Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Rafael Mihalič

Together there are 44 keywords, that are appearing 44 times.
0 of them (0 % of all) appear more than once, together appearing 0 times (0 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
1xUPFC, magisteriji, učinkovita raba energije, emisije CO2, univerzalni prečni transformator, trifazni izračun pretokov moči, STATCOM, statični sinhronski serijski kompenzator, SSSC, tokovni model naprav FACTS, upravljanje z energijo, regresijska analiza, enosmerna porabniška omrežja, enosmerna izolirana omrežja, razpršena proizvodnja, akomulacija energije, nparave FACTS, krmiljenje, Kjotski protokol, elektroenergetski sistemi, pretoki moči, statični kompenzator, GUPFC, FEM, baterija, požarna varnost, litij-ionska celica, induktivnost, kapacitivnost, navitje, udarna napetost, nadomestno vezje, baterijski hranilnik, električno vozilo, napetostni model naprav FACTS, naprave FACTS, Newton-Raphsonova metoda, posplošeni univerzalni prečni transformator, IPFC, medlinijski regulator pretokov moči, elektroenergetski sistem, elektroenergetski vod, elektroenergetsko omrežje, transformator