjalni proces, torej izdelavo animiranega filma, prilagodili tudi za vrtec. Pomembna pa ne bi bila samo izdelava, ampak tudi predstavitev animiranega filma drugim, s čimer bi se navdušenje nad to umetniško zvrstjo nadaljevalo.

Jezik:Slovenski jezik
Ključne besede:animirani film
Vrsta gradiva:Diplomsko delo/naloga
Tipologija:2.11 - Diplomsko delo
Organizacija:PEF - Pedagoška fakulteta
Leto izida:2022
PID:20.500.12556/RUL-136496 Povezava se odpre v novem oknu
COBISS.SI-ID:106565635 Povezava se odpre v novem oknu
Datum objave v RUL:25.05.2022
Število ogledov:630
Število prenosov:96
Metapodatki:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Kopiraj citat
Objavi na:Bookmark and Share

Sekundarni jezik

Jezik:Angleški jezik
Naslov:On spending time in contemporary society through animation film.
Izvleček:
The dissertation presents the issue of spending free time through various theoretical aspects and with the help of a story created in the technique of animated film. The thesis consists of a short animated film titled Time, and two theoretical parts. The theoretical part of the thesis provides a broader context on the issue of time and leisure from the societal point of view (psychological, sociological and philosophical). Works of various different authors help describe the society in which we live and provide the framework for questioning the quantity and quality of time that we spend. For the purpose of this thesis, the notion of time is split into two parts, namely leisure and work. With the help of theoretical works we try to pinpoint to whom or what we dedicate most of our time. In understanding the value of spending time, in which work plays the central role, we draw on Karl Marx’s theory. The thesis also endeavors to describe how the perception of time and the use of it changed throughout history, and highlights the impact of technology on today’s society. We also touch on the position of children and youth today. The second theoretical part of the thesis refers to the chapters on animation and animated films. In this part we discuss different types of animation styles, its beginnings and history, and animation techniques with a focus on stop-motion animation. The importance and the function of animation itself and its position in the educational system is emphasized alongside the role of children and young adults in it. The research part of the thesis describes the process of creating an animated film and the author's reflection on the process and the content of theoretical work. Time is a socially conditioned concept that is abstract for both children and adults and encompasses many different perspectives that are strongly intertwined. Therefore it is crucial that we ponder and question what time is, because contemplation broadens our perspective. Time is especially precious in the present day and that is why the quality of the time we use, and what we decide to spend it on, is all the more important. Animation can bring a certain object, image, drawing to life, giving them new meaning and creating new narratives. Animated film can help us connect art, practical knowledge and certain social content. With its help, we can delve into social problems, the research of which can give rise to even more questions, and our task is to search for answers. Animation and animated film play a strong role in educational work, both from a practical and educational perspective. The educational aspect of animation highlights the content and helps us communicate with children and young people, allowing them to search for common solutions, voice opinions, express critical thinking; by gaining these faculties the children become more confident. Animated film is an ideal tool for learning values, but it is also an artistic genre that allows a child to start building a positive attitude towards other arts. The practical aspect allows children and young people to develop their creative abilities, a sense of aesthetics, cooperation, communication and the search for a common goal through the creation of animation. But arguably the most important part remains the feeling of satisfaction that accompanies a finished animated film. Creativity, which plays the central role in the process of filmmaking, as it drives the individual towards the final product, is a crucial skill; therefore the creative process, i.e. the production of an animated film, could and should also be adapted for kindergarten. Emphasis on the presentation of the animated film to others, along with the process of its creation, would help spread the excitement and interest for this artistic genre.

Ključne besede:animated films

Podobna dela

Podobna dela v RUL:
Podobna dela v drugih slovenskih zbirkah:

Nazaj