Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Mojca Kosmatin Fras

Together there are 78 keywords, that are appearing 86 times.
5 of them (6.41 % of all) appear more than once, together appearing 13 times (15.12 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
4x30.77%fotogrametrija
3x23.08%oblak točk
2x15.38%lasersko skeniranje, aerolasersko skeniranje, ortofoto
1xLedenik Pod Skuto, daljinsko zaznavanje, UAS, večspektralni posnetki, arhivski posnetki, UAV, brezpilotni sistemi, površina, kalibracija fotoaparata, digitalni fotoaparat, geometrična distorzija, interaktivna metoda orientacije posnetkov, zunanja orientacija, MSAVI2, ledenik, DMR, prostornina, NA-PCA, brezpilotni letalnik, bližnjeslikovno aerofotografiranje, oslonilne točke, višinska odstopanja, epiqr®, 3D model, geometrični podatki zunanjosti stavb, modeliranje, načrtovanje fotogrametričnega snemanja, Mission Planner, Turris Libisonis, arheologija, pomični zaklop, Sardinija, Daljinsko voden zrakoplovni sistem, DJI GS Pro, letalnik, geomorfoni, terestrični oblak točk, kulturna dediščina, Jurklošter, mrežni ploskovni model, klasični ortofoto, popolni ortofoto, geodetski načrt, ekonomičnost izdelave, ocena kakovosti, SketchUp, UNDET, ALS, MLS, mobilno lasersko skeniranje, združen oblak točk, modeli stavb, Autocad, 3D modeliranje, točnost fotogrametričnih izdelkov, daljinsko voden letalnik, kartiranje, daljinsko voden zrakoplov, prometne nesreče, aerofotografije, umetna tarča, registracija, aerofotogrametrični oblak točk, evidenca prometne signalizacije, mobilni kartirni sistem, SfM-fotogrametrija, prostorska ločljivost, daljinsko vodeni letalnik, oblak točk, položajna točnost, večslikovni zajem, enoslikovni zajem, kakovost registracije