Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Marko Radovan

Keyword2011201220132014201520162017201820192020202120222023
andragogika15241825     
pedagoška metodologija13241826     
diplomska dela152529       
izobraževanje 11  6 11    
magistrska dela      26     
neformalno izobraževanje 1 111 2     
starejši odrasli  1    2  11 
usposabljanje   1 2 1     
motivacija 1  11 1     
vseživljenjsko učenje 1 2  1      
učenje  1  3       
e-izobraževanje 2 1         
odrasli   1 11      
digitalne kompetence        11  1
IKT  11      1  
študenti     111     
disleksija 1    1  1   
informacijska tehnologija     2    1  
starši  1       1  
skupnostno izobraževanje    1   1    
tuji jeziki      11     
slovenščina     11      
študija primera  1 1        
andragoška didaktika 1 1         
Univerza za tretje življenjsko obdobje 11          
e-gradiva 2           
vrtci   1 1       
Univerza v Ljubljani   1 1       
učne strategije 1    1      
eAsistent     1    1  
zaposleni     2       
izobraževanje v podjetjih   1 1       
specifične učne težave 1    1      
ljudske univerze       2     
učne težave      1   1  
informacijsko-komunikacijska tehnologija         1  1
sodelovanje          2  
Ljudska univerza Radovljica       1   1 
sprejemanje tehnologije   1      1  
priložnostno učenje 1        1  
izobraževanje na daljavo           11
digitalna pismenost         11