izpis_h1_title_alt

PRAVNI VIDIKI INTEGRACIJE BEGUNCEV V SLOVENIJI
ID Dedeić, Snežana (Author), ID Zagorc, Saša (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window

.pdfPDF - Presentation file, Download (879,03 KB)
MD5: 118AB07F26E408C5E30BD99BC94F4392

Abstract
Pravna ureditev v Republiki Sloveniji je begunce na začetku obravnavala kot začasne priseljence. Takšna politika, usmerjena k vrnitvi beguncev, se je počasi spreminjala, k čemur je največ prispeval vstop Slovenije v EU in posledično sledenje evropskim vrednotam, predvsem na področju varovanja človekovih pravic. Koncept integracije beguncev je zasnovan na vpeljavi in izvajanju različnih i ntegracijskih projektov z namenom aktivnejšega vključevanja in sodelovanja beguncev v družbenih procesih. V Sloveniji se to doseže preko integracijskega postopka v okviru katerega so organizirani projekti seznanitve s slovensko ureditvijo, kulturo in zgodovino. Slovenija je kot podpisnica Ženevske konvencije o statusu beguncev in kot članica Evropske unije v svoj pravni red vnesla temelje integracije predvsem z Ustavo, ki varuje človekove pravice in temeljne svoboščine. Podrobneje jih je opredelila v Zakonu o tujcih-2 in Zakonu o mednarodni zaščiti-1, ki sledita načelom, zapisanim v Resoluciji o migracijski politiki iz leta 2002. Civilna družba je veliko prispevala k spremembam pravne ureditve beguncev, njihovo delo pa je najbolj opazno na terenu, kjer nudi različne oblike pomoči, predvsem z informiranjem beguncev o njihovih pravicah ter ozaveščanjem lokalnega prebivalstva o potrebi uspešne integracije kot obojestranske koristi. Ne glede na to, da zakonodajni okvir sledi evropskim direktivam in spoštuje standarde, določene z mednarodnimi in evropskimi predpisi, ostajajo določeni predpogoji za dobro integracijo pereči problem (npr. nastanitev), obenem pa pri izvajanju integracijskega načrta ni dovolj poudarjen individualni pristop, oziroma projekti niso dovolj prilagojeni potrebam posameznika.

Language:Slovenian
Keywords:integracija, Konvencija o statusu beguncev, mednarodna zaščita, dimenzije integracije, begunci, civilna družba, Urad Vlade za oskrbo in integracijo migrantov, mednarodni in evropski standardi integracije
Work type:Master's thesis/paper (mb22)
Organization:PF - Faculty of Law
Year:2018
COBISS.SI-ID:16099921 This link opens in a new window
Publication date in RUL:16.03.2018
Views:1369
Downloads:759
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Secondary language

Language:English
Title:Legal aspects of refugee integration in Slovenia
Abstract:
The legislation in the Republic of Slovenia initially considered refugees as temporary immigrants. Such a policy aimed at the return of refugees has slowly changed, which was the main contribution of Slovenia to the EU and, consequently, the pursuit of European values, especially in the field of human rights protection. The concept of refugee integration is based on the introduction and implementation of various integration projects with the aim of more active integration and cooperation of refugees in social processes. In Slovenia, this is achieved through the integration process in which the projects of acquaintance with Slovenian regulation, culture and history are organized. Slovenia, as a signatory to the Geneva Convention on the Status of Refugees and as a member of the European Union, introduced in its legal system the foundations for integration, in particular, with the Constitution protecting human rights and fundamental freedoms. , They have been defined in more detail in the Aliens Act-2 and the International Protection Act-1, pervading the principles set out in the Resolution on Migration Policy of 2002. Civil society has greatly contributed to the changes in the regulation of refugees, and their work is most noticeable in the field, where it offers various forms of assistance, in particular by informing refugees of their rights and raising awareness of the local population about the need for successful integration as a mutual benefit. Regardless of the fact that the legislative framework follows European directives and respects the standards established by international and European regulations, there are some prerequisites for good integration of the pressing problem (eg accommodation), while at the same time the implementation of the integration plan is not sufficiently emphasized as an individual approach or projects are not sufficiently adapted to the needs of the individual.

Keywords:integration, the Convention relating to the status of refugees, international protection, dimensions of integration, refugees, civil society, Government office for the support and integration of migrants, international and european standards of integ

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back