izpis_h1_title_alt

Spodbujanje okoljske ozaveščenosti z likovno umetnostjo
Finale, Rock (Avtor), Glažar, Saša A. (Mentor) Več o mentorju... Povezava se odpre v novem oknu, Selan, Jurij (Komentor)

URLURL - Predstavitvena datoteka, za dostop obiščite http://pefprints.pef.uni-lj.si/6781/ Povezava se odpre v novem oknu

Izvleček
Okoljsko ozaveščanje je pomembna komponenta vzgojno-izobraževalnega dela v celotni vertikali izobraževanja. Pri tem imajo na stopnji osnovnega izobraževanja pomembno vlogo učitelji z didaktičnimi pristopi poučevanja, s katerimi lahko pri učencih1 razvijamo in spodbujamo okoljsko ozaveščenost. Pristopi poučevanja pogosto ne temeljijo na medpredmetnem povezovanju ali pa je medpredmetno povezovanje redko. Vanj bi morala biti vključena tudi likovna vzgoja, ki spodbuja kreativno okoljsko razmišljanje in kritičen pogled na svet. Spoznanja, da tradicionalno učenje in poučevanje premalo podpirata znanstven način razmišljanja, so privedla do inovativnih pristopov pri delu v šoli. To se odraža predvsem pri naravoslovnih vsebinah in tako tudi pri okoljski vzgoji. Raziskovalen pristop s poudarkom na eksperimentalnem delu spodbuja učence k naravoslovnemu izobraževanju, kar izhaja tudi iz rezultatov raziskave TIMSS 2011. Pri uvajanju novih pristopov je ključno, da so primerni kognitivni stopnji učencev. Že učenci nižjih razredov osnovne šole so sposobni aktivno sodelovati v razpravah in prisluhniti drug drugemu. Okoljska vzgoja in z njo povezano okoljsko ozaveščanje nista povezana le z naravoslovnimi vsebinami, ampak se navezujeta na vrsto drugih področij, med katerimi je tudi likovna vzgoja. Likovna vzgoja prispeva k dinamiki okoljskega izobraževanja s čustveno komponento pri učenju, kar privede do ustrezne obravnave in spreminjanja odnosa do okoljskih vsebin ter vedenja do okolja. Namen raziskave je bil analizirati odnos učencev četrtega razreda osnovne šole do okolja in umetnosti ter sposobnosti interakcije učencev med okoljem in umetnostjo. Pri tem smo skušali ugotoviti sposobnost učencev za prepoznavanje okoljskih vsebin v likovnih delih umetnikov in v lastnih. Na osnovi ugotovljenih stališč učencev do zastavljenih problemov je bil razvit inovativni didaktični pristop poučevanja okoljskih vsebin z likovno umetnostjo (OVLU2), ki je zasnovan na medpredmetnem povezovanju. Pristop poučevanja OVLU je bil izveden v šoli pri učencih eksperimentalne skupine, rezultati so bili analizirani in ovrednoteni. Z okoljsko umetnostjo lahko učenci v lastnih likovnih delih reflektirajo socialna in okoljska vprašanja, ki zadevajo celotno skupnost. Nekateri raziskovalci menijo, da umetnost kot dejavnost lahko predstavlja most med nami samimi in naravo, za kar ima pomembno vlogo v vzgojno-izobraževalnem procesu tudi okoljska umetnost, saj lahko z likovnim udejstvovanjem učenci razvijajo kritično mišljenje do okolja, posegov človeka v okolje in postajajo bolj odgovorni prebivalci sveta. Umetnostna vzgoja skupaj z likovno in okoljsko vzgojo spodbuja razmišljanje o načinu življenja v sodobnem svetu in posledicah tega načina življenja na okolje, v katerem živimo. Povezovanju okoljskih vsebin s kreativnimi likovnimi vsebinami je potrebno nameniti večji pomen in pozornost, saj ima vrsto pozitivnih socialnih vidikov. Rezultati raziskave s 154 učenci četrtega razreda v dveh skupinah (eksperimentalna in kontrolna) kažejo, da ima način poučevanja pomemben vpliv pri spodbujanju okoljske ozaveščenosti in pri povečanju stopnje pozitivnega odnosa in vedênja do okolja ter tudi na večje znanje okoljskih in likovnih vsebin učencev. Učenci eksperimentalne skupine, ki so izbrane okoljske in likovne vsebine usvajali z za raziskavo razvitim pristopom poučevanja OVLU, so dosegli statistično značilne razlike v okoljskem in likovnem znanju, pri ozaveščenosti, odnosu in vedênju do okolja, kar pa se odraža tudi pri povprečno višjih ocenah likovnih del. Iz likovnih del učencev eksperimentalne skupine je razvidno, da so dosegli višjo stopnjo občutljivosti do okolja in v svojih delih uspeli na primeren način prikazati tudi okoljski motiv. Preko likovnega ustvarjanja so učenci obeh skupin spoznavali tudi mehanske in druge lastnosti odpadnih snovi ter piktograme za recikliranje. Učenci eksperimentalne skupine so bili statistično uspešnejši tudi pri prepoznavanju okoljske umetnosti v likovnih delih umetnikov.

Jezik:Slovenski jezik
Ključne besede:okoljska ozaveščenost
Vrsta gradiva:Doktorsko delo/naloga (mb31)
Tipologija:2.08 - Doktorska disertacija
Organizacija:PEF - Pedagoška fakulteta
Leto izida:2021
COBISS.SI-ID:69828099 Povezava se odpre v novem oknu
Število ogledov:108
Število prenosov:7
Metapodatki:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
 
Skupna ocena:(0 glasov)
Vaša ocena:Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom.
:
Objavi na:AddThis
AddThis uporablja piškotke, za katere potrebujemo vaše privoljenje.
Uredi privoljenje...

Sekundarni jezik

Jezik:Angleški jezik
Naslov:Enhancing environmental awareness through art
Izvleček:
Environmental awareness is an important component of education in the entire educational vertical. At the level of primary education, teachers play an important role in didactic approaches of teaching, with which we can develop and promote environmental awareness in pupils. Teaching approaches are often not based on cross-curricular integration, or cross-curricular integration is rare, but should include art education that encourages creative environmental thinking and a critical view on the world. The realization that traditional learning and teaching /do not support/give too little support to the scientific way of thinking has led to innovative approaches in school work. This is reflected primarily in science content and thus also in environmental education. The research approach with an emphasis on experimental work encourages pupils for science education, which also follows from the results of the TIMSS 2011 survey. When introducing new approaches, it is crucial that they are appropriate to pupils’ cognitive levels. Already lower primary school pupils are able to actively participate in discussions and listen to each other. Environmental education and related environmental awareness are not only related to science content but relate to a number of other areas, including art education. Art education contributes to the dynamics of environmental education with an emotional component in learning, which contributes to the appropriate treatment and change of attitudes towards environmental content and behavior towards the environment. The purpose of the research was to analyze the attitude of fourth-grade primary school pupils towards the environment and art and the ability of pupils to interact between the environment and art. We tried to determine the ability of pupils to recognize environmental content in the works of art of artists and in their own work. Based on the pupils' attitudes towards the set problems, an innovative didactic approach of teaching environmental contents through fine arts (ECTA) was developed, which is based on interdisciplinary connections. ECTA approach was carried outin school with pupils of the experimental group, the results were analyzed and evaluated. Through environmental art, pupils can reflect on social and environmental issues affecting the entire community in their own artwork. Some researchers believe that art as an activity can be a bridge between ourselves and nature, for which environmental art also plays an important role in the educational process, as through art activity pupils can develop critical thinking about the environment, human interventions in the environment and become more responsible inhabitants of the world. Art education, together with art and environmental education, encourages thinking about the way of life in the modern world and the consequences of this way of life on the environment in which we live. Linking environmental content with creative art content /requires/must be given more importance and attention, as it has a number of positive social aspects. The results of a survey in two primary schools with 154 fourth-graders in two groups (experimental and control) show that teaching with the ECTA approach has a positive impact on promoting environmental awareness and increasing the level of positive attitudes and behavior towards the environment as well as a greater knowledge of environmental and art content seen in the pupils of the experimental group. The pupils of the experimental group achieved statistically significant differences in environmental and artistic knowledge, and in awareness of the attitude and behavior towards the environment, which is also reflected in the generally higher grades for their works of art. It is evident from the artworks of the pupils of the experimental group that they achieved a higher level of sensitivity to the environment and managed to show the environmental motif in an appropriate way in their works. Through artistic creation, the pupils of both groups also learned about the mechanical and other properties of waste materials and pictograms for recycling. The pupils of the experimental group were also statistically more successful in recognizing environmental art in artists' works of art.

Ključne besede:environmental awareness

Podobna dela

Podobna dela v RUL:
Podobna dela v drugih slovenskih zbirkah:

Komentarji

Dodaj komentar

Za komentiranje se morate prijaviti.

Komentarji (0)
0 - 0 / 0
 
Ni komentarjev!

Nazaj