Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Franc Majdič

Together there are 475 keywords, that are appearing 692 times.
78 of them (16.42 % of all) appear more than once, together appearing 295 times (42.63 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
44x14.92%hidravlika
13x4.41%meritve
9x3.05%vodna hidravlika
8x2.71%konstruiranje, notranje puščanje, hidravlični sistemi
7x2.37%razvoj, voda
6x2.03%zasnova, preizkuševališče, hidravlični valji
5x1.69%hidravlične sestavine, tlak, črpalke, pretok, hidravlični motor, prototip
4x1.36%obraba, čistoča, avtomatizacija, tesnjenje, izkoristek, puščanje, trenje
3x1.02%merilniki pomika, hidravlična shema, hidravlični valj, krmiljenje, hidravlično olje, spremenljiva iztisnina, konstrukcija
2x0.68%hidravlični akumulator, proporcionalni potni ventili, hidravlične kapljevine, 6-prostostnih stopenj, numerične simulacije, gozdarstvo, vzdrževanje, segrevanje olja, hidravlični motorji, testno mesto, Stewartova ploščad, oljna hidravlika, hidravlični bloki, padec tlaka, varnostni ventili, standardi, vgradnja, aksialne batne črpalke, šobe, magnetno hlajenje, trajnostni testi, žerjavi, proporcionalni ventil, okvare, iztisnina, simulacije, numerični preračuni, simulatorji, trajnostni preizkus, programiranje, hidravlični sistem, hidravlično preizkuševališče, hidravlična batna tesnila, filtracija, hidravlična kapljevina, analiza, pnevmatika, hidravlične črpalke, volumetrični izkoristek, testiranje, tlačne izgube, protipovratni ventil, trdnostne analize, izpiranje, merilni sistemi, lamelni motor, prototipi
1xmerjenje pretoka, zgrabljalniki, vodni glikol, zaustavitev bremena, zvezno-delujoči ventili, microtransat, avtonomne jadrnice, končno dušenje, oddušniki, manevriranje vodni curek konstruiranje prototipi naprave meritve, IBC kontejnerji, karakteristike, regulacija, navor, razvojni proces, držanje bremena, varnost naprav, delovni cikli, posedanje, zanesljivost, zavorni ventil, grafični vmesniki, pametni sistemi, grabilci, mobilna hidravlika, izgube varnostnih funkcij, izhodni delovni tlak, stebrni mešalniki, pospeševanje bremena, pozicija, praškaste zmesi, izbira sestavin, proporcionalnost pomika, stopalke, srednji čas do okvare, hidravlični zavorni ventili, mešanje, krmilne palice, čeljusti, hidravlični zavorni sistemi, formula študent, Gerotorji., batna črpalka, črpanje nafte, zaviranje, brezžične povezave, hidravlični aktuatorji, dirka, DLC prevleke, tribologija, aksialne črpalke, eksperimentalni preizkus, čas odpiranja, efektivni pretok, bati, čeveljci, inženiring površin, meritev pretoka, krmiljenje črpalk, tehtnice, hidravlične sheme, izboljšave, lamelni motorji, izvenkrmni motor, hidravlični akumulatorji, hidravlične roke, Teslin ventil, robni pogoji, tokovnice, hladilni sistem, robotizacija, črpalke s spremenljivo iztisnino, recipročne črpalke, tesnila, razporeditev, jadrnice, težišče, ojačevalnik, prenos toplote, membranske črpalke, tlačna zaznavala, teža, tlačno litje, mobilno hidravlična dvigala, notranje puščanje (lekaža), aplikacije hidravlika java android parametri izračuni, regulacija vrtljajev, konvencionalni potni ventil, avtonomna jadrnica, vodna hidravlika kompozitni vodno-hidravlični valji triboloˇske prevleke nanodelci koeficient trenja, hidravlika elektro-hidravlični aktuatorji digitalna hidravlika preizkuševališča diagnostika delovanje, kartušni ventili, votle batnice, teleskopski valji, gibanje samonapajalni sistemi hidravlični akumulatorji polnjenje tlak ročne črpalke, katapulti hidravlični valji potni ventili prototip katapulta poševni met adrenalinsko doživetje, tekmovanje, projektiranje, AdBlue®, pulziranje magnetokalorični hladilniki visokofrekvenčno kapljevine elektromagneti elektromotorji, polimeri, zunanje ozobje, zobniške črpalke, amortizer hidravlični akumulator vzmetenje dušilni ventil meritve motocikel, hidravlična dvigala, hidravlično krmilje, vertikalni transport, ogrodje kabine, vodila, konstrukcijski elementi, hladilniki, različni koncepti, hladilni sistemi, aktivna magnetna regeneracija, kapljevine, hidrostatične reže, tok kapljevine, magnetokalorika, izračun padca tlaka, sanacij, vibracije, izolacije, hrup, agregati, tlačni omejilni ventili, olje, simulacije pretokov, pretočne reže, proporcionalni magneti, izdelava, 4/2 potni ventili, numerični izračuni pretokov, hidravlični motorji aksialno obremenjevanje trenje konstrukcije nosilna integriteta potisni sistemi hidravlični sistemi pogonski sistemi, MoS2, nanocevke, teleskopski nakladalni žerjavi hidravlično krmiljen valj preračuni uklon batnice tlačna razlika, usmernik pretoka aktivni magnetni regenerator numerična dinamika tekočin tlačni padec magnetno hlajenje energijska učinkovitost, krmiljeni protipovratni ventili, hidravlični udar, padci tlaka, pobiralni zgrabljalnik, teleskopski hidravlični valji, nesimetrični pogoji, simetrični pogoji, lamelne črpalke, obnova, FEA in CFD analiza, prednapeta vijačna zveza, tokovni ventil, tlačni kompenzator, nastavljanje tlakov, hidravlični ventili, tokovne sile, pretok kapljevine, delilniki toka, lokalne izgube, linijske izgube, strižni stroji, delovni tlak, hidravlična pot, Servo hidravlika, Simulator letenja, Metoda končnih elementov, Vzporedni mehanizmi z 6-prostosnimi stopnjami, Gough-Stewartova ploščad, MKE analiza, več−, Ogljikova vlakna, Lastna teža, Ogljikovi kompoziti, Hidravlični valji, p-Q-diagrami, Trajnostni testi, Notranje puščanje, kinematika, pobeg bremena, Montažne priprave, Hidravlika Numerične simulacije Easy5 program Navodila uporabe programa Easy5 Hidravlična shema Hidravlično preizkuševališče, kapljevina vodna hidravlika proporcionalni magneti proporcionalni potni ventili lasersko varjenje izdelava magneta magneti meritev potisnih sil na magnetu meritev tlaka v magnetu, obtočni ventili filtrski vložki filtri odpiralni tlak Δ, Zračno gnani generatorji letalstvo pomožno napajanje letal hidravlika vzdrževanje letal, aktivni magnetni regenerator, črpalka, magnetokalorični efekt, hlajenje, prehodni test filtracija filtrirni element hidravlična kapljevina razmerje filtracije čistoča, verižne žage, hidravlični grabilci, sekvenčni hidravlični ventili 3D modeliranje numerične simulacije pretok padec tlaka razvoj, aksialni batni hidravlični motorji, hitro vrteči hidravlični motorji, razvoj hidravlične sheme, zajem podatkov, merjenje kapacitivnosti, shranjevanje energije, obnovljivi viri energije, delilnik toka, konstruirati, dvigovanje, pnevmatični motor, generator, trajnostni preizkusi, kontaminacija, Automation Studio, alternator, mulčenje, obraba drsnih površin ventila, preizkušanje, ocena tveganja, turbinske črpalke, aditivne tehnologije, hidravlični potni ventili, aksialna batna črpalka, zasnova črpalke, testni prah, potni ventili, čistoča olja, tribološki pari, mehka robotika, fluidna tehnika, embalaža, steklenice, prehrambne kapljevine, polnjenje, zasičenost, naprava za polnjenje, 3D tisk kovin, dp-Q karakteristika, topološka optimizacija, MKE analize, CFD analize, vlaga, zaznavalo vlage, hidravlični ojačevalniki, pogonsko-krmilna hidravlika, 3D tisk, MKE, numerične analize, okvara, stroškovna analiza, radialni batni motor, koncepti, gozdarski vitel, servo ventil, šolski krog, humanoidne noge, arduino, poškodbe komponent, mehurček, dizel efekt, 3D modeli, diagnostika, hidravlične komponente, hidravlična prijemala, kontrola kakovosti, mineralno olje, modul stisljivosti, zamrzovanje, merjenje momenta, montažni proces, uporovno točkovno varjenje, varovanje proti odvitju, dušilka, statorski paketi, Programabilni logični krmilnik, ekstremni pogoji, stisljivost, adhezija, viskoznost, enoosno testiranje hidravlični sistemi odziv sistema utrujanje Woehlerjeve krivulje Bodejevi diagrami, visokodinamična gibanja, Inventor, napetosti, bobnasti peskalni stroji, hidravlične nakladalne naprave, tlačni senzor, deformacije, humanoidni roboti, krmiljenje s servomotorji, tesnila v ventilih, zasučni proporcionalni ventili, proporcionalni ventili, hitra kamera, krmilni bat, hidravlična črpalka, hidrostatično vodenje, drsni obroči, vodilni obroči, zaprto – točni sistem, simulacija, sedežni ventil, hidravlični nogi humanoidnega robota, humanoidni robot, kontroliran prenos moči, Q-s karakteristika, tokovni ventili, nizko-energijski Bluetooth modul, aktivni merilnik, brezžično zaznavalo, tlačno zaznavalo, varnost, baterija, 3D model, zaprtotočni hidravlični sistem, gorske kosilnice, senzor za vodo, Hidravlika, prekrmiljenje, p-Q karakteristika, varnostni ventil, tlačni ventil, oksidacija, dielektrična konstanta, kapacitivnost, karakteristika p(Q), CFD analiza, magnetni pretok, kotva, električni tok, elektromagnetni aktuator, črpalke z nastavljivo iztisnino, gerotor, ležaji, kritični preseki, rotator, širine curka, sile curka, aluminijeve zlitine, porušitveni testi, krmiljen protipovratni ventil, pogonsko krmilna hidravlika, preizkuševališča, čistost vode, pršilke, vodna hidravlika tokovni ventil zaslonka voda tlačna vzmet karakteristika tokovne razmere, maziva, CAD, preračun hidravličnih parametrov, vlečna sila, meritev čistoče olja, ferografska analiza, mikroskopiranje, delci, kontaminanti, oblika delcev, staranje hidravličnega olja, zaznavala, naprave, vadba, fitnes, frekvenca udarov, sistemski tlak, Vodna hidravlika, 3D-tisk, odstranjevanje plevela, pod-trtni kultivator, Vinogradništvo, korozija, tlačni udari, preračuni, tokovne razmere, zapiralna ploskev, tokovni ventili s tlačno kompenzacijo s tremi priključki, tokovni ventili s tlačno kompenzacijo, dušilke, hitro tekoča spiralna vrata, termodinamične preobrazbe, potni ventil 2/2, elektromagnet, mazalni sistem, verižna žaga, simulacije., Traktorji Fendt, navojni zatiči, krmiljenje po moči, tesnilna pasta, hoja robota, prototip spodnjih okončin, Pranje prezračevalnega filtra, vodni curek, traktorska hidravlika, traktorji, pretok., naprava, hidravlično krmiljenje gibanja, hidravlične noge, mini hidravlični teptalnik, menjalnik, delavna hidravlika, delovanje, razvoj konceptov, dva nivoja tlaka, hidravlični humanoidni robot, hidravlični pogoni, gozdarski vitli, izhodiščni ventil, nerjavni materiali