Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Andrej Žemva

Together there are 457 keywords, that are appearing 510 times.
31 of them (6.78 % of all) appear more than once, together appearing 84 times (16.47 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
9x10.71%FPGA
7x8.33%mikrokrmilnik
4x4.76%FIR, tiskano vezje, avtomatizacija
3x3.57%LabVIEW, testiranje, kalibracija, letalstvo
2x2.38%CMOS, delno linearni odziv, modem, Red Pitaya, brezpilotno letalo, stikalni pretvornik navzdol, USB, omrežje, projektiranje, VHDL, stikalni pretvornik, ATLM, prenapetosti, merilni sistem, krmilnik, Altera, SPI, analiza, M-Bus, varnost, programski jezik C, Arduino
1xomrežna testna naprava, Arria V ST SoC FPGA, HPS, 10 Gbps Ethernet vmesnik, karakteristike polprevodniških elementov, Tiskana vezja, meritev zakasnitve, meritev propustnosti, test stabilnosti, parkirni senzor, merilniki, bazne postaje, nadzorni sistem, optosklopnik, relejski izhod, Bascom, Samba SM35-J-R20., analiziranje, mehanske poškodbe, optimizacija, alarmiranje, PLK + HMI krmilnik, senzorji, merjenje upognjenosti, Bluetooth, pihalni stroj, razvojni proces, grafični vmesnik, Processing, toplovodni sistem, Euridis, Ključne besede: regulacija ogrevalnih naprav, komunikacija, temperaturna tipala Pt1000, programsko razvojno ogrodje, programska oprema, ESD embalaža, EPA prostor, ATMega32, ESD meritve, Sistem za centralni nadzor (CNS), Centralno nadzorna aplikacija, vgrajeni elektronski sistemi, GSM/GPRS/UMTS, Nadzorna enota, Centralno nadzorni strežnik, elektrostatične poškodbe, FM 433 MHz, modul UART, izdelek, proizvodnja, ISO 9001:2008, pripomoček za parkiranje, sistem kakovosti, validacija, zračni promet, izvajanje, procesi implementacija, pretvornik A/D, računsko jedro, heterogeni sistemi, merilni upor, Ultrazvočni senzorji HC-SR04, zagotavljanje elektromagnetne združljivosti, kondenzatorski napajalnik, načrtovanje tiskanin, bistabilno stikalo, sistem barvnega upravljanja, Altium, OpenCL, ICC opis, barvni prostori, ATC, TCAS, S-μServer, TestStand, meritev razdalje, S-Portal, S-BMM2, valovitost, anoda, sprejemnik, brezžični oddajnik, življenjska doba, energijska gostota, električna prevodnost, avtomatsko branje števcev, brezprekinitveni napajalni sistem, Texas Instruments MSP-EXP430FR5739, Akumulatorska baterija, vzdrževanje, daljinski nadzor, polovična napetost, elektronsko breme, kapaciteta akumulatorske baterije, temperaturna kompenzacija, praznilni in polnilni tok, enofazni merilnik električne energije, generator prometa Abacus Spirent, HBSE (Hazard – Based Saftey Engineering), triblokovni model, standard, vmesnik stičnega mesta, pametno stikalo, zaščitni ukrep (Safeguards), vir energije, napetost dotika, tok dotika., preizkus, merilni list, nevarnost, pametno omrežje, pametni sprejemnik, pretok, merilnik, umerjanje, postopek, principi meritev toka, plin, zrak, nekonvencionalni instrumentalni merilni transformator, zmanjševanje porabe električne energije, MiSMART, IEC61850, algoritem za uravnavanje napetostnega profila, generator črnega ogljika, Aethalometer, serijski razhroščevalnik, povezovalnik, OpenRISC 1200, Linux, sistem na čipu, oksimeter, pulzna oksimetrija, rdeča in infrardeča valovna dolžina, digitalni potenciometer, moduliran LED signal, fotopletizmograf, kalibrator, Time Out, CHECK signali, odprti ogenj, Siemens LOGO!, NTC termostat, kerozin, testirna komora, protivlomni sistem, videonadzorni sistem, simulacijska datoteka, SET signali, simulator, testirana naprava, protipožarni sistem., merjenje amplitude tokovnega udara, števec tokovnih udarov, OMCI, T-CONT, TDMA, TDM, GPON, GTC, PLOAM, fizična plast, OSI referenčni model, strojna koda »firmware«, brezžični sprejemnik-oddajnik, PONO, MTPA, vektorsko vodenje, orodje iTest, zajem podatkov, testiranje zmogljivosti, POTS, Enota SAK, modelno orientirano načrtovanje, vgradna programska oprema, procesor v zanki, sinhronski motor s trajnimi magneti, programska oprema v zanki, model v zanki, Matlab/Simulink, povezovalna plast, ISM frekvenčno področje, promocijski video, snemanje, Altium designer., sistem, kamera, montaža, postprodukcija., UART, ProSECIII, Java, mikrokrmilnik STM8S207, centrifuga, orodje za odrez dolivkov, program, krmilna enota, digitalna vezja, medpomnilnik FIFO, procesor, SPI vodilo, simulacija., PLK – programirljiv logični krmilnik, odrez, dolivek, HMI – GOT, standardna montažna naprava, svetlobni vodnik, digitalni filtri, Siemens, raspberry pi, esp32, spremljanje okolja, načrtovanje digitalnih vezij, pospeševanje algoritmov, spletna stran, baza podatkov, SpaceWire, usmerjevalnik, flask, python, mqtt, sistolično polje, Vitis Unified Software Platform, samokolnica, intuitivnost, komunikacija CAN, I2C, Pipistrel, elektromobilnost, Namensko integrirano vezje, množenje matrik, programirljivo polje logičnih vrat, vezje za testiranje, produkcijsko testiranje, spojni vod, paketek, Dioda, Integrirano vezje, LED, RGB, frekvenčni pretvornik, komunikacijski modul, ATtiny10, senzor, zaznavanje, števec, AVR, detektor kovin, kavitacija, Sistem senzorjev, oddajane več prejemnikom, vmesnik, prioritetni razsodnik, nastavitvena vrata, RMAP, dajalnik, pomik, medicinski standard, preskus, operacijska svetilka, diagnoza, električna letala, komunikacijsko vodilo SPI, pomnilniški vmesnik, pomnilniški krmilnik, DDR3 SDRAM, izboljšava, meritve, PHY, primerjalnik, ADC, Delta-Sigma modulator, meritev napetosti, šum, analogno digitalni pretvornik, tokovne klešče, ojačevalnik, merjenje ventilatorjev ogrevalne tehnike, RS-232-komunikacija, krmilni sistem, Python, LTSpice, detektor svetlobe, visokofrekvenčni signali, Metrel, fotodioda, pulzno krmiljeni svetlobni viri, visoko ojačenje, digitalno sito, IIR, rotacijska matrika, zelena energija, MPPT regulator, povečanje avtonomije, električna energija, emulator, MIS53 (56), razsmernik, komunikacijsko vodilo CAN, testna gred, električni pogon, elektični motor, sončna energija, napetostna rampa, signalni generator, impedančni pretvornik, obdelava signalov. testno okolje, stabilnost, odzivni čas, elektromotorni pogon za ventile, mikroprocesor, razvojna plošča, Razširitveni modul, koračni motor, krmilnik koračnega motorja, karakterizacija, strele, avtonomna navigacija, računanje orientacije, fuzija senzorjev, napajalno vezje, baterije LiPo, inercialni senzorji, modul WiFi, Senzorji, Android, Navidezna resničnost, poraba energije, internet stvari, multikopter, JobGen Plus, matična številka, evidenčni list, logični analizator, Altium Designer, DA pretvornik, delovni nalog, operacija, črtna koda, čitalnik črtne kode, terminal, stroj, Podatkovne rokavice, 3D prikaz, programski jezik, sekvenčni program, PLC, programirljivi logični krmilnik, zahteve, LAD, SCL, Brezžično polnjenje Qi, Tiskano vezje, LiPo, Polnjenje, graf, test, meritev, SMS, TISKANINA – TISKANO VEZJE, GPRS, GSM, GPS, simulacija naprav, vgrajena programska oprema, standard IEC 61010-1, razvoj programske opreme, programska knjižnica, C/C++, razširitveno prototipno vezje, Raspberry Pi, tekoče povprečje, gasilni sistem, filtriranje, magnetni senzor zasuka, programska orodja, postavitev sistema, Novec, prikazovalnik LCD, servo motor, numerična tipkovnica, platforma Arduino, požarna centrala, strojni del naprave, reli sistem, DC-DC pretvornik, sinhroni "buck" pretvornik, EMC (Elektromagnetic compatibility), CPLD, logično vezje, analogno nacrtovanje, EMI (Electromagnetne motnje), EMC predpisi, EME (electromagnetne emisije), SoC (Sistem na Čipu), VHDL načrtovanje, programiranje, varnostni sistem, SDR, ZYNQ, mobilne naprave, standardi, mobilna tehnologija, CIC, DSP, histogram, algoritem, COG, konfiguracija, avdio, HDR, regulacija časa osvetlitve, ECL, LVDS, NIM, TTL, Fritzing, DDS, Komunikacijski modul, pomožno napajanje, antena, glavno napajanje, LTE, dajalnik pozicije