izpis_h1_title_alt

Amfiklinske plasti v profilu Martinj vrh južno od Železnikov
ID Pristavec, Maja (Author), ID Rožič, Boštjan (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window

.pdfPDF - Presentation file, Download (8,39 MB)
MD5: 8E4CB0674B4FE4919FA2D88A30594FEC

Abstract
Raziskano zaporedje Amfiklinskih plasti, ki so se na začetku zgornjega trasa, v karniju odlagale v Slovenskem bazenu se nahaja na Martinj vrhu (lokalno tudi Kovaški vrh) med Železniki in Zalim Logom. Območje spada pod Škofjeloško hribovje, ki je del zahodnega Predalpskega hribovja. O Amfiklinskih plasteh obstaja le malo objavljenih sedimentoloških analiz. Območje preučevanega profila se nahaja znotraj Podmelškega pokrova, ki je del večjega Tolminskega pokrova. Tolminski pokrov je del Južnih Alp, ki so se v miocenu narinile na Zunanje Dinaride. Sestavljajo ga kamnine, ki so se od konca srednjega triasa pa do konca krede v globokomorskem prostoru znanim pod imenom Slovenski bazen. V tej raziskovalni nalogi je podrobneje opisan 20 metrov debel profil znotraj formacije zgornje karnijiskih Amfiklinskih skladov. Makroskopsko in mikroskopsko so bile določene sedimentološke značilnosti raziskanega zaporedja. V profilu se izmenjujejo klastične in karbonatne kamnine. Odložene plasti kažejo odlaganje z gravitacijskimi tokovi kot so turbiditni in drobirski tokovi. Prisotni so tudi slumpi (sinsedimentni plazovi) in sinsedimentni prelomi. Faciesna združba je značilna za sedimentacijo na vznožju pobočja. Znotraj raziskanega zaporedja je bilo z mikrofacielno analizo določenih sedem mikrofaciesnih skupin. Izvedena je bila korelacija s plastmi, ki so se na južno ležeči Dinarski karbonatni platformi odlagale v času ladinija in karnija ter bile presedimentirane v Slovenski bazen. Znotraj mikrofaciesnih skupin so deloma določeni diagenetski procesi, ki so potekali med in po odložitvi sedimenta in si sledijo v naslednjem vrstnem redu: mikritizacija, okremenitev in karbonatizacija, kompakcija, dolomitizacija in dedolomitizacija.

Language:Slovenian
Keywords:Amfiklinske plasti, karnij, Tolminski pokrov, Podmelški pokrov, Slovenski bazen, gravitacijski tokovi, klastične kamnine, karbonatne kamnine
Work type:Final paper
Organization:NTF - Faculty of Natural Sciences and Engineering
Year:2020
PID:20.500.12556/RUL-120905 This link opens in a new window
COBISS.SI-ID:31756547 This link opens in a new window
Publication date in RUL:26.09.2020
Views:1003
Downloads:216
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
Share:Bookmark and Share

Secondary language

Language:English
Title:Amphiclina beds in profile Martinj vrh southern of Zelezniki
Abstract:
The researched succession of the Amphiclina beds, which were deposited in the Slovenian Basin at the begginig of Upper Triassic, in Carnian period is located on Martinj vrh (locally also Kovaški vrh) between Železniki and Zali Log. The area belongs to Škofja Loka hills, which are part of the westrn Prealpine hills. There hasn't been published much sedimenological analyzes on the Amphiclina beds. The area of the studied section is located within the Podmelec Nappe, which is part of the larger Tolmin Nappe. The Tolmin Nappe is part of the Southern Alps, which were thrusted above External Dinarides during Miocene epoch. Tolmin Nappe consits of beds that were deposited in deep-sea environment known as Slovenian Basin. The beds were deposited from the end of the Middle Triassic until the end of Cretaceous. This research paper describes in detail 20 meters thick within the formation of upper Carnian Amphiclina beds. The sedimentological charasteristions of researched sequence were determined from the macroscopical and microscopical point of view. In the section there are exchanging clastic and carbonate rocks. Deposited beds show that they were deposited by gravity flows such as turbidity and debris currents. Slumps (synsedimentary slip) and synsedimentary faults are also present. The facies association is characterized by sedimentation at the foot of the slope. With microfacial analysis, there were identified seven microfacies. The theisis provides the corellation of successions which were deposited on the south-located Dinaric platform and were presedimented in to Slovenian Basin. Within microfacial groups there were determined diagenetic processes which took place during and after sedimentation. They took place in the following order: micritization, silicification and carbonation, compaction, dolomitization and dedolomitization.

Keywords:Amphiclina beds, Carnian period, Tolmin Nappe, Podmelec Nappe, Slovenian Basin, gravity flow, clastic rocks, carbonate rocks

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back