Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Janez Demšar

Together there are 370 keywords, that are appearing 596 times.
50 of them (13.51 % of all) appear more than once, together appearing 276 times (46.31 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
50x18.12%računalništvo
49x17.75%diplomske naloge
27x9.78%univerzitetni študij
22x7.97%visokošolski strokovni študij
14x5.07%strojno učenje
13x4.71%računalništvo in informatika
5x1.81%učenje programiranja, Python
3x1.09%analiza omrežij, računalništvo in matematika, vizualizacija, skupinski modeli, Raspberry Pi, Node.js, tekstovno rudarjenje
2x0.72%ocenjevanje zanesljivosti, klasifikacija, grafki, Scratch, programiranje za otroke, ScratchGPIO, subjektivnost, AJAX, orbite, omrežje, mnenje, spletna aplikacija, grafi, leksikalna metoda, teorija grafov, podatkovno rudarjenje, analiza razpoloženja, analiza podatkov, model na podlagi Gaussovih procesov, XML, spletna stran, VizRank, algoritmi, GIS, zanesljivost napovedi, spletne tehnologije, Radviz, vizualizacije, mikromreže DNA, razsevni diagram, Obdelava videa, Orange, Numpy, programiranje, OpenCV
1xClus, vp drevo, odkrivanje zakonitosti iz besedil, inkrementalni razvoj, Windows forms, napovedovanje strukturiranih podatkov, metoda najbližjega soseda, lematizacija, vzporedno računanje na GPE, GPGPU, CUDA, SLI, upravitelj predlog, informacijski sistem, Lotus Domino/Notes, Microsoft Office, sloWNet, OpenOffice.org, dokumentni sistem, mobilno, priporočanje izletov, svetovni splet, uporabniki, izletniške točke, izleti, leksikalna substitucija, obdelava besedil, iskanje vzorcev, MIDI, muzikologija, računalniška analiza glasbe, hitri razvoj aplikacij, koncept MVC, načrtovanje spletnega projekta, Silhueta, podatki v prostoru, topologija, dostopnost, uporabnost, modularen način razvoja, arhitektura aplikacij, naivni Bayesov klasifikator, določanje avtorstva, priponsko drevo, tema, predloga, odločitveni sistem, vtičnik, modul, komponenta, Google, GAE, NoSQL, BigTable, računalništvo v oblaku, aplikacijski strežnik, razvoj razširitev, Joomla, sodelovalno filtriranje, priporočilni sistemi, fuga, Bach, algoritem kNN, spletna trgovina, sistem za preprosto upravljanje vsebin na spletu, problemi, delovanje, spletne aplikacije, ne-relacijska baza, AgriMap, preiskovalni algoritem, Geografski informacijski sistem, podatkovna baza, dodatki za spletni brskalnik Mozilla Firefox, usmerjanje, analiza, odprta koda, spletna analiza, splet, Bayesov klasifikator, tehnologije, klasifikator, ocenjevanje klasifikatorjev, ROC, posploševanje konceptov, klasifikacijsko drevo, optimalna odločitev, izvedba spletne trgovine, spletne trgovine, mera za izbiro atributa, prevoz tovora, vožnja v koloni, ocena nevarnosti, drobirski tokovi, pobočni masni premiki, GPRS, ocena ogroženosti, ogroženo območje, pogoji gradnje, zakonodaja, preventivno varstvo, Google Maps, GPS, metaevolucijski algoritem, uglaševanje parametrov, evolucijski algoritmi, optimiranje prevoza, požrešna metoda, orodja za projektiranje, sledenje vozil, uporabniški vmesniki, orodja za dokumentacijo, modeliranje sopojavitev besed, izračun trojk, sprotno učenje modelov, Gaussovi procesi, interaktivne aplikacije, orodjarne JavaScript, Gaussov proces, kovariančna funkcija, hiperparametri, gladkost, stacionarnost, obogatene spletne aplikacije, Oracle Maps, tehnologija RFID, radio-frekvenčna idnetifikacija, Web 2.0, Googlovi spletni gradniki, odzivnik RFID, knjižnica, Oracle Map Viewer, Oracle Spatial, hierarhično gručenje, časovne vrste, linearna projekcija, ontologija, razločevanje entitet, obnova podatkov po katastrofi, obnova podatkov, predznanje, statistično učenje, trojke, n-terke besed, obdelava naravnega jezika, izdelava varnostne kopije, MOSS, korelacija, redundanca, genetika, FreeViz, pomembnost atributa, tekmovalna uspešnost, SharePoint, motorični dejavniki, morfološki dejavniki, spletni iskalniki, podatki, akvarij, hranila, informacije spletnih strani, klasifikacija spletnih mest, avtomatizacija, ribe, rakave celice, osnovna šola, peristaltična črpalka, LEGO MINDSTORMS, kurikulum, kvantna Fourierova transformacija, faktorizacija, kvantno računalništvo, Kognitivni razvoj, Vložitev vozlišč, informatika, gimnazija, naključni sprehodi, rak na sečnem mehurju, razločevanje normalnih in rakavih urotelijskih celic, naključni gozdovi, bagging, tanjšanje skupinskih modelov, ekstremno naključni gozdovi, umetne nevronske mreže, programski jeziki, infrardeči spektri, globoko učenje, rezanje skupinskih modelov, selekcija v skupinskih modelih, segmentacija mikroskopskih slik, obdelava mikroskopskih slik, segmentacija slik, morfologija celic, računalniško tekmovanje Bober, odločitvena drevesa, abstraktnost nalog, abstraktnost grafov, Orca, majhni inducirani podgrafi, poučevanje računalništva, projektno učenje, podatkovne strukture, Java, iOS, Swift, napovedovanje uspeha, priporočilni sistem, projektno učno delo, REST, spletni pajek, množični podatki, MongoDB, React.js, poker, counterfactual regret minimization., Slovenska turnokolesarska pot, mobilna aplikacija, Android, tenzorska faktorizacija, modeliranje sposobnosti, jadralno letenje, nagibni labirint, tekoča demokracija, graf, podgraf, tekstovno programiranje, štetje, vzorec, preverjanje informacij, seznam zaupanja, text mining, emotion recognition, barvanje, Twitter, recurrent neural networks, računalniška igra Minecraft, poučevanje, convolutional neural networks, problemsko učenje, programiranje v osnovnih šolah, iskanje najkrajših poti, minimalno vpeto drevo, iskanje v širino, iskanje v globino, Dijkstrov algoritem, Huffmanov algoritem, regresijska analiza, Odisej, vremenske napovedi, barvanje grafov, bisekcija, kriptografija, končni avtomati, regularni izrazi, kodiranje, dvojiški številski sistem, polnjenje nahrbtnika, urejanje, predstavitev podatkov, napovedni modeli, dekompozicija napake, predavanja, video posnetki, odkrivanje gruč v omrežjih, avtomatična kategorizacija predavanj, Twitter Bootstrap, XML predloge, spletni portal, Cacti, optimizacija ponazoritve omrežij, risanje omrežij, vizualizacija informacij, cestna meteorologija, podobnosti, vizualno odkrivanje znanja v podatkih, uvrščanje, kombiniranje algoritmov strojnega učenja, meta učenje, razpoznavanje vzorcev, koncepti računalništva, tekmovanje Bober, skupinske metode strojnega učenja, disertacije, pogosti vzorci, skladanje klasifikatorjev, genski seti, teorija mrež, analiza GSEA, tehnologija mikromrež DNA, nadzorovano učenje, sestavljanje sistemov, računalniško razmišljanje, knjižnica želva, programski jezik Python, algoritmično razmišljanje, didaktična namizna igra, računalništvo brez računalnika, adaptivni sistemi, ocena stanja napolnjenosti, mreže citatov, gručenje grafov, gradniki, testi značilnosti, statistika, uporabniški vmesnik, vizualizacije podatkov, mreže znanstvenih člankov, podobnost besedil, grafikoni, vizualizacija podatkov, center za nujno medicinsko pomoč, MVC, kosinusna podobnost, odkrivanje skupnosti, MVVM, SPA, AngularJS, ASP.NET MVC, arhitektura, RRDtool