Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Katja Zajc Kejžar

Keyword2002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
analiza13311  1243 4 4111211 
Slovenija13213  1144 3 5 11   1
EU1  1  3 1   2 51  1311
zunanja trgovina12  11   42 1 1  1  11
neposredne tuje investicije 4312 1  1            
ekonomski razvoj131  1    1        2  
sporazumi11       1  1  1  2  1
analysis            1    3121 
izvoz    11   4    1     1 
podjetje   11   1 2 1 2       
mednarodna trgovina   1     21   2   2   
mednarodne ekonomske integracije      1  2  1 1    2  
industrijsko podjetje       1 21   1  1 1  
okolje         31   2  1    
internacionalizacija    1     1 3 1  1    
poslovanje podjetja  1    1    2 1  1    
liberalizacija 2 1 1      1 1       
uspešnost poslovanja  1     1   2 1  1    
modeli1 2       1     1 1   
raziskave   1        1 1   2 1 
trgovina    1 2 1     1   1   
trendi 1    11      1    2  
tveganje    1    13 1         
konkurenca   1  1 11         1  
mednarodna menjava 11         3         
valuta1     1 1 1        1  
svobodna trgovina1      1    1  1     1
kmetijstvo  11     1  1  1      
strategija         2    2    1  
proizvodi   11     1    1   1  
international trade            1    22   
research            1    1 21 
razvoj      1       2      1
WTO   1     1       11   
Kitajska 1          1     2   
mednarodni tokovi kapitala 31                   
mednarodne primerjave1     1       1      1
tehnologija   1      1 1 1       
obvladovanje tveganj        1 3           
multinacionalne družbe  2       1 1         
primeri1         2   1       
ekonomska rast 111               1  
mednarodno sodelovanje    1 1   1   1       
avtomobilska industrija       1      1   1   
carine              1   1  1
komparacije          1     1  1  
globalization            1    2    
globalizacija          1 2         
panoge dejavnosti  1 1              1  
varstvo okolja       1  1          1
strategy                 12   
Slovenia                 111  
mednarodno poslovanje         1    1   1   
spremembe        11  1         
cena         11   1       
teorija  1       1 1         
energetika         12           
nafta  1      11           
diskriminacija   1              1   
zakonodaja    1  1              
svetovna trgovina   1     1            
direktive ES    1  1              
agreements                 2    
value chain                 11   
organizacije   1     1            
finance1       1             
dežele v razvoju1     1               
uvoz    1         1       
case study         1    1       
meritve    1     1           
uspeh1         1           
politika        1     1       
članstvo      1       1       
produkcija            2         
telekomunikacije  1         1         
trženje    1       1         
devizni tečaji1         1           
migracije   1           1      
konkurenčnost    1           1     
lesna industrija         1      1     
struktura  1      1            
Evropa       1       1      
nakup            1  1      
ponudba            1  1      
certifikat              11      
krize       1 1            
investicije    1            1    
cases              1   1   
foreign trade                 1 1  
market                  11  
trends                  2   
Makedonija 1  1                 
storitve       1             1
trg delovne sile 1 1                  
criteria              1     1 
mednarodne finance 1                 1  
ZDA                  2   
international economic integrations                 1 1  
theory            1       1 
evro      1            1  
EMU      1             1 
mednarodni ekonomski odnosi  1                1  
Turčija              1    1  
Vzhodna Evropa     1             1  
ekonomska politika  1                1  
Srednja Evropa     1             1