izpis_h1_title_alt

Mahovi kot kazalci vnosa dušikovih spojin v naravne ekosisteme Slovenije in primerjava z nekaterimi drugimi metodami bioindikacije : doktorska disertacija
ID Skudnik, Mitja (Avtor), ID Batič, Franc (Mentor) Več o mentorju... Povezava se odpre v novem oknu, ID Kastelec, Damijana (Komentor)

.pdfPDF - Predstavitvena datoteka, prenos (13,74 MB)
MD5: 2DD9F004DECCB5A8FBBE9FBBCB75AF0C

Izvleček
Vzorci mahu vrste štorovo sedje (Hypnum cupressiforme Hedw.) so bili nabrani na 103 % lokacijah v gozdovih Slovenije in analizirani, da bi ugotovili vsebnost dušika (N) in vrednost % izotopske sestave dušika (.15N). Na vsaki lokaciji so bili mahovi nabrani na dveh mestih: pod % drevesnimi krošnjami ter v bližnji gozdni vrzeli. Mahovi, nabrani v gozdnih vrzelih, odražajo % atmosferske usedline N; nismo pa odkrili značilne povezave med sestojnimi usedlinami N in % vsebnostjo N v mahovih, ki so bili nabrani pod drevesnimi krošnjami. Vrednost .15N v mahovih % je bila značilno odvisna od razmerja amonija in nitrata v atmosferskih usedlinah na odprtem, % vendar samo v primeru, da smo izključili lokacije, ki so imele manj kot 1000 mm povprečnih % letnih padavin. Rezultati kažejo, da je obremenjenost z N-spojinami pod drevesnimi krošnjami % v gozdu večja kot v gozdnih vrzelih. Vsebnosti N v mahovih, nabranih najmanj tri metre stran % od najbližje projekcije krošnje dreves, so bile v povprečju za 41 % manjše kot pod drevesnimi % krošnjami. Rezultati kažejo, da mahovi, nabrani v gozdnih vrzelih, odražajo značilnosti okoliške % rabe tal in posledično glavne vire emisij N. Za mah, nabran pod drevesnimi krošnjami, so % značilnosti gozda na lokaciji bolj pomembne od glavnih virov emisij N zunaj gozda. Izdelali % smo regresijske modele za napovedovanja vsebnosti N v mahovih v gozdnih vrzelih v odvisnosti % od vsebnosti N v mahovih pod drevesnimi krošnjami in drugimi okoljskimi spremenljivkami. % Prostorska korelacija je obstajala le pri N v mahovih, ki so bili nabrani v gozdnih vrzelih. V tem % primeru se je za prostorsko interpolacijo podatkov uporabil osnovni kriging. Prostorska % korelacija ni bila odkrita za N v mahovih, ki so bili nabrani pod krošnjami, niti za vrednosti .15N % pri mahovih, nabranih na obeh vzorčevalnih mestih (pod krošnjami/v vrzeli). V tem primeru je % bila prostorska interpolacija podatkov narejena kot vsota regresijske napovedi in utežne inverzne % razdalje ostankov regresijskega modela. Karte N za obe mesti nabiranja mahu (pod krošnjami/v % vrzeli) so pokazale podobna območja s povečanimi vsebnostmi N. Edina izjema je bila, da je % bilo mogoče z mahovi, nabranimi pod drevesnimi krošnjami, identificirati tudi nekatere lokalne % onesnaževalce z NOx. Mejna statistično značilna povezava je obstajala med vsebnostjo N v % mahovih in foliarnim N v listavcih in poraslostjo s skorjastimi lišaji. Pri bolj negativnih vrednosti % .15N v mahovih je bila osutost dreves manjša.

Jezik:Slovenski jezik
Ključne besede:biomonitoring, mahovi, bioindikacije, dušik, izotop dušika, vpliv krošnje, prostorska statistika, atmosferske usedline, lišaji, osutost krošenj, okoljsko modeliranje
Vrsta gradiva:Doktorska disertacija
Tipologija:2.08 - Doktorska disertacija
Organizacija:BF - Biotehniška fakulteta
Kraj izida:Ljubljana
Založnik:[M. Skudnik]
Leto izida:2016
Št. strani:X, 133 str.
PID:20.500.12556/RUL-115374 Povezava se odpre v novem oknu
UDK:630*17+630*11(043.3)=163.6
URN:URN:NBN:SI:doc-THGB2E0A
COBISS.SI-ID:4354214 Povezava se odpre v novem oknu
Datum objave v RUL:24.04.2020
Število ogledov:959
Število prenosov:174
Metapodatki:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Kopiraj citat
Objavi na:Bookmark and Share

Sekundarni jezik

Jezik:Angleški jezik
Naslov:Mosses as indicators of nitrogen input into the natural ecosystems of Slovenia and comparison with some other methods of bioindicators
Izvleček:
Samples of moss Hypnum cupressiforme Hedw. were collected at 103 locations in the % forests of Slovenia and analysed for nitrogen (N) and isotopic composition of nitrogen (.15N % value). At each location, mosses were collected at two sites: under the tree canopy and in a % nearby forest clearing. Mosses collected within forest clearing reflect the atmospheric deposition % of N; but we have not found a significant relationship between throughfall deposition of N and % N concentration in mosses that were collected under canopies. .15N value in moss depended % significantly on the ratio of ammonium and nitrate in precipitation in the open, but only under % condition that we excluded the locations which had less than 1000 mm of average annual % precipitation. The results show that N concentrations under the canopy are larger than in the % forest clearings. N concentrations in mosses collected at least three meters away from the nearest % tree canopy projections were on average 41% lower than under the canopy. The results show % that moss collected in forest clearings reflects the characteristics of the surrounding land use and, % consequently, the main sources of N emissions; while for moss collected under the canopy forest, % characteristics at the collecting location are more important than the main emission sources of % N. Regression models were established for predicting N concentration in mosses in forest % clearings depending on N concentration in mosses collected under a canopy and other % environmental variables. The spatial correlation existed only for N in mosses, which have been % collected in forest clearings. In this case, the ordinary kriging was used for spatial interpolation % of the data. Spatial correlation was not found for N in mosses that were collected under the % canopy, nor .15N value in mosses collected at both sampling sites (under the canopy / in the % open). In this case, the spatial interpolation of data was done as the sum of the regression % prediction and inverse distance weighted interpolation of regression residuals. Both maps (N % concentration in moss collected under the forest canopy and in the clearings) show similar areas % with elevated N concentrations. The only exception was that with mosses collected under a % canopy of trees, where also some local emitters of NOx were exposed. Limited statistically % significant correlation existed between the N concentration in mosses and foliar N and crustose % lichens cover. With more negative .15N values in mosses the tree defoliation was lower. Samples of moss Hypnum cupressiforme Hedw. were collected at 103 locations in the forests of Slovenia and analysed for nitrogen (N) and isotopic composition of nitrogen (.15N value). At each location, mosses were collected at two sites: under the tree canopy and in a nearby forest clearing. Mosses collected within forest clearing reflect the atmospheric deposition of N; but we have not found a significant relationship between throughfall deposition of N and N concentration in mosses that were collected under canopies. .15N value in moss depended significantly on the ratio of ammonium and nitrate in precipitation in the open, but only under condition that we excluded the locations which had less than 1000 mm of average annual precipitation. The results show that N concentrations under the canopy are larger than in the forest clearings. N concentrations in mosses collected at least three meters away from the nearest tree canopy projections were on average 41% lower than under the canopy. The results show that moss collected in forest clearings reflects the characteristics of the surrounding land use and, consequently, the main sources of N emissions; while for moss collected under the canopy forest, characteristics at the collecting location are more important than the main emission sources of N. Regression models were established for predicting N concentration in mosses in forest clearings depending on N concentration in mosses collected under a canopy and other environmental variables. The spatial correlation existed only for N in mosses, which have been collected in forest clearings. In this case, the ordinary kriging was used for spatial interpolation of the data. Spatial correlation was not found for N in mosses that were collected under the canopy, nor .15N value in mosses collected at both sampling sites (under the canopy / in the open). In this case, the spatial interpolation of data was done as the sum of the regression prediction and inverse distance weighted interpolation of regression residuals. Both maps (N concentration in moss collected under the forest canopy and in the clearings) show similar areas with elevated N concentrations. The only exception was that with mosses collected under a canopy of trees, where also some local emitters of NOx were exposed. Limited statistically significant correlation existed between the N concentration in mosses and foliar N and crustose lichens cover. With more negative .15N values in mosses the tree defoliation was lower.


Podobna dela

Podobna dela v RUL:
Podobna dela v drugih slovenskih zbirkah:

Nazaj