izpis_h1_title_alt

Vloga ravnatelja v procesu profesionalnega razvoja učiteljev
ID Lap, Eva (Author), ID Kalin, Janica (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window

.pdfPDF - Presentation file, Download (1,46 MB)
MD5: CFCB93CDE92D52C32A4AF36C79C4C6E5

Abstract
V magistrskem delu skušamo osvetliti proces učiteljevega profesionalnega razvoja ter vlogo ravnatelja pri njegovem spodbujanju. V teoretičnem delu sprva opredelimo učiteljevo profesionalnost in pedagoški poklic kot profesijo, nato obravnavamo profesionalni razvoj in kako je ta povezan z učiteljevo poklicno identiteto. Teorijo in temeljna izhodišča profesionalnega razvoja obravnavajo različni pedagoški teoretiki, zato v nadaljevanju opredelimo štiri uveljavljene modele učiteljevega profesionalnega razvoja. Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje učiteljev predstavlja pomemben dejavnik profesionalnega razvoja učiteljev in opredeljuje naslednjo točko našega magistrskega dela, prav tako izpostavljamo tudi stališča učiteljev glede nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. Učiteljem so v procesu profesionalnega razvoja v pomoč strokovno utemeljene smernice, ki jih opredeljujemo v nadaljevanju. Zanima nas, kako se lahko učitelji učijo tudi v manj organiziranih in načrtovanih vsakodnevnih šolskih situacijah in interakcijah, kot je na primer učenje na delovnem mestu, zato predstavljamo organizirane in neorganizirane oblike spodbujanja profesionalnega razvoja učiteljev. Posebno pozornost namenjamo tudi raznolikim dejavnikom, ki vplivajo na profesionalni razvoj učitelja. Pomembno mesto v procesu profesionalnega razvoja učitelja predstavlja ravnatelj, saj njegova vloga vključuje dajanje vzora ter zagotavljanje in ustvarjanje pogojev za profesionalni razvoj strokovnih delavcev. V zadnjem delu magistrskega dela zato obravnavamo vlogo in možnosti ravnatelja pri spodbujanju profesionalnega razvoja učitelja. S pomočjo polstrukturiranih intervjujev raziskujemo, kako tri osnovnošolske učiteljice doživljajo lastni profesionalni razvoj, ter proučujemo vlogo ravnatelja pri njihovem profesionalnem razvoju. Ugotavljamo, da intervjuvane učiteljice prepoznavajo pomembno vlogo lastnega profesionalnega razvoja, vendar hkrati zaznavajo številne omejitve in bi si želele drugačne zasnovanosti in izvedbe programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. Kljub temu so za profesionalni razvoj notranje motivirane in jih opredeljene pomanjkljivosti ne ovirajo pri pripravljenosti za udeležbo v različnih programih. Doživljanje vloge ravnatelja je pri intervjuvanih učiteljicah zelo različno. Pogosto izpostavljena potreba po boljšem sodelovanju z ravnateljem izhaja predvsem iz zaznav učiteljic o (pre)velikih ambicijah ravnatelja, kar jim lahko predstavlja breme za profesionalni razvoj. Intervjuvane učiteljice vlogo ravnatelja doživljajo kot pomemben del svojega profesionalnega razvoja in si želijo njegovih spodbud, usmeritev, podpore in dobre medsebojne komunikacije. Po večini se pričakovanja intervjuvanih učiteljic tudi uresničijo, kar njihovo zadovoljstvo povečuje.

Language:Slovenian
Keywords:profesionalni razvoj, učitelj, ravnatelj, programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja
Work type:Master's thesis/paper
Organization:FF - Faculty of Arts
Year:2021
PID:20.500.12556/RUL-129160 This link opens in a new window
Publication date in RUL:28.08.2021
Views:1115
Downloads:214
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
Share:Bookmark and Share

Secondary language

Language:English
Title:The Role of the Principal in the Process of a Teacher's Professional Development
Abstract:
The Master's thesis attempts to illuminate the process of a teacher’s professional development and the support of the principal in encouraging it. In the theoretical part, we first define the teacher’s professionalism and the teaching as a profession. Afterwards we define the professional development and how it relates to the teacher’s professional identity. Since teacher’s professional development has its own theory and starting points in various theorists, we discuss the definition of four established models of their professional development. In-service teacher training programmes are an important factor in teachers’s professional development, as well as their views regarding that topic. In the process of a teacher’s professional development there are professionally based guidelines that help them in the working process. We are interested in how teachers can learn even in less organized and planned everyday school situations, such as learning in the workplace, so we discuss organized and unorganized forms of a teacher's professional development. We also pay special attention to factors that affect a teacher's professional development. An important place in the process of a teacher's professional development includes the role of the principal, as his role is to provide and set the conditions for a teacher's professional development. In the last part we discuss possibilities of the principal to encourage a teacher's professional development. With the help of semi-structured interviews, we explore how three primary school teachers experience their professional development. We are also interested in what role the principal takes in that part. We find that the interviewed teachers recognize the important role of their own professional development, but at the same time perceive many limitations and would like a different form and execution of in-service teacher training programmes. They are nevertheless motivated for professional development and the identified obstacles do not deter from their willingness to participate in various courses. Their experience with principal's role is very different for the interviewed teachers. The often-highlighted need for better cooperation with the principal stems mainly from the teachers' perceptions of the (too) great ambitions of the principal, which can represent a burden for professional development to them. The interviewed teachers perceive the role of the principal as an important part of their professional development and want principal’s encouragement, guidance, support, and good communication. For the most part, teacher’s expectations come true, which increases their satisfaction.

Keywords:professional development, teacher, principal, in-service teacher training programmes

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back