Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Mojca Doupona

Keyword200720082009201020112012201320142015
vprašalnik4 821 112
anketa354    13
sociologija5222211  
šport4132 1111
analiza variance4152     
mediji2 121 1 1
rokomet 1111 112
nogomet1121   2 
odbojka 3 2   1 
ženske 11   1 2
SPSS21      2
moški 121    1
intervju   1  22 
vrhunski šport  11  1 1
športna rekreacija   1 11 1
socializacija     121 
Slovenija 11 1  1 
migracije    1 12 
športniki111   1  
t-test1 1   1 1
športna vzgoja111      
primerjava 21      
družba1    11  
starši2      1 
reprezentanca 2     1 
nasilje2 1      
športna kariera1  1  1  
tekmovanje  1   1 1
sodniki  21     
motivacija      2 1
hi-kvadrat1       2
klubi 1 11    
igralci 1     1 
individualni športi1 1      
srednje šole 11      
značilnosti1      1 
globalizacija       2 
fair play  2      
košarka 11      
osnovne šole1 1      
ekipni športi1 1      
navade1 1      
spol 1    1  
psihologija  2      
motivi 1    1  
izobraževanje 1 1     
športnice 1    1  
analiza 1    1  
prosti čas11       
Hi-kvadrat test1 1      
kariera 1    1  
šola11       
vzroki       2 
prestopi      11 
podpora        2
poškodbe1       1
SPSS 20.0      1 1
statistika1       1
rehabilitacija        2
trenerji 1      1
tuji klubi      11