Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Tatjana Verčkovnik

Together there are 53 keywords, that are appearing 98 times.
27 of them (50.94 % of all) appear more than once, together appearing 72 times (73.47 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
9x12.5%biologija
4x5.56%osnovna šola, analiza učbenikov, učbeniki, analiza
3x4.17%gimnazija, Bloomova taksonomija, Marzanova taksonomija znanj
2x2.78%Slovenija, nacionalni preizkusi znanja, izobraževalni proces, izobraževanje, 9. razred osnovne šole, odnos do živali, preverjanje znanja, delovni zvezki, mladostniki, vprašanja, učbeniški komplet, didaktični vidik, učni načrt, učbenik, ankete, preverjanje in ocenjevanje znanja, učenje, znanje, poučevanje
1xBloomova taksonomija kognitivnih ciljev, kvantitativna analiza, evalvacija, študentje, srednja šola, testi znanja, srednješolci, zdravilne rastline, taksonomija, testiranje znanja, anketiranje, naravoslovna vzgoja in izobraževanje, samozdravljenje, science education, geologija, botanika, ekologija, gojene rastline, članki, mikologija, zoologija, textbook, univerzitetni študij, izobraževanje učiteljev, sistematika, primary school