Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Simon Horvat

Together there are 95 keywords, that are appearing 131 times.
16 of them (16.84 % of all) appear more than once, together appearing 52 times (39.69 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
9x17.31%molekularna genetika
7x13.46%diplomske naloge
5x9.62%miši
4x7.69%debelost
3x5.77%imunologija, laboratorijske miši, geni
2x3.85%izražanje genov, zamaščevanje, kvantitativni lokusi, biotehnologija, DNA, selekcija, kandidatni geni, holesterol, nalaganje maščevja
1xrak, križanje, pasme, imunostimulatorne nukleinske kisline, klavne lastnosti, govedo, telesna masa, receptor TLR3, poli(I:C), lisasta pasma, perutnina, pitovni piščanci, cepivo, CpG ODN, receptorji, SNP, izobraževanje, visoko šolstvo, visokošolske diplomske naloge, genetski označevalci, študijski programi, prenova, Slovenija, zootehnika, ankete, diplomanti, poreklo, ovce, kongene linije, prirojena imunost, FTO, nalaganje, prehrana živali, hranljive snovi, medicina, maščevje, linije, prebavljivost, maščobe, bakterije, celjenje ran, pozicijsko kloniranje, transkriptomika, rastni dejavniki, matične celice, pogojno gensko izbitje, citologija, in vitro modeli, mikromreže, bioinformatika, transgeni mišji modeli, citokrom P450, gen Cyp51, spermatogeneza, kvantitativni lokus, Tst, genetske variante, maščobno tkivo, mišji modeli, Cyp51, rekombinantne kongene linije, Fob3a, QTL, mikrobiologija, flagelin, genetski polimorfizem, proteini, Toll-u podobni receptorji, multipla regresija, gen Crem, zgradba gena Cyp51, biosinteza, jetra, oligonukleotidi, fiziologija živali, genetika, cirkadiani ritem, biološki ritmi, imunski odziv