Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Janko Logar

Together there are 323 keywords, that are appearing 525 times.
40 of them (12.38 % of all) appear more than once, together appearing 242 times (46.1 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
57x23.55%gradbeništvo
41x16.94%diplomska dela
26x10.74%UNI
16x6.61%VSŠ
10x4.13%diplomska naloga
8x3.31%B-GR
5x2.07%nasip
4x1.65%Plaxis, magistrska dela
3x1.24%geosintetiki, anizotropija, graduation thesis, konsolidacija, civil engineering, pilotna stena, piloti, gradbena jama, temeljenje
2x0.83%OG-MK, tveganje, podporni zid, nosilnost pilotov, deformacije, geotehnična sidra, vertikalne drenaže, plaz, armirana zemljina, geotehnično projektiranje, predor, stabilnostna analiza, globinsko mešanje, diafragma, SIST EN 14490:2010, varovanje gradbene jame, geostatična analiza, globoko temeljenje, sidra, sanacija, numerična analiza, Luka Koper
1xlaboratorijske preiskave, odpornost na izvlek, preskušanja in-situ, relaksacija, diplomske naloge, ekscentričnost dinamometra, preiskava sidra, sidra spremenljive togosti, prednapeta geotehnična sidra, trajna geotehnična sidra, disertacije, večkratna sidra, eno-dimenzionalne analize, protihrupne ograje, modeli zemljine, fliš, evrokod standardi, VSŠ-KS, notranje statične koločine, flišna kamenina, stabilizacije zemljine, pomiki, apno, cement, pokriti vkop, faze izklopa, PLAXIS, dimenzioniranje armiranobetonskega zida, odziv tal, Slide 5.0, potresne obtežbe, kamnita zložba, SHAKE, armiranobetonski podporni zid in oporni zid, geosintetik, nasipni material, zaščitni sloj, slv, materialni model, cevni ščit, uporabniško definiran model, karbonski skrilavci, prekrivanje, PDA, dinamičniobremenilni test, CAPWAP, mejna nosilnost pilota, arheološka nahajališča, varovanje in situ, drobljenje agregata, napetostna pot, podporne konstrukcije, merjenje pomikov, presiometrske preiskave, portal, oporni zid, podpiranje, dimenzioniranje, kalota, skakalnica, porušna ovojnica, talni obok, zrnavostna sestava, metoda ločenih elementov, plitvo temeljenje, Nordijski center Planica, dvo-dimenzionalne analize, dvopasovni predor, plošče, plošče podprte s piloti, rock mass anisotropy, posedki, mikro pilotna stena, tehnologija izdelave, CFA pilot, extrapolation prediction method, 3D numerical back calculations, monitoring data, automatic system for data processing, 3D displacement measurements, exploratory tunnel, 3D displacement measurements ahead of the faca, automatic target recognition (ATR), prometna smer, račun nosilnosti, Ankaranska vpadnica, geotehnično opazovanje, objektno programiranje, edometrska preiskava, presiometer, terenske preiskave, posedek, vertikalno obremenjeni piloti, mehanika tal, količnik por, mehke skrilave kamnine, CPT, konstitutivni materialni model, strižni modul, vodoprepustnost, enodimenzionalna konsolidacija, tunnelling, doctoral thrsis, napenjalni preizkusi, odvod odpadne vode, analiza rezultatov, stabilnost brežin, metode mejnih ravnovesij, predor Markovec, drsne ploskve, Rankin, raziskovalni rov, strme brežine, temeljna tla, armirane zemljine, armirane brežine, podporni zidovi, gabioni, VSš, medetažna razporna plošča, sidranje, reful, mera tečenja k, preobtežba, analiza stabilnosti, civil enginering, faktor varnosti, terenske raziskave, pomol, sestava tal, jeklene razpore, statični obremenilni test, terminski plan, VKI, univerzitetni študij, izkop predora, obalne konstrukcije, predori, skrilave kamenine, NATM, sanacija lesenih pilotov, leseni piloti, Ljubljansko barje, bakterije, glive, predor Šentvid, MLE, merilni lističi, kompozit, deformacija, laboratorijski test, UDEC, gradnja predorov, numerična simulacija, ranljivost, analiza tveganja, bočni nasipi, stabilnost, mehka tla, gruščnati koli, konvergenčna krivulja, brizgan beton, podporje, AB zid, sidrana pilotna stena, lokalna stabilnost, globalna stabilnost, vodovodni sistem, brana, geotehnično sidro, sanacija plazu, geotehnični pilot, napetost, geomreža, dreniranje, VOI, vibracije, odvodnja, športne površine, podpovršinska drenaža, površinska drenaža, travnate površine, ravnanje z gradbenimi odpadki, vplivi na okolje, železniški predor, podzemna železnica, TBM tehnologija, Ljubljana, izbira TBM naprave, posedki enotirnega predora, posedki dvotirnega predora, drenažni sistemi, cevna drenaža, geotekstilije, nasipi, laboratorijske raziskave, ločevanje, filtriranje, mostni oporniki, načrtovanje, geodetske meritve, kolesarski poligon, tretji pomol, netlakovane športne površine, jarki, razbremenilna ploščad, odprti pomol, degradirane površine, ocena vrednosti gradbenih del, matrični sistem, podporni tip, odvodnjavanje, statična analiza, konstrukcijska zasnova, vodnjaki, delno penetrirani vodnjaki, črpalni preizkus, Tobačna mesto, koeficient prepustnosti, computation of case histories, irregularities, nepravilnosti, načini uporabe, teoretično ozadje, računski primeri, Software tool, how to use, theoretical background, ekspandiran polistiren, stiropor, obnovljivi viri energije, numerična simulacija prenosa toplote, investicijska presoja, tehnologija absorpcije toplotne energije tal (z energetskimi geotehničnimi elementi), toplotna energija tal, variantni stroškovni model, trajnostni razvoj, energetsko temeljenje, energetski geotehnični elementi, Slide 6.0, servisni plato, geotehnične gradnje, zagatne stene, razbremenilne ploščadi, analiza stroškovne učinkovitosti, SIST EN 1997-1, programsko orodje, UN, snežni plaz, drobirski tok, Midas GTS, pasivna sidra, geotehnične konstrukcije, geotechnical constructions, soil nails, hudourniška pregrada, obalna konstrukcija, dolžina izkopnega koraka, drugo razvrstitveno število, prvo razvrstitveno število, podporno število, poglobitev, Embedded pile row, koli, kratkotrajna natezna trdnost geosintetikov, odpornost predizvlekom geosintetikov, diaphragm wall, excavation pit, top-down method, supporting floors slabs, parking house Kongresni trg, promet, National and university library by Jože Plečnik, Narodna in univerzitetna knjižnica Jožeta Plečnika, Parkirna hiša Kongresni trg, geotehnika, podporna konstrukcija, nosilnost malonosilnih tal, metode, pristanišča, razporna plošča, metoda z vrha navzdol, dilatometer