Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Primož Pevcin

Keyword200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
diplomske naloge1218242618141427       
Slovenija4332633831 31  
magistrske naloge  1118510       
analiza poslovanja2211 1341212 1 
financiranje 1323 122122 2 
Evropska unija1 12 2 13   1  
javni sektor  111 11 2   11
občine   11 131     1
zavarovanje 13121         
visoko šolstvo 1  123  1     
lokalna samouprava   112 11     1
socialna varnost121    1  1   1
podjetja2  2 2 1       
bilanca stanja  1    11112   
gospodarska kriza 1  1  111 1   
trg dela1 1 2  1     1 
zdravstvo21     2      1
zavarovalnice1113           
gospodarstvo   13        11
finančna kriza 11 1  1 1     
poslovni izid       4  1    
tveganje   1    3   1  
bančništvo1 2  1 1       
banke1 1  1 11      
prostovoljno delo  1  112       
družbena odgovornost1  1 2   1     
nepridobitna organizacija  1       22   
nevladne organizacije     2  2 1    
zdravstveno zavarovanje11 1         11
ekonomska kriza1  1111        
javni zavod  2      111   
država blaginje    2  2       
analiza      1  111   
javna uprava   1  1 1     1
šport    1 1 1 1    
javni zavodi  121          
gospodarske javne službe 111   1       
kakovost   1  1 1     1
zavarovalništvo  3    1       
poslovanje11 1 1         
zdravstveno varstvo 1     1  1  1 
avtomobilsko zavarovanje 11  11        
varčevanje 1  111        
izkaz poslovnega izida        1111   
podjetje 2    11       
nepridobitne organizacije  2    1 1     
prostovoljstvo  1    2   1   
uspešnost poslovanja       1 1   1 
avtomobilska industrija1       1    1 
gospodarnost        11 1   
izkaz denarnih tokov        11 1   
kriptovalute      1    11  
policija  11  1        
finančna analiza        11 1   
neprofitne organizacije   1 11        
donosnost        11 1   
brezposlenost    2 1        
učinkovitost         1   2 
uspešnost        1    2 
življenjska zavarovanja    1  1   1   
zaupanje          111  
organizacija     1  1    1 
zavarovalnica           2 1 
storitve2             1
študenti      11     1 
obvezno zdravstveno zavarovanje   2      1    
management  1    2       
aktivna politika zaposlovanja  1 1    1     
zaposlovanje1  1   1       
izobraževanje    1   11     
zavarovalstvo 2 1           
krizni management    2  1       
terjatve      1  11    
plačilna nedisciplina       1 11    
privatizacija1      2       
zadovoljstvo uporabnikov   1         11
konkurenca   11          
konkurenčna politika1   1          
tveganja   1     1     
socialna država    2          
večnivojsko upravljanje        11     
javne politike 1  1          
siva ekonomija  2            
javno-zasebno partnerstvo  1      1     
liberalizacija   11          
večnivojsko sodelovanje        11     
kriza    1      1   
trajnost         1 1   
pokojninsko zavarovanje1 1            
ukrepi        2      
migrantska kriza        2      
pokojninski sistemi  2            
metode poučevanja 1       1     
lokalne skupnosti    11         
turizem      1   1    
poslovanje podjetja    1     1    
motivacija    2          
premoženjska zavarovanja  1        1   
socialno varstvo1         1    
zdravstveni sistem         11    
zdravstvene storitve 1   1         
podjetništvo  1     1      
izterjava 1        1    
likvidnost       1  1    
izobraževalni sistem    1    1     
ekonomski razvoj   11          
marketing   1 1         
diplomska naloge1   1          
električna energija    1     1    
izvršba         1 1   
javno podjetje 11            
športna društva      1  1     
pozavarovanje   2           
banka  1        1   
brezposelnost  1      1     
varčevalni ukrepi    1    1     
finance      1    1   
prispevki   1     1     
obnovljivi viri energije          11   
komunalno podjetje  1    1       
donacije  1    1       
socialna politika 1     1       
javne službe  1    1       
bitcoin      1     1  
premija   1         1 
akreditacija      2        
bolnišnice  1   1        
evalvacija      11       
pokojnine11             
korupcija11             
krožno gospodarstvo       1    1  
pokojninski sistem 2             
Nemčija 1     1       
digitalizacija             2 
javni zdravstveni zavod             2 
sanacija             2 
pokojninski skladi11             
reforma         1   1 
ISO standardi       11      
finančna stabilnost  1   1        
univerzalni temeljni dohodek       1      1
socialni transferji        1     1
mladi     1     1   
nepridobitni sektor          11   
ravnanje z odpadki 1     1       
proračun   1   1       
plačilna sposobnost  1    1       
delovanje          11   
pravo    1  1       
ekonomija    1  1       
standardi       1      1
finančni kazalniki          1  1