Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Janez Demšar

Together there are 351 keywords, that are appearing 571 times.
46 of them (13.11 % of all) appear more than once, together appearing 266 times (46.58 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
50x18.8%računalništvo
49x18.42%diplomske naloge
27x10.15%univerzitetni študij
22x8.27%visokošolski strokovni študij
13x4.89%računalništvo in informatika, strojno učenje
5x1.88%Python, učenje programiranja
3x1.13%vizualizacija, tekstovno rudarjenje, analiza omrežij, skupinski modeli, računalništvo in matematika, Raspberry Pi
2x0.75%analiza razpoloženja, model na podlagi Gaussovih procesov, zanesljivost napovedi, Orange, Obdelava videa, OpenCV, Numpy, mnenje, ocenjevanje zanesljivosti, ScratchGPIO, AJAX, spletna aplikacija, GIS, spletne tehnologije, analiza podatkov, podatkovno rudarjenje, grafi, Scratch, programiranje za otroke, VizRank, vizualizacije, Radviz, razsevni diagram, mikromreže DNA, subjektivnost, leksikalna metoda, klasifikacija, orbite, omrežje, teorija grafov, programiranje, grafki
1xvp drevo, metoda najbližjega soseda, AgriMap, Clus, dokumentni sistem, Lotus Domino/Notes, preventivno varstvo, napovedovanje strukturiranih podatkov, inkrementalni razvoj, BigTable, računalništvo v oblaku, aplikacijski strežnik, NoSQL, ne-relacijska baza, Windows forms, informacijski sistem, Microsoft Office, OpenOffice.org, spletni iskalniki, Web 2.0, ogroženo območje, vzporedno računanje na GPE, GPGPU, SLI, CUDA, odkrivanje zakonitosti iz besedil, sloWNet, ocena nevarnosti, drobirski tokovi, GAE, upravitelj predlog, ocena ogroženosti, lematizacija, Googlovi spletni gradniki, Google, obdelava besedil, leksikalna substitucija, zakonodaja, računalniška analiza glasbe, muzikologija, priponsko drevo, iskanje vzorcev, MIDI, svetovni splet, priporočanje izletov, modularen način razvoja, arhitektura aplikacij, pogoji gradnje, koncept MVC, hitri razvoj aplikacij, uporabniki, izletniške točke, izleti, tema, Bach, modul, komponenta, razvoj razširitev, vtičnik, predloga, XML, mobilno, odločitveni sistem, Joomla, sistem za preprosto upravljanje vsebin na spletu, sodelovalno filtriranje, priporočilni sistemi, fuga, algoritem kNN, spletna trgovina, problemi, delovanje, spletne aplikacije, Oracle Spatial, tehnologija RFID, izdelava varnostne kopije, MOSS, SharePoint, obnova podatkov, Geografski informacijski sistem, trojke, n-terke besed, obnova podatkov po katastrofi, motorični dejavniki, morfološki dejavniki, korelacija, redundanca, analiza, pomembnost atributa, usmerjanje, tekmovalna uspešnost, preiskovalni algoritem, izračun trojk, modeliranje sopojavitev besed, klasifikator, ocenjevanje klasifikatorjev, ROC, spletne trgovine, izvedba spletne trgovine, dodatki za spletni brskalnik Mozilla Firefox, Bayesov klasifikator, tehnologije, mera za izbiro atributa, optimalna odločitev, ontologija, razločevanje entitet, posploševanje konceptov, predznanje, statistično učenje, klasifikacijsko drevo, obdelava naravnega jezika, splet, spletna analiza, uporabniški vmesniki, sledenje vozil, GPS, orodja za dokumentacijo, orodja za projektiranje, požrešna metoda, interaktivne aplikacije, orodjarne JavaScript, Google Maps, GPRS, podatkovna baza, radio-frekvenčna idnetifikacija, Oracle Maps, odzivnik RFID, knjižnica, pobočni masni premiki, obogatene spletne aplikacije, metaevolucijski algoritem, naivni Bayesov klasifikator, hiperparametri, gladkost, stacionarnost, časovne vrste, linearna projekcija, odprta koda, genetika, FreeViz, kovariančna funkcija, Gaussov proces, Gaussovi procesi, evolucijski algoritmi, uglaševanje parametrov, optimiranje prevoza, vožnja v koloni, sprotno učenje modelov, prevoz tovora, Oracle Map Viewer, risanje omrežij, abstraktnost nalog, abstraktnost grafov, algoritmi, odločitvena drevesa, selekcija v skupinskih modelih, bagging, tanjšanje skupinskih modelov, rezanje skupinskih modelov, računalniško tekmovanje Bober, morfologija celic, rakave celice, osnovna šola, peristaltična črpalka, rak na sečnem mehurju, razločevanje normalnih in rakavih urotelijskih celic, segmentacija mikroskopskih slik, obdelava mikroskopskih slik, segmentacija slik, naključni gozdovi, ekstremno naključni gozdovi, ocena stanja napolnjenosti, didaktična namizna igra, algoritmično razmišljanje, adaptivni sistemi, računalništvo brez računalnika, pogosti vzorci, nadzorovano učenje, sestavljanje sistemov, računalniško razmišljanje, knjižnica želva, infrardeči spektri, globoko učenje, umetne nevronske mreže, programski jeziki, problemsko učenje, programski jezik Python, programiranje v osnovnih šolah, ribe, avtomatizacija, preverjanje informacij, seznam zaupanja, računalniška igra Minecraft, tekoča demokracija, nagibni labirint, podgraf, graf, jadralno letenje, poučevanje, convolutional neural networks, modeliranje sposobnosti, tenzorska faktorizacija, napovedovanje uspeha, barvanje, emotion recognition, recurrent neural networks, Twitter, text mining, vzorec, štetje, kurikulum, informatika, gimnazija, LEGO MINDSTORMS, klasifikacija spletnih mest, akvarij, hranila, informacije spletnih strani, naključni sprehodi, Vložitev vozlišč, Orca, majhni inducirani podgrafi, tekstovno programiranje, kvantno računalništvo, faktorizacija, Kognitivni razvoj, kvantna Fourierova transformacija, disertacije, teorija mrež, vizualizacija informacij, cestna meteorologija, podobnosti, vizualno odkrivanje znanja v podatkih, uvrščanje, kombiniranje algoritmov strojnega učenja, meta učenje, razpoznavanje vzorcev, dekompozicija napake, napovedni modeli, iskanje najkrajših poti, minimalno vpeto drevo, iskanje v širino, Dijkstrov algoritem, Huffmanov algoritem, regresijska analiza, podatki, vremenske napovedi, priporočilni sistem, optimizacija ponazoritve omrežij, podatki v prostoru, topologija, hierarhično gručenje, Silhueta, spletna stran, uporabnost, dostopnost, načrtovanje spletnega projekta, RRDtool, XML predloge, predavanja, video posnetki, odkrivanje gruč v omrežjih, avtomatična kategorizacija predavanj, Twitter Bootstrap, spletni portal, Cacti, iskanje v globino, barvanje grafov, SPA, MVVM, MVC, arhitektura, ASP.NET MVC, vizualizacija podatkov, center za nujno medicinsko pomoč, AngularJS, analiza GSEA, tehnologija mikromrež DNA, odkrivanje skupnosti, gručenje grafov, mreže citatov, kosinusna podobnost, skupinske metode strojnega učenja, genski seti, skladanje klasifikatorjev, statistika, testi značilnosti, kodiranje, kriptografija, končni avtomati, dvojiški številski sistem, predstavitev podatkov, bisekcija, polnjenje nahrbtnika, urejanje, regularni izrazi, koncepti računalništva, vizualizacije podatkov, uporabniški vmesnik, gradniki, grafikoni, podobnost besedil, tekmovanje Bober, mreže znanstvenih člankov, določanje avtorstva