Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Božo Koler

Together there are 98 keywords, that are appearing 129 times.
14 of them (14.29 % of all) appear more than once, together appearing 45 times (34.88 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
7x15.56%geometrični nivelman
5x11.11%izravnava, terestrično lasersko skeniranje
4x8.89%geodetska mreža, višinski datum
3x6.67%nivelmanska mreža, trigonometrično višinomerstvo
2x4.44%ocena natančnosti, letalnica bratov Gorišek, tahimeter, prostornina, Letalnica bratov Gorišek, interpolacija, višinski sistem
1xmetoda najmanjših kvadratov, klasična detajlna izmera, geometrija doskočišča letalnice, izmera vodil, Leica Nova MS50, zemeljske mase, nastavek za prizme, geodetska dela, deformacije objekta, lokalna nivelmanska mreža, višinska razlika, razpon, geodetske kontrolne meritve, vertikalni premik, načrtovanje, Plateia, analiza, rekonstrukcija ceste, vzdolžni in prečni prerezi, stari državni koordinatni sistem, pregrada Markovec, HE Formin, obala, vodomerna lata, prostorska ločljivost, fotogrametrični oblak točk, vegetacija, filtriranje oblakov točk, prostornine zemeljskih mas, primerjava geoidov, višinska mreža na Krvavcu, ničelna izmera, rudnik, deformacije, testna baza, geometrija, horizontalna izmera, vzpostavitev višinske mreže, ekscentrični signali, višinska izmera, konvergenčni profil, girusna metoda izmere, lokalna geodetska mreža, izravnava geodetske mreže., girusna metoda, SVS2010, obdelava opazovanj, kraška jama ulica pečina, terestrično skeniranje, aerolasersko skeniranje, določitev premikov tal, D96/TM, državni koordinatni sistem, izravnava geodetske mreže, stabilnost geodetske mreže, višinska transformacijska ploskev, reper, Deformacija, nivelman, potek rova, Antonijev rov, kretnica., polarna klasična izmera, Ljubljanski grad, niveliranje, oslonilne točke, Piran, mestna nivelmanska mreža, izravnava geodetske mreže., navezovalna točka, žerjav, višinomerstvo GNSS, model geoida, monitoring, sprememba geometrije objekta, redukcija dolžin, višinska izravnava, horizontalna izravnava, terestrični laserski skener, oblak točk, cerkev sv. Benedikta, sprememba geometrije cevi, izravnava elipse, tirnica