Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Drago Kos

Together there are 192 keywords, that are appearing 220 times.
20 of them (10.42 % of all) appear more than once, together appearing 48 times (21.82 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
7x14.58%Magistrske naloge
3x6.25%suburbanizacija, Diplomska dela, Ljubljana
2x4.17%geodezija, magistrska dela, sodelovanje javnosti, šole, vrednote, prostorsko načrtovanje, varstvo narave, zavarovana območja, legitimnost, kultura, prilagajanje, Podnebne spremembe, Republika Slovenija, ekologija, Participacija, Trajnostni razvoj
1xTriglavski narodni park, ekovasi, socialni konstrukcionizem, diskurzivna analiza, poselitveni sistem, naravna dediščina, Tasmanija, lokalno partnerstvo, sodobni trendi, marketing, ekoturizem, samooskrba, Savinjsko-šaleška regija, trajnostna načela, avtomobilizem, gorsko kolesarjenje, urbani vrtovi, mestne zelene površine, prostorska sociologija, nakupni proces, urbanizem, krajinska arhitektura, izkustveno učenje, tveganje, izziv, nakupne navade, življenjski stil, naravna kozmetika, rabljeno blago, trgovine z rabljenim blagom, prostorski konflikti, gorski prostor, konflikt, terapevtski psi, posredovanje s pomočjo živali, motivi, trajnostno kmetijstvo, reka Mura, izobrazba, učbeniki, ekološka zavest, entropija, antropocentrizem, interakcija, potrošniki, študija primera, Francija, primerjalna analiza, učni programi, postmoderna, voda, varstvo okolja, družba, informacijska družba, gostinstvo, urbanizacija, gorstva, mitologija, turizem, družba tveganja, zdravje, Arhuška konvencija, okoljska pravičnost, Kamnik, učitelji, aktivno državljanstvo, delo-igra, zdravo življenje, Lush, Prekmurje, vzgoja, vzgoja in izobraževanje, odnos do zasebnega gozda, družbeni sistemi, tranzicija, varnost pri delu, interes lastnika do svojega gozda, zasebni gozd, logoterapija, gozdovi, Posavje, varovanje okolja, degradiran prostor, skupnost, sobivanjske skupnosti, trajnostni razvoj, lokalna skupnost, ekovas, Naravni viri, družbeni vidiki trajnostnega razvoja, strukturni model trajnostnih sosesk, Urbanizem, Soseska, participacija, kulturni preporod, Hrana, Tradicija, Prekmurje (Slovenija), deležniki, Prehranjevalne navade, Slovenija, Podeželske občine, Revitalizacija, Družbeni razvoj, trajnostna soseska, prostorsko planiranje, Osnovna šola, Okoljska vzgoja, specizem, karnizem, Ekološka zavest, ekološka ozaveščenost, pravičnost, mesta, ekološko izobraževanje, industrijska živinoreja, okoljevarstvo, Lakota, trajnostni turizem, Turizem, Strategija razvoja, Zdravje, Etika, revščina, Veganstvo, Diskriminacija, vključevanje deležnikov, Zavarovana območja, magistrsko delo, Interdisciplinarni podiplomski študij prostorskega in urbanističnega planiranja, pomorsko načrtovanje, obalni pas, Maribor (Slovenija : mestna občina), Obveščanje, Urbano okolje, Kolesarstvo, Komunalne dejavnosti, Odpadki, formalno in neformalno sodelovanje, legalnost, presoja lokacij, igralni prostor, otroško igrišče, doživljajsko otroško igrišče, izbor lokacije, podnebne spremembe, načrtovanje prostora, urbani prostor, naravni prostor, kolesarska infrastruktura, kakovost urbanega življenja, veganstvo, Način prehranjevanja, Demografska struktura, Življenjski stili, Odgovornost, Javno mnenje, Javni interes, Upravljanje, Tveganje, ranljivost na podnebne spremembe, poplavna varnost, zgodnje vključevanje, komunikativno delovanje, vzpostavitev polja zaupanja, urbana mobilnost, vključevanje interesnih skupin, državni prostorski načrt, Adaptacija, Doktorske disertacije, interdisciplinarni študij, prosta igra