Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Dunja Šajn Gorjanc

Together there are 42 keywords, that are appearing 58 times.
9 of them (21.43 % of all) appear more than once, together appearing 25 times (43.1 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
5x20%mehanske lastnosti
4x16%prepustnostne lastnosti
3x12%vlaknovine, zračna prepustnost
2x8%premazane tekstilije, prstanska preja, toplotna prevodnost, laminati, poroznost
1xabsorpcija, mehanske lastnosti geotekstilije, fizikalne lastnosti, inkontinenčne plenice, air-jet preja, zaščitne rokavice, hidravlične lastnosti geotekstilije, elastične lastnosti, kapilarni vod, kapilarni dvig, prepustnost vodne pare, absorpcija vode, odprtost površine, prepustne vodne pare, netkane geotekstilije, curkovna preja – vortex, mehanske in prepustnostne lastnosti, procesi laminiranja, lastnosti laminatov, dvonitna sukana efektna preja, tekstilni materiali, vlakna, izdelava temeljnega sloja, razvoj avtomobilskega sedeža, večplastne netkane tekstilije, prepustnost vodne pare., besede: netkane tekstilije, pretržna napetost, netkane tekstilije, strukturne lastnosti geotekstilije, razvoj športnega obuvala, medicinske tekstilije, curkovna preja – air-jet