Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Miha Humar

Together there are 179 keywords, that are appearing 409 times.
53 of them (29.61 % of all) appear more than once, together appearing 283 times (69.19 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
33x11.66%les
29x10.25%zaščita lesa
14x4.95%izpiranje
13x4.59%lesne glive, bakrovi pripravki
10x3.53%mehanske lastnosti
8x2.83%razkroj, etanolamin
7x2.47%glive, vezava
6x2.12%smrekovina, baker-etanolaminski pripravki, impregnacija, sorpcija, naravna odpornost
5x1.77%ekstraktivi, razkroj lesa
4x1.41%glive razkrojevalke lesa, odpornost, gostota, vodne emulzije voskov, zaščita, montanski vosek, baker
3x1.06%glive razkrojevalke, glive modrivke, fiksacija, polietilenski vosek, XRF, modrenje, smreka, izguba mase, širina branik, temperatura, termična modifikacija, vlažnost, vlažnost lesa, FTIR, bukovina
2x0.71%okno, izpiranje bakra, borova kislina, biocidni proizvodi, sorpcijske lastnosti, odpornost lesa, biocidi, Trametes versicolor, lesena fasada, tungovo olje, minimalna inhibitorna koncentracija, navlaževanje, navzem, hidrofobni pripravki
1xkemikalije, biofiltracija, anorganska onesnažila, bioremediacija, glive rjave trohnobe, bakrove spojine, voski, vodne emulzije, onesnaževala, laneno olje, odpadni zaščiten les, vosek, hidrofobnost, uporovni merilniki, zaščitna sredstva, impregnacija lesa, pravi kostanj, dezintegrirane plošče, klor, impregnacijska sredstva, pikenjske membrane, biovrezovanje, lesni ostanki, lepilni spoj, prodiranje hif, depolimerizacija, rdeči bor, modifikacija lesa, premazovanje, silicijeve spojine, hrastovina, nedestruktivne metode, desorpcija, minimalna učinkovita koncentracija, zašita lesa, amini, pH pripravki, bor, modifikacija, melamin, prirast, CSL, CCB, MUF, PU, borove učinkovine, bakrovi zaščitni pripravki, borove spojine, vrednost pH, difuzija, širina branike, merjenje vlažnosti, bakrovi biocidi, omakalna vodica, respiracija, absorpcija bakra, čas potapljanja, toleranca na baker, borovi pripravki, slama, vodoodbojnost, onesnažila, lesni kompoziti, baker-etanolaminski biocidni proizvodi, okužba z glivami, modelni objekt, termično modificiran les, celokupni fenoli, topni organski ogljik, duglazija, zgoščevanje, primerjava standardov, tenziometer, tlačna trdnost, bakrovi proizvodi, kaskadna raba, odslužen les, obarvanost lesa, žledolom, hibridni kompoziti, obarvan les, orientacija letev, lesne vezi, kostanjevina, odpornost proti termitom, odpornost proti ognju, hrast, kostanj, jedrovina, insekti, odpornost proti glivam, upogibna trdnost, barva, Gloeophyllum trabeum, lignocelulozni materiali, razgradnja, izolacijski materiali, mehanske spremembe, gradbeni materiali, glive mehke trohnobe, beljava bora, glive bele trohnobe, okužba, parafinska emulzija, polietilenski voski, impregnacija smrekovine, celične stene, Pilodyn 6J, nabrekanje, macesen, Gleophyllum trabeum, glivni razkroj, glivna kolonizacija, kemijske lastnosti, vrednotenje življenjske dobe, toplotna zgostitev, tlačna deformacija, disertacije, fungicidne lastnosti, Fagus sylvatica, viskoelastično toplotno zgoščen (VTC) les, Picea abies, star les, kapilarni navzem vode, spremembe barve, temperatura sušenja