Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Žiga Jakopin

Together there are 163 keywords, that are appearing 227 times.
36 of them (22.09 % of all) appear more than once, together appearing 100 times (44.05 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
6x6%receptor NOD2
5x5%1, endokrina toksičnost, in silico metode, sintezni postopki, imunski sistem
4x4%2, 4-oksadiazol
3x3%imunomodulacija, kozmetični izdelki, aktivacija NF-kB, NOD1, bioizosterija
2x2%dezmuramildipeptid, sinteza spojin, resveratrol, razgradni produkti, receptorji NOD1, UV filtri, antioksidativno delovanje, endokrinologija, muramil dipeptid, 2-aminoindol, varnost uporabe, bakterijska rezistenca, iE-DAP, reproduktivna toksičnost, hormonski motilci, benzimidazolni skelet, metode in silico, senzibilizacija kože, sinteze spojin, imunomodulatorji, prehranska dopolnila, olefinska metateza, aditivi za živila
1xposledice UVA sevanja, derivati kafre, metaboliti, označevanje aditivov, posledice UVB sevanja, endokrini učinki, benzofenon-3, prehranska dopolnila za otroke, kreme, varnost prehranskih dopolnil, organski UV filtri, fenolni antioksidanti, sestava kozmetičnih izdelkov, toksikologija izdelkov, zaščita pred soncem, varna uporaba, antagonisti, parabeni, dermalna absorpcija, anorganski UV filtri, zakonodaja na področju kozmetičnih izdelkov, ultravijolični filtri, in silico, nukleotid vezavna oligomerizacijska domena 1, giraza, 3, zaviralci, kemoterapevtiki, sinteze, statistična analiza, ligandi receptorja NOD1, testiranje spojin, celice THP-1, imunostimulatorno delovanje, sinteza aminokislin, peptidoglikani, 2-imunoindolin, citotoksičnost, imunostimulacija, merjenje citokinov, analogi resveratrola, peptidoglikan, imunomodulator, tripeptid Gly-L-Ala-D-Glu, varnost aditivov, ligaze Mur, farmakokinetika, D-glutamil-mezo-diaminopimelinska kislina, prirojena imunost, naravna barvila, protivnetno delovanje, lipopolisaharidi, toksikološki testi, mleko za telo, sintetična barvila, losjoni za telo, 4-oksadiazolni analogi resveratrola, antagonist NOD2, derivati benzofenona, toksičnost benzofenona, Eedokrinologija, halogeniranje, ekotoksikološki vpliv, in silico napoved, endokrino delovanje, metabolizem, endokrini motilci, dišave, nukleotide-vezoča oligomerizacijska domena, adjuvans, cinamal, derivati, polifenoli, cimetna kislina, bioakumulacija, analgetiki, kronična limfocitna levkemija, receptor NOD2 antagonisti NOD2 N-alkilbenzamid, avtooksidacijski produkti, terapija bolnikov, protitumorno delovanje, prostaglandinski receptorji, modelna celična linija MEC-1, draženje kože, cinamati, endokrini sistem, farmakokinetika analgetikov, neopiodni analgetiki, bioizosterne zamenjave, dezmuramildipeptidi, agonisti NOD2, dezmuram ildipeptidi, D-glutaminska kislina, imunoadjuvans, trans-ferulična kislina, cinamoilni fragment, encimi, metabolizem purinov, alopurinol, febuksostat, receptor EP4, nukleotid vezoča oligomerizacijska domena, stroški zdravil, zdravstveni sistem, sprejemljiv dnevni vnos, poraba zdravil, zaviralci protonske črpalke, terapevtska skupina zdravil, najvišja priznana vrednost, inihibicija, ksantinska oksidaza, putika, imunotoksičnost, imunotoksikološki testi, Alopurinol, zamenjava skeleta, rigidizacija, zavrialci ksantinske oksidaze, protibakterijske zdravilne učinkovine, immnomodulatorni učinki, večplastne trdine, cepiva, anorganske kovinske matrice, hidroksi dvojen soli, adjuvansi, večplastni dihidroksidi, odobreni aditivi