Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Tomaž Deželan

Together there are 101 keywords, that are appearing 121 times.
8 of them (7.92 % of all) appear more than once, together appearing 28 times (23.14 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
6x21.43%Diplomska dela, Slovenija
4x14.29%Magistrske naloge
3x10.71%Politična participacija, Politične stranke
2x7.14%občinski sveti, mladi, zastopanost žensk
1xkomunikacijska tehnologija, politična propaganda, oglaševanje, politični marketing, politične komunikacije, množični mediji, Trg dela, visokošolski zavodi, spretnosti, Uporabniki, Politika do drog, Prepovedane droge, kompetence, Visoko šolstvo, aktivno državljanstvo, Diplomanti (Univerze in visoke šole), Znanje, Delovne organizacije, predvolilna kampanja, Volitve, vrednotni sistem, multikulturno državljanstvo, vrednotna kakovost, kooperative, državna ureditev blaginje, multikulturna politika, civilna iniciativa, politična korupcija, politična legitimnost, policy znanost, Lasswell Harold D., tretja razvojna os, volilna neenakost, migracijska teorija, medskupine, etičnost, Razvoj, Institucionalizacija, Ženske v politiki, regulacija, kurikul, iregularne migracije, Slovenci, državljanska morala, državljanska participacija, Mladina, spolne kvote, učinki, akademsko osebje, mobilnost, motivacija, internacionalizacija, mladinska politika, demokracija, zagovorništvo mladih, mladinski sektor, participacija mladih, epidemija, družbena omrežja, Evroskepticizem., britanski časopisi, Evropska unija, Združeno kraljestvo, solidarnost, Evropska unija (EU), družbeni mediji, e-demokracija, občine, Evropska solidarnostna enota (ESE), volilne kampanje, retorika, Kandidati za volitve, Volilne kampanje, Volilna propaganda, Lokalne volitve, Kranj (Slovenija), Mladinska politika, Lokalna samouprava, kritična masa, Brexit, Analiza politik, politični kandidati, volilni plakat, Študentske organizacije, Interesne skupine, trolanje., populizem, Lobiranje, Hrvaška, Političarke, Občine, občinske svetnice, Enakost med moškimi in ženskami