Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Gregor Anderluh

Together there are 176 keywords, that are appearing 212 times.
26 of them (14.77 % of all) appear more than once, together appearing 62 times (29.25 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
5x8.06%listeriolizin O
4x6.45%imunski sistem
3x4.84%citolizini, Escherichia coli, biokemija, prirojena imunost, proteini
2x3.23%bioinformatika, CHO, glive, receptor TLR4, egerolizini, MACPF, biotehnologija, listerioza, DNA origami, cinkovi prsti, metabolni inženiring, perforin, toksini, proteini NLP, biosinteza, sintezna biologija, tobak, celična membrana, citotoksični proteini ki tvorijo pore
1xtankoplastna kromatografija, elektroforeza, multilamelarni vezikli, lipidne membrane, biotechnology, zinc fingers, rasonance energy transfer, biosynthesis, programska DNA, plazmidi, histidinske mutante, pH odvisnost, temperaturna odvisnost, biosinteza resveratrola, resveratrol, plazmidni vektorji, encimi, program DNA, DNA scaffolds, E. coli, DNA ogrodja, oligosaharidi, zeaksantin, ß-karoten, bakterijski toksini, karotenoidi, likopen, vezava proteinov, prenos energije z resonanco, lycopene, ß-caroten, zeaxantin, carotenoids, metabolic engineering, holesterol, synthetic biology, stabilnost, nanostrukture, ekstrakcija holesterola, naravna imunost, sfingolipidi, metil-beta-ciklodekstrin, površinska plazmonska resonanca, homologno modeliranje, pH-odvisnost, izolacija proteina, protein MD-2, lipopolisaharidi, povečana občutljivost receptorja, protein MyD88, inhibicija signalizacijske poti, protimikrobni peptidi, katepsini, receptor TLR3, proteoliza, triptofanska fluorescenca, Listeria monocytogenes, antiparalelen heterodimer, mapiranje, monoklonska protitelesa, paralelen homodimer, načrtovani peptidi, polipeptid, obvita vijačnica, samozdruževanje, epitopi, oomicete, MACPF-CDC domena, TolA, bakterije, človeški perforin, NK-celice, Aeropyrum pernix K1, citotoksični T limfociti, domenska arhitektura, MAC, SRCR, ekspresijski sistemi, GFP, lentivirusi, bakterijski ekspresijski sistem, plaščni proteini, fuzijski proteini, orjaški unilamelarni vezikli, sesalske celice, askomicetne glive, hemoliza, filtrati, vodni ekstrakti micelija, glukoza, minimalno gojišče, Aspergillus, kompletno gojišče, bakteriofag Q-beta, krompirjev virus Y, fluorescentna mikroskopija, lipidni vezikli, BLAST, aktinoporini, NPP1, fazno kontrastna mikroskopija, NEP-1, NLP, rekombinantni proteini, umetne membrane, elektroformacija, siRNA, virusom podobni delci, motivi cinkovih prstov, utišanje genov, genetske tehnike, tehnike analitične kemije, etanolni ekstrakti micelija, krvni agar, transkripcija, efektorji TAL, sintetični transkripcijski faktorji, listeria monocytogenes, Listeria monocitogenes, karakterizacija, termična denaturacija, H311A, genske mreže, genska preklopna stikala, PSI-BLAST, PFT, arheosomi, MACPF motiv, MACPF domena, molekularno kloniranje, celične kulture, hemolizna aktivnost, izolacija proteinov, molekularni modeli, biokemijska karakterizacija, LLO Y406A, Lysteria monocytogenes, proteinski inženiring, turbidimetrični test, pleurotolizin B, pH, mutanti, tobak (nicotiana tabaccum), bolezni rastlin, proteomika, fungicidi, nekroza, protozojski proteini, plasmodium falciparum, eritrocitne membrane